Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä

Johtajuuteen liittyvien koulutushankkeiden tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa heitä hakeutumaan urheilun johtotehtäviin.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus on päättynyt. Kohderyhmänä olivat seura- ja aluetason toimijat. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen.

Johtaa kuin nainen -koulutuksen kohderyhmänä ovat liikunnan ja urheilun valtakunnallisten tai kansainvälisten järjestöjen johtotehtäviin tähtäävät. Hanketta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö.

 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -johtamiskoulutuksessa avattiin näköaloja liikunnan ja urheilun uudistamiseen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olivat koulutuksen läpileikkaavina teemoina. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksella lisättiin osallistujien osaamista ja luotiin uusi johtamisen koulutusohjelma. Mentorit, roolimallit ja verkostot toimivat tärkeänä osana johtajuuteen kasvamista. Koulutuksen aikana järjestettiin kaikille avoimia, alueellisia seminaareja sekä koottiin julkaisu liikunnan ja urheilun toimijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi.

KENELLE?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti paikallisen ja alueellisen tason toimijat, esimerkiksi urheiluseuroissa työ- tai luottamustehtävissä toimivat naiset. Koulutukseen on valittu yhteensä 60 naista vuoden mittaiseen opintojaksoon. 

 

 

KOULUTUKSEN PÄÄTEEMAT

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus tarjoaa mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan liikunnan ja urheilun saralla. Koulutus tuo näkemystä koko urheilumaailmassa tapahtuvaan kehitykseen ja valmistaa toimijoita vastaamaan yhä monimuotoisemman maailman haasteisiin. Koulutus kehittää osallistujien strategista ajattelua ja johtamista, monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä tukee omaa persoonallista kasvua. Koulutus lisää osallistujien elämänhallintaa ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Koulutuksen avulla luodaan myös uusia sosiaalisia suhteita ja tärkeitä verkostoja jatkoon.

Koulutus tarjoaa perusvalmiuksia erilaisiin johtamistehtäviin. Osallistujat saavat työkaluja johtamistilanteisiin ja itsensä kehittämiseen asiantuntijoiden, roolimallien ja mentoreiden johdolla. Jokaisella koulutettavalla on tukenaan oma mentori, jonka kanssa edetään henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti. Suomen Olympiakomitea auttaa mentorin löytämisessä. 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus kehittää kokonaisvaltaisesti osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia – ja osaamisen vahvistamisesta hyötyy myös mahdollinen taustaorganisaatio (esimerkiksi urheiluseura). Taustaorganisaatio saa käytännön vinkkejä ja työkaluja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen arjessa. Jokainen osallistuja toteuttaa koulutuksen aikana konkreettisen tasa-arvoa edistävän toimenpiteen. 

LÄHIJAKSOJEN SISÄLLÖT

 • Itsensä johtaminen (itsearvostus, itsesäätely- ja tietoisuustaidot) 
 • Tunneäly ja vuorovaikutustaidot 
 • Vakuuttava ja vaikuttava viestintä 
 • Vapaaehtoisten johtaminen ja johtamistyylit 
 • Muutosvoimat ja -tarpeet 
 • Strateginen ajattelu ja suunnittelu 
 • Haastavissa tilanteissa toimiminen  
 • Liikunnan ja urheilun normit ja roolit, huippu-urheilu, mahdollisuudet ja haasteet 
 • Hyvä hallinto 
 • Yhteistyöverkostot ja niiden hyödyntäminen 
 • Erilaisuuden ymmärtäminen (myötätunto ja myötäinto) 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, Reilu Peli
   

KOULUTUKSEN RAKENNE

 • Viisi lähijaksoa (joista kolme pääkaupunkiseudulla, loput hyvien kulkuyhteyksien päässä). 
 • Ennakko- ja välitehtävät. 
 • Mentorointitapaamiset. 
 • Kehittymissuunnitelman rakentaminen ja sen suunnassa eteneminen. 
 • Alueelliset seminaarit yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. 
 • Tasa-arvoteon toteuttaminen omassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen aikana yhteyttä pidetään myös webinaarien muodossa. Koulutuksessa tehdään johtajuusarvio jokaiselle osallistujalle.
 

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutus on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksen. Koulutuksen hinta osallistujalle on yhteensä 1200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan tarvittaessa neljässä erässä.

Osallistumismaksu sisältää lähijaksot, opetuksen, materiaalit ja tarjoilut jaksojen aikana. Osallistujat saavat todistuksen kokonaan suoritetusta koulutuksesta. 

Haku koulutukseen on päättynyt.

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelma- tai aikataulumuutoksiin.

Hankkeen päätöswebinaari 29.1.2021

NAISET VAIKUTTAJINA 2020-2021 KOULUTUKSEN AIKATAULU

 

Koulutus on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujillemme! Tutustu koulutuksen päätösjulkaisuun.

30+30

Kaksi koulutusohjelmaa, yhteensä 60 naista