Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Turvallinen toimintaympäristö

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman yksi keskeisimmistä tavoitteista on turvallisen toimintaympä­ristön rakentaminen kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville.

Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia koke­muksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisen urheilun paris­sa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaa­miselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Lisäksi urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen.

Kannustamme kertomaan

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintä- kiusaamistapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

Materiaaleja:

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi

Tulossa 2022: Fyysisen turvallisuuden suositukset