Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä

Suomen Olympiakomiteassa on parhaillaan käynnissä kaksi johtajuuteen liittyvää koulutushanketta. Molempien koulutusten tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa heitä hakeutumaan urheilun johtotehtäviin.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksen kohderyhmänä ovat seura- ja aluetason toimijat. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen.

Johtaa kuin nainen -koulutuksen kohderyhmänä ovat liikunnan ja urheilun valtakunnallisten tai kansainvälisten järjestöjen johtotehtäviin tähtäävät. Hanketta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Lähde mukaan uudistamaan suomalaista urheilujohtamista yhdessä!

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -johtamiskoulutuksessa avataan näköaloja liikunnan ja urheilun uudistamiseen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat koulutuksen läpileikkaavina teemoina. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksella lisätään osallistujien osaamista ja luodaan uusi johtamiseen koulutusohjelma. Mentorit, roolimallit ja verkostot toimivat tärkeänä osana johtajuuteen kasvamista. Koulutuksen aikana järjestetään kaikille avoimia, alueellisia seminaareja sekä kootaan julkaisu liikunnan ja urheilun toimijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi.

Koulutuksia järjestetään kaksi. Ensimmäinen alkaa syyskuussa 2019, toinen helmikuussa 2020.

KENELLE?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti paikallisen ja alueellisen tason toimijat, esimerkiksi urheiluseuroissa työ- tai luottamustehtävissä toimivat naiset. Koulutukseen valitaan 30 naista vuoden mittaiseen opintojaksoon. 

 

 

MIKSI MUKAAN KOULUTUKSEEN? 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus tarjoaa mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan liikunnan ja urheilun saralla. Koulutus tuo näkemystä koko urheilumaailmassa tapahtuvaan kehitykseen ja valmistaa toimijoita vastaamaan yhä monimuotoisemman maailman haasteisiin. Koulutus kehittää osallistujien strategista ajattelua ja johtamista, monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä tukee omaa persoonallista kasvua. Koulutus lisää osallistujien elämänhallintaa ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Koulutuksen avulla luodaan myös uusia sosiaalisia suhteita ja tärkeitä verkostoja jatkoon.

Koulutus tarjoaa perusvalmiuksia erilaisiin johtamistehtäviin. Osallistujat saavat työkaluja johtamistilanteisiin ja itsensä kehittämiseen asiantuntijoiden, roolimallien ja mentoreiden johdolla. Jokaisella koulutettavalla on tukenaan oma mentori, jonka kanssa edetään henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti. Suomen Olympiakomitea auttaa mentorin löytämisessä. 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus kehittää kokonaisvaltaisesti osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia – ja osaamisen vahvistamisesta hyötyy myös mahdollinen taustaorganisaatio (esimerkiksi urheiluseura). Taustaorganisaatio saa käytännön vinkkejä ja työkaluja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen arjessa. Jokainen osallistuja toteuttaa koulutuksen aikana konkreettisen tasa-arvoa edistävän toimenpiteen. 

 

KOULUTUKSEN PÄÄTEEMAT
 

 • Itsensä johtaminen (itsearvostus, itsesäätely- ja tietoisuustaidot) 
 • Tunneäly ja vuorovaikutustaidot 
 • Vakuuttava ja vaikuttava viestintä 
 • Vapaaehtoisten johtaminen ja johtamistyylit 
 • Muutosvoimat ja -tarpeet 
 • Strateginen ajattelu ja suunnittelu 
 • Haastavissa tilanteissa toimiminen  
 • Liikunnan ja urheilun normit ja roolit, huippu-urheilu, mahdollisuudet ja haasteet 
 • Hyvä hallinto 
 • Yhteistyöverkostot ja niiden hyödyntäminen 
 • Erilaisuuden ymmärtäminen (myötätunto ja myötäinto) 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, Reilu Peli
   

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
 

 • Viisi lähijaksoa (joista kolme pääkaupunkiseudulla, loput hyvien kulkuyhteyksien päässä). 
 • Ennakko- ja välitehtävät. 
 • Mentorointitapaamiset. 
 • Kehittymissuunnitelman rakentaminen ja sen suunnassa eteneminen. 
 • Alueelliset seminaarit yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. 
 • Tasa-arvoteon toteuttaminen omassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen aikana yhteyttä pidetään myös webinaarien muodossa. Koulutuksessa tehdään johtajuusarvio jokaiselle osallistujalle.
 

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutus on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksen. Koulutuksen hinta osallistujalle on yhteensä 1200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan tarvittaessa neljässä erässä.

Osallistumismaksu sisältää lähijaksot, opetuksen, materiaalit ja tarjoilut jaksojen aikana. Osallistujat saavat todistuksen kokonaan suoritetusta koulutuksesta. 

Ensimmäiseen koulutusohjelmaan valitut vahvistavat osallistumisensa 8.9.2019 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pidätämme oikeuden veloittaa koko osallistumismaksun.

HAKU

Haku ensimmäiseen koulutuskokonaisuuteen on päättynyt. Haku vuonna 2020 alkavaan koulutukseen alkaa viikolla 44. Lisätietoja luvassa syksyn aikana. Alustava aikataulu on esitelty täällä.

Tule mukaan kehittämään suomalaista urheiluyhteisöä, johtajien verkostoa ja osaamista yhdessä! 

 

Lisätietoja
Nina Kaipio 
Projektipäällikkö 
nina.kaipio@olympiakomitea.fi 
0401974 572 

Riikka Hänninen
Viestintä- ja hankekoordinaattori
riikka.hanninen@olympiakomitea.fi
0407058 716

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelma- tai aikataulumuutoksiin.

“Haku seuraavaan koulutukseen alkaa viikolla 44!”

KOULUTUKSEN AIKATAULU

 • Ensimmäinen lähijakso 28.9.-29.9. Vantaalla

Webinaari lokakuussa 

Kohti yhdenvertaista urheilua
alueellinen seminaari 15.10. Mikkelissä
Seminaari facebookissa

 • Toinen lähijakso 11.11.–12.11. Vantaalla  

Webinaari joulukuussa 

 • Kolmas lähijakso 11.1.–12.1. Tampereella

Naiset vaikuttajina – en mer välkomnande idrott
alueellinen seminaari 20.2. Vaasassa

 • Neljäs lähijakso 14.3.–15.3. Salossa
 • Viides lähijakso 16.5.–17.5. Helsingissä 

Koulutuspaikat ja tarkemmat aikataulut ilmoitetaan osallistujille ohjelmaan valitsemisen yhteydessä. 
 

5+2

Viisi lähijaksoa, kaksi alueellista seminaaria