Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa

Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.  

Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle.

Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille ja toimijoille.

Viimeaikaisia toimenpiteitä tasa-arvotyössä

Liikunnan ja urheilun tasa-arvotyön keskeisiä suosituksia kansainvälisesti

Tasa-arvo näkyy esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • kenelle harrastus- ja kilpailutoimintaa järjestetään
  • miten eri urheilijoita tai ryhmiä tuetaan ja kannustetaan
  • millaisia tiloja, vuoroja ja avustuksia urheilijat tai ryhmät saavat
  • paljonko eri urheilijat tai ryhmät saavat näkyvyyttä (esim. seuran viestintä, media)
  • miten urheilijoiden kanssa toimittaessa puhutaan (esim. tytöttely, pojat ei itke)
  • ketkä seuraa tai lajiliittoa johtavat ja ketkä valmentavat
  • miten syrjivään tai häiritsevään käyttäytymiseen puututaan

Työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen

28%

lajiliittojen hallituksen jäsenistä on naisia. (Tasa-arvo valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä 2019)