Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Vastuullisuus uusi

Reilun Pelin eettiset periaatteet vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Reilun Pelin eettisissä periaatteissa on ennen kaikkea kysymys päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020–2024

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

Vahvistamme vastuullisuutta omassa toiminnassamme

Vastuullisuus Olympiakomiteassa on koottu seuraaviin linjauksiin:

Tuemme urheiluyhteisön vastuullisuustyötä

Tavoitteenamme on vahvistaa vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Olympiakomitea tukee urheilun vastuullistyötä monin keinoin.

Vastuullisuusklinikat 2022

 • 28.10. klo 9-11.30 vastuullisuusohjelman tarkastelu ja käytäntöön vienti. Ilmoittaudu mukaan klinikkaan.
 • 21.11. klo 12-14 teemana tasa-arvo. Oppeja ja viestejä IWG-konferenssista. Ilmoittaudu mukaan klinikkaan.
 • 28.1.2022 klo 10-13 teemana sukupuolikysymykset urheilussa ja urheilujärjestöissä: tasa-arvon edistyminen hallituksissa, sukupuolen moninaisuus ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen.
 • 22.4. klo 10-12 teemana ympäristö ja ilmasto: kuullaan tilannearvio liikuntajärjestöjen ympäristöohjelmista ja järjestöjen hyviä esimerkkejä sekä pohditaan yhdessä ympäristöohjelmien mittareita ja kehittämiskohteita.
 • 19.5.2022 klo 12-14.30 teemana paraurheilu lajiliitoissa.
 • 16.9. klo 9-11 teemana seksuaalivähemmistöt urheilussa. Järjestetään yhteistyössä FSI:n kanssa.
 • 6.10. klo 17-19.30 Koulutus lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta urheilussa ja somessa. Järjestäjinä Väestöliiton Et ole yksin -palvelu ja Pelastakaa Lapset.

 

Urheilijoille ja liikkujille

 • Tässä voidaan kertoa mistä on kyse.

  Linkki sivustolle.

Urheiluseuroille

 • Voisiko tässä kertoa jotain yleistä oppaista ja materiaaleista ja sen jälkeen ohjata kävijä seuraavalle sivulle?

  Tutustu oppaisiin ja materiaaleihin.

 • Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti.

  Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

  Lue lisää.

 • Tähän taas jotain lisätietoa. Voidaanko kertoa vaikka miten viestintää tehdään? Kamppikset, miltä meidän tileiltä tms. Kehotus seurata, jakaa.

  • #pukukoppipuhe-kampanja
  • jne
  • jne
 • Joku sopiva alkulausahdus, jonka jälkeen tarjotaan suorat linkit koulutuksiin.

  Tutustu kursseihimme: Vastuullinen valmentaja ja Olympiakasvatus.

Lajiliitoille ja muille järjestötoimijoille

 • Voisiko tässä kertoa jotain yleistä oppaista ja materiaaleista ja sen jälkeen ohjata kävijä seuraavalle sivulle?

  Tutustu oppaisiin ja materiaaleihin.

 • Tähän joku lyhyt kuvaus siitä mistä on kyse.

  Lue lisää.

 • Tähän joku lyhyt kuvaus siitä mistä on kyse. Ei tarvitse ohjata eteenpäin, jos asiasta ei muualta löydy lisätietoa.

 • Tähän jälleen muutama lause siitä mistä on kyse.

  Liikunnaiset ja ympäristövastuuverkosto. Laitetaan nämä linkit paremmin, kun esittelyteksti on mietitty.

 • Tähän taas jotain lisätietoa. Voidaanko kertoa vaikka miten viestintää tehdään? Kamppikset, miltä meidän tileiltä tms. Kehotus seurata, jakaa.

 • Joku sopiva alkulausahdus, jonka jälkeen tarjotaan suorat linkit koulutuksiin.

  Tutustu kursseihimme: Vastuullinen valmentaja ja Olympiakasvatus.

Lue lisää aiheesta