Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

”Liikkuminen on paljon muutakin kuin liikuntaa” – kuntien liikkumisohjelmat tuovat liikunnallisen elämäntavan kansalaisten arkeen

Poikkihallinnolliset liikkumisohjelmat vievät liikunnan osaksi kuntien ja kaupunkien asukkaiden arkea. Olympiakomitean toimitusjohtajan Taina Susiluodon mukaan nämä ruohonjuuritason teot heijastuvat koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

– Kokemusten ja toimintatapojen jakaminen on äärimmäisen tärkeää. Kun kuulemme muiden kokemuksia, voimme löytää ratkaisuja omiin haasteisiimme. Kohtaamisten myötä löydämme samalla mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Susiluodon mukaan on hienoa, että hyvinvointi, mielenterveys ja toimintakyky ovat nousseet yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Nyt vaaditaan myös meidän panostamme; meidän on nostettava näitä teemoja aktiivisesti esiin ja varmistettava, että nämä säilyvät yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– Tällä hetkellä noin puolet Suomen kunnista omaa poikkihallinnollisen liikkumisohjelman – ja tämä on äärimmäisen hienoa. Meidän on kannustettava ja löydettävä ratkaisuja innostaa myös loput kunnat toimenpiteisiin, Susiluoto summaa.

Kuntien liikkumisohjelmat liputtavat arjen aktiivisuuden puolesta

Kontiolahden kunnassa, Jyväskylän kaupungissa ja Helsingin kaupungissa poikkihallinnollisia liikuntaohjelmia on edistetty esimerkillisellä tavalla. Myös tulevaisuuden tavoitteet ovat intohimoisia.

Poikkihallinnollisten liikkumisohjelmien tulee olla kiinteä osa kunnan ja kaupungin strategiaa. Jotta tuloksia saavutetaan, on suunnitelmia laadittava pitkällä aikatähtäimellä. Samalla johtajuuden on oltava selkeää.

Suomen liikkuvimpana kuntana palkitun Kontiolahden liikkumisohjelman suunnitteluun on osallistettu laajoja joukkoja: liikkumisohjelman rakentamiseen liittyviä kyselyjä välitettiin niin kuntalaisille, sidosryhmille kuin luottamushenkilöille.

Tahtotilaa ja kohderyhmiä määriteltiin ikäryhmittäin: liikkuvat lapset, aktiiviset nuoret, hyvinvoivat työikäiset ja toimintakykyiset ikäihmiset.

– Liikkumisohjelma on jäntevöittänyt yhteistyötämme ja yhteinen tahtotilamme on kirkastunut. Sitoutuminen toimenpiteisiimme on vahvistunut entisestään. Eri toimijoiden osallistaminen on ollut tässä avainasemassa, kuvaa Kontiolahden kunnan vapaa-aikapäällikkö Sari Jormanainen.

Myös Jyväskylän kaupungin kehittämisasiantuntija Jouni Kallio liputtaa selkeän tavoitteen ja tahtotilan asettamisen puolesta. Jyväskylän tavoitteena on olla liikuntapääkaupunki, jossa asuu Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset.

– Liikkumisohjelmamme on tavoite ulottaa koko elinkaarelle. Olemme kohdanneet asukkaita ja kuunnelleet heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Katse on kohdistettu erityisesti siihen, mikä innostaa liikkumaan ja mikä taas estää liikkumista. Tältä pohjalta ratkaisuja ja uusia ideoita lähdetään etsimään yhdessä, Kallio kuvaa.

Helsingin kaupungin työ liikkumisen edistämisen saralla on ollut ansiokasta ja kunnianhimoista alusta lähtien. Liikkumisohjelma on haluttu integroida kiinteäksi osaksi kaupungin tekemistä. Esimerkki työn juurtumisesta on tänä vuonna toimintansa aloittanut liikkumisen edistämisen yksikkö, jonka kärkitavoitteina on liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Laaja-alaisia toimia ulotetaan aina lapsista ikäihmisiin: kaikkien kaupunkilaisten tietoisuutta liikkumismahdollisuuksista halutaan parantaa.

Liikkumisen edistämisen yksikön päällikkö Minna Paajanen näkee tärkeänä, että liikkuminen nähdään laajemmin kuin vain liikuntana.

– Liikkuminen mielletään auttamattoman kapeasti vain liikunnaksi. On paljon ihmisiä, jotka vierastavat liikuntaa. Meidän pitäisi puhua enemmän liikkumisesta – sen hyödyistä ja mahdollisuuksista. Liikunta ei ole aina hikiliikuntaa ja rehkimistä.

– Kun liikkuminen opitaan ymmärtämään liikuntaa laajempana käsitteenä, meidän on mahdollista tavoittaa ja puhutella yhä laajempia joukkoja, Paajanen toteaa.

 

 

Kuntaliiton ja Olympiakomitean Kuntien poikkihallinnolliset liikkumisohjelmat – yhteistyöllä lisää liikettä -tilaisuudessa pureuduttiin kuntien poikkihallinnollisiin liikkumisohjelmiin. Tilaisuudessa kuultiin sekä asiantuntijoiden puheenvuoroja että kuntien esimerkkejä liikkumisohjelmista.

 

Tutustu Kuntien poikkihallinnolliset liikkumisohjelmat – yhteistyöllä lisää liikettä -tilaisuuden materiaaleihin:

Lue lisää aiheesta