Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Johtaa kuin nainen

Suomen Olympiakomiteassa oli käynnissä 2019-2021 Johtaa kuin nainen -koulutushanke. Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa heitä hakeutumaan urheilun johtotehtäviin.

Johtaa kuin nainen -koulutuksen kohderyhmänä olivat liikunnan ja urheilun kansallisiin tai kansainvälisiin johtotehtäviin tähtäävät. Hanketta rahoitti Jane ja Aatos Erkon säätiö.

*

Lisää naisia liikunnan ja urheilun johtotehtäviin

Johtaa kuin nainen -koulutusohjelma järjestettiin, jotta liikunnan ja urheilun johtamisosaaminen vahvistuisi, ja jotta naisten määrä johtotehtävissä kasvaisi.

Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama hanke sisälsi kolme koulutusohjelmaa, joihin kuhunkin valittiin 20 osallistujaa hakemuksien perusteella. Kolmevuotista hanketta edelsi 2017-2018 pilotti, johon osallistui 20 luottamusjohtajaa.

Hankkeella nostettiin esiin tarve kiinnittää enemmän huomiota siihen, ketkä päätyvät urheilun päätöksentekopaikoille. Mentoroinnin ja naisille järjestettyjen ohjelmien on todettu vauhdittavan etenemistä johtotehtäviin. Hankkeessa rakennettu malli onkin vapaasti järjestöjen hyödynnettävissä.

Kenelle koulutuksia järjestettiin?

Koulutusohjelmat olivat suunnattu naisille, joiden tavoitteena oli toimia valtakunnallisen tai kansainvälisen tason johtotehtävissä. Osallistujilta edellytettiin kokemusta liikunnan ja urheilun parissa työskentelystä tai luottamustehtävissä toimimisesta sekä vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tai meneillä olevia korkeakouluopintoja.

Mitä koulutusohjelmaan kuului?

Koulutuksissa osallistujat saivat laajempaa ymmärrystä niin johtamisen teemoista kuin liikunnan ja urheilun toimintaympäristöstä. Koulutuksilla autettiin osallistujia tunnistamaan paremmin omia kehityskohteitaan, hahmottamaan paremmin tavoitteita ja omia johtajapolkujaan. Tukea osallistujat saivat sekä mentoreilta että vertaisilta. Samalla osallistujat kasvattivat omia verkostojaan.

Koulutusohjelmien sisältö:

  • Viisi kaksipäiväistä lähijaksoa
  • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
  • Tapaamiset mentorin kanssa
  • Oppimistehtävät jaksojen välillä

 

Lead Like A Woman is a training programme to encourage women to become sports leaders (a video in English).

Ymmärrykseni johtamisesta on monipuolistunut. Sekä suulliset että kirjalliset viestinnälliset valmiuteni ovat parantuneet koulutuksen myötä. Kriittinen asioiden tarkastelu on vahvistunut ja mikä on erittäin tärkeää, verkostoiduin nopeasti ja laajasti urheilun ulkopuolelta tulleena.

Sanna Airaksinen, Uimaliiton toiminnanjohtaja

Pääsisältöalueet

  • Henkilökohtainen johtajuus
  • Ihmisten johtaminen
  • Viestintä
  • Vuorovaikutus ja esiintyminen
  • Strateginen johtaminen
  • Urheilujohtaminen: liikunnan ja urheilun toimijat ja toimintaympäristö
20

osallistujaa per koulutusohjelma