Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Urheilun ja liikunnan on tarkoitus tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia kaikille osapuolille. On ensiarvoisen tärkeää, että harjoitteluympäristö on turvallinen.
Tälle sivulle on koottu epäasiallisen käytöksen puuttumisen työkaluja ennaltaehkäisyn, sovittelun ja keskitetyn kurinpidon näkökulmasta.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisyn tavoitteena on, että yksikään ei joutuisi kokemaan kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä urheilun ja liikunnan parissa.

Lajilittojen toimintaohjeet ennaltaehkäisyssä:

  • Noudattakaa soveltuvin osin seuroille suunnattuja ennaltaehkäisyohjeita
  • Nimetkää vastuuhenkilö häirintäasioiden käsittelyyn
  • Varmistakaa, että lajiliittonne toiminta-, kurinpito- tai muilla säännöillä voidaan puuttua lajiliiton toiminnassa mukana olevien henkilöiden toimintaan epäasiallisen käytöksen sekä rikolliseksi luokiteltavan käytöksen osalta
  • Varmistakaa lajiliiton kurinpitoprosessin toimivuus, huomioikaa myös epäasiallisesta käyttäytymisestä epäillyn oikeusturvanäkökohdat
  • Huolehtikaa valmiudesta tukea tarvittaessa seuroja ja uhria

Sovittelu

Ulkopuoliset sovittelijat voivat auttaa käsittelemään ristiriitatilanteita. Sovittelua on tarjolla maksutta.

Katso THL:n alueittainen listaus sovittelutoimistoista ja niiden yhteystiedoista.

Keskitetty vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmä

Vakavissa eettisissä rikkomuksissa asiat voidaan tutkia, kurinpitovaatimus esittää ja asia päättää keskitetyssä kurinpitomenettelyssä. Menettelyssä sovelletaan urheiluyhteisön yhteisiä eettisten asioiden kurinpitomääräyksiä ja asiat ratkaisee urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta.
Lue lisää kurinpitolautakunnan nettisivuilta.