Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa

Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.  

Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle.

Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille ja toimijoille.

Toimenpiteitä tasa-arvotyössä

Olympiakomitean tasa-arvotyö pohjautuu kansainvälisiin suosituksiin:

IOC  Gender Equality Review Project – recommendations (PDF, aukeaa uuteen ikkunaan)

IWG Legacy Document: Helsinki calls the world of sport to LEAD THE CHANGE, BE THE CHANGE (PDF, aukeaa uuteen ikkunaan)

Gender Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions 2014 – 2020 (PDF, aukeaa uuteen ikkunaan)

Tasa-arvo näkyy esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • kenelle harrastus- ja kilpailutoimintaa järjestetään
  • miten eri urheilijoita tai ryhmiä tuetaan ja kannustetaan
  • millaisia tiloja, vuoroja ja avustuksia urheilijat tai ryhmät saavat
  • paljonko eri urheilijat tai ryhmät saavat näkyvyyttä (esim. seuran viestintä, media)
  • miten urheilijoiden kanssa toimittaessa puhutaan (esim. tytöttely, pojat ei itke)
  • ketkä seuraa tai lajiliittoa johtavat ja ketkä valmentavat
  • miten syrjivään tai häiritsevään käyttäytymiseen puututaan

Työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen

28%

lajiliittojen hallituksen jäsenistä on naisia. (Tasa-arvo valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä 2019)