Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Urheilun ja liikunnan on tarkoitus tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia kaikille osapuolille. On ensiarvoisen tärkeää, että harjoitteluympäristö on turvallinen.
Tälle sivulle on koottu epäasiallisen käytöksen puuttumisen työkaluja ennaltaehkäisyn, sovittelun ja keskitetyn kurinpidon näkökulmasta.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisyn tavoitteena on, että yksikään ei joutuisi kokemaan kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä urheilun ja liikunnan parissa.

Lajilittojen toimintaohjeet ennaltaehkäisyssä:

  • Noudattakaa soveltuvin osin seuroille suunnattuja ennaltaehkäisyohjeita
  • Nimetkää vastuuhenkilö häirintäasioiden käsittelyyn
  • Varmistakaa, että lajiliittonne toiminta-, kurinpito- tai muilla säännöillä voidaan puuttua lajiliiton toiminnassa mukana olevien henkilöiden toimintaan epäasiallisen käytöksen sekä rikolliseksi luokiteltavan käytöksen osalta
  • Varmistakaa lajiliiton kurinpitoprosessin toimivuus, huomioikaa myös epäasiallisesta käyttäytymisestä epäillyn oikeusturvanäkökohdat
  • Huolehtikaa valmiudesta tukea tarvittaessa seuroja ja uhria

Sovittelu

Ulkopuoliset sovittelijat voivat auttaa käsittelemään ristiriitatilanteita. Sovittelua on tarjolla maksutta.

Katso THL:n alueittainen listaus sovittelutoimistoista ja niiden yhteystiedoista.

Keskitetty vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmä

Vakavissa eettisissä rikkomuksissa asiat voidaan tutkia, kurinpitovaatimus esittää ja asia päättää keskitetyssä kurinpitomenettelyssä. Menettelyssä sovelletaan urheiluyhteisön yhteisiä eettisten asioiden kurinpitomääräyksiä ja asiat ratkaisee urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta. Määräykset sitovat niitä yhteisöjä ja henkilöitä , jotka ovat niihin toimintasäännöillään tai muilla järjestelyillä sitoutuneet. Mikäli olet ollut vakavan epäasiallisen eettisen käytöksen kohteena tai kuullut siitä, ilmoita asiasta SUEKin ILMO-palvelussa. Voit lisäksi ottaa yhteyttä Et ole yksin -palveluun tuen saamiseksi puhelimitse tai chatissa.

Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset:

Lista kurinpitolautakunnan jäsenistä sekä järjestelmään sitoutuneista yhteisöistä alla.

Järjestelmään liittyneet jäsenjärjestöt

Mukana olevien jäsenjärjestöjen toimintasäännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

AKK-Motorsport
Suomen Ampumahiihtoliitto
Suomen Ampumaurheiluliitto
Suomen Cheerleadingliitto
Suomen Ilmailuliitto
Suomen Jääpalloliitto
Suomen Muaythai-liitto
Suomen Olympiakomitea
Suomen Painiliitto
Suomen Ringetteliitto
Suomen Taekwondoliitto
Suomen Tennisliitto
Suomen Triathlonliitto
Suomen Urheiluliitto
Suomen Voimanostoliitto

Kurinpitolautakunnan kokoonpano

Puheenjohtajisto

Pirjo Aaltonen, puheenjohtaja
Pasi Kainulainen, varapuheenjohtaja
Anu Välimäki, varapuheenjohtaja

Muut jäsenet

Anette Alen-Savikko
Antti Hannula
Ilkka-Eemeli Laari
Eelis Paukku
Liisa Reunamäki
Karin Rosenlew
Tytti Saarinen
Jyrki Sarkkinen
Eemeli Saros
Sarianne Savola
Jarno Sulasalmi
Henrik Zilliacus