Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Ympäristö ja ilmasto

Ekologinen kestävä kehitys

Maapallon kantokyvyn koettelemukset koskevat myös urheilu- ja liikuntayhteisöä ja vaikuttavat siihen, miten voimme tulevaisuudessa liikkua arjessa ja otella huippu-urheilussa. Kestävä kehitys on yhteiskunnallinen muutos, jossa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat ovat tasa-arvoisesti huomioitu, jotta voidaan turvata nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet luoda hyvinvointia.

Aikamme suurimpia ekologisia haasteita ovat ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestämätön kulutus ja luonnon monimuotoisuuden ehtyminen.  Kansainvälisen olympiakomitean Agenda2020 on koko olympialiikkeen kestävän kehityksen ohjelma.

Urheilu & ympäristö

Urheilu ja liikunta aiheuttavat ympäristökuormitusta mm. energiankulutuksen, liikkumisen ja hankintojen ja materiaalien kulutuksen kautta. Erityisesti urheilun suurtapahtumien kestämättömyys on saanut aikaan laajaa keskustelua ja ratkaisuja ekologisimpien tapahtumien järjestämiseksi luodaan koko ajan. Parhaimmillaan suurkisojen jättämä perintö isäntäkaupunkiin edistää kestävän kehityksen mukaisia investointeja mm. uuteen teknologiaan, osaamiseen ja kestävään infrastuktuuriin.

Liikunnalla on keskeinen rooli edistää kestävää kehitystä luomalla terveyttä ja hyvinvointia. Urheilu kiinnostaa ja urheiluyhteisö tavoittaa paljon ihmisiä, paremmin kuin esimerkiksi tiede, ja siksi sillä merkittävä vaikutusmahdollisuus edistää myös ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuuta laajemmin yhteiskunnassa.

Suomessa Protect Our Winters edistää ilmastotyötä tunnettujen urheilijoiden kanssa.

Keinoja vähentää urheilun ja liikunnan ympäristövaikutuksia:

  • Siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa ja ottamalla käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja.
  • Ympäristöä kuormittavat toimintatavat pitää uskaltaa kyseenalaistaa ja rohkeasti suosia ympäristöystävällisiä toimintatapoja.
  • Ympäristöjohtamisen avulla ympäristönäkökulmat huomioidaan yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtamisen työkaluilla ja järjestelmillä, kuten Ekokompassi, voidaan hallita toiminnan ympäristövaikutuksia tehokkaasti, systemaattisesti ja läpinäkyvästi.
  • Ympäristökasvatuksen ja -viestinnän avulla voidaan edistää ympäristövastuuta laajemmin yhteiskunnassa.

Urheilun ekologisuuden haasteita ei ratkota hetkessä eikä yksin. Ympäristövastuullista urheilutoimintaa ja urheilutapahtumia kehitetään yhdessä kumppanien kanssa ja koko urheiluyhteisön panostusta tarvitaan.

 Tutustu Olympiakomitean ja Jyväskylän yliopiston Askelmerkit kohti ekologisesti kestävää liikuntakulttuuria -seminaarin raporttiin. Voit ladata sen täältä.

 

 

 

Olympiakomitean toimet urheilun ekologisuuden edistämiseksi:

  • Olympiakomitean toimintaa ohjaa vastuullisuuskompassi.
    Vastuullisuuskompassissa kuvaamme sitä, kuinka varmistamme eettisen ja vastuullisen toiminnan kaikissa Olympiakomitean ja sen henkilöstön ja hallituksen määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä. Asiakirjassa otetaan kantaa myös ympäristö- ja ilmastoasioihin.
  • Olympiakomitean koordinoimassa Ekokompassi tapahtuma -hankkeessa (2015-2017) edistetään tapahtumien ympäristövastuullisuutta ja valtakunnallistetaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöä tapahtumissa. Mukana on useita keskeisiä suomalaisia urheilutapahtumia, kuten Kalevan kisat, Jukolan viesti ja Lahti2017.
  • Olympiakomitea edistää suomalaisten, ekologisten cleantech -ratkaisujen kansainvälistä vientiä yhteistyössä Cleantech Finland -verkoston kanssa. Cleantech oli vahvasti esillä Suomi-talossa Rion olympialaisissa kesällä 2016.

Suomi

on maailman ykkönen ympäristöasioiden hallinnassa (Environmental Performance Index 2016)