Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.04.2020 | Huippu-urheilu

Perusasiat avainasemassa urheilijan ravitsemuksessa myös poikkeusaikana

Poikkeuksellinen arki on muuttanut myös urheilijoiden rutiineja ja ruokailukäytäntöjä. Koulu- ja työpaikkaruokailut puuttuvat päivästä ja säännöllisen ateriarytmin ylläpitäminen voi olla haastavaa. Muuttuneet harjoitusmahdollisuudet yhdessä vähentyneen fyysisen aktiivisuuden kanssa voivat muuttaa myös urheilijoiden energian ja ravintoaineiden tarvetta.

Erityisesti nuoret urheilijat saattavat tarvita muistutusta ravitsemuksen perusasioista poikkeustilanteessa. Huippu-urheilijoilla harjoittelu saattaa sujua lähes entiseen tapaan, mutta selkeiden kilpailullisten suunnitelmien puuttuminen ja epätietoisuus kauden alkamisesta voi vaikuttaa motivaatioon myös laadukkaan ravitsemuksen ylläpitämisessä.

Olympiakomitean ravitsemusasiantuntijan Anna Ojalan mukaan nämä teemat ovat esillä myös urheiluravitsemuksen ammattilaisten työssä tällä hetkellä. Varsinkin nuoret urheilijat esittävät näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä.

– Toisaalta näen tässä tilanteessa myös positiivisia puolia. Nyt voi olla hyvä hetki keskittyä ravitsemustietämyksen ja käytännön taitojen kartuttamiseen, kun aikaa kotona on enemmän. Lisääntynyt kotonaolo mahdollistaa myös ruuanlaittotaitojen kehittämisen ja uusien vaihtoehtojen kokeilemisen. Syömisen joustavuutta ja monipuolisuutta on mahdollista kehittää nyt positiiviseen suuntaan monen kokeneenkin urheilijan arjessa, sanoo Ojala.

Vastustuskyvyn ylläpitäminen on urheilijalle aina tärkeä ja ajankohtainen teema. Erityisesti tällaisena aikana se voi motivoida urheilijaa ravitsemuksen tarkasteluun ja sen parantamiseen.

– Liian isoa stressiä ei syömisestä kuitenkaan tarvitse ottaa tässäkään tilanteessa. Hyvänä ohjeena urheilijan ravitsemuksessa toimivat edelleen perusasiat: säännöllinen ateriarytmi, monipuolisuus, nestetasapaino ja energiatasapaino eli energiansaanti suhteessa kulutukseen ja aktiivisuustasoon. Ravitsemus tukee hyvää vastustuskykyä, kun energian ja ravintoaineiden saanti ruoasta on riittävällä tasolla, ohjeistaa Ojala.

– Nyt vietetään paljon aikaa myös sosiaalisessa mediassa, joten ajankohtaan sopivalla reaaliaikaisella someviestinnällä pystytään myös muistuttamaan urheilijoita ja vaikuttamaan tärkeistä asioissa. Kotitreenivinkkien lisäksi nyt jaetaankin myös ravitsemukseen ja arjen sujuvuuteen liittyviä vinkkejä.

Digitaalisuus ja etätyö urheilijan ravitsemusvalmennuksessa

Ruokavalion tulee tukea kehittymistä, kilpailullista suorituskykyä ja terveyttä eri tilanteissa. Urheilijoiden on tärkeä oppia muokkaamaan ruokavaliotaan, kun harjoitusten määrä ja intensiteetti vaihtelee tai olosuhde muuttuu.

Normaalitilanteessa urheilijoiden hektinen arki vaatii nopean, helpon tavan ohjata, seurata ja arvioida ruokailua ajasta ja paikasta riippumatta. Erilaiset digitaaliset yhteydenpito-, valmennus- ja opetusratkaisut ovat urheiluravitsemuksen ammattilaisille arkipäivää jo entuudestaan ja monille huippu-urheilijoille etätyöskentely osana ravitsemusvalmennuksen prosessia on jo tuttua.

Ravitsemusasiantuntijat Olympiakomiteassa ovat jo usean vuoden ajan hyödyntäneet erilaisia ohjauksen ja opetuksen digitaalisia työkaluja ja sovelluksia osana suomalaisten huippu- ja kilpaurheilijoiden ravitsemusvalmennusprosesseja. Yksi niistä on kuvallinen ruokapäiväkirja ja valmennustyökalu MealLogger, jossa ruokia valokuvataan ammattilaisen ohjauksessa.

Kuvaruokapäiväkirja on osoittautunut urheilijoille perinteistä ruokapäiväkirjaa mieluisammaksi tavaksi seurata ravinnonsaantiaan. Aterioiden kuvaaminen ja tiedon kerääminen sovelluksen kautta on helppoa. Kuvasta saa ateriasisällön lisäksi myös tärkeää reaaliaikaista informaatiota urheilijan päivän aikatauluista ja ympäristöstä eli missä ateria on nautittu.

– Ravitsemusasiantuntijana yksi tärkeimmistä tehtävistäni on yhdessä muun tiimin kanssa auttaa urheilijaa pysymään terveenä ja varmistaa, että ravitsemus mahdollistaa tekemään mahdollisimman laadukkaita harjoituksia päivittäin ja palautumaan näistä hyvin. Lajin, harjoituskauden ja olosuhteiden asettamat haasteet asettavat työlle omat painopisteensä. Kilpailukaudella huomio keskittyy enemmän itse kilpailuihin, kertoo Ojala.

– Myös valmentajan on hyvä oppia tukemaan urheilijan lajinomaista ravitsemusta ja huomioimaan sen vaikutuksia suorituskykyyn ja terveyteen myös muuttuvien olosuhteiden asettamissa vaatimuksissa, hän jatkaa.

Valmentaja voi MealLoggerin avulla olla osana urheilijan tai ryhmän ravitsemusvalmennusta ja hän voi käyttää ilmaista kännykkäsovellusta myös itsenäisesti ilman ammattilaisen ohjausta. Tällöin sovellus voi toimia osana muuta ravitsemusvalmennusta urheilijoiden seurannan ja vertaisoppimisen välineenä.

Oppiminen ja ravitsemuksen ohjaus täytyy tehdä helpoksi urheilijan yksilöllisestä tilanteesta riippuen. Ammattilaisversiona Meallogger -työkalu on ravitsemuksen asiantuntijoiden käytössä mm. Pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen, Vuokatti-Rukan, Kuortaneen ja Jyväskylän urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa.

 

Ravitsemusaiheisia linkkejä:

Terve urheilija -ohjelma / Urheiluravitsemus.
Liikuntavammojen ennaltaehkäisyyn ja urheilijan terveyden edistämiseen ja ravitsemukseen liittyvää tietoa ja materiaalia.
https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/

IOC Diploma Sports Nutrition, You Tube kanava. Urheiluravitsemuksen kansainvälisten huippuasiantuntijoiden ja -tutkijoiden tietoiskuja urheiluravitsemuksen eri aiheista
https://www.youtube.com/channel/UCRvNgO9CU5NMWjrz9ijb-UQ/videos

Meallogger app. Kuvaruokapäiväkirjasovellus MealLogger
https://www.meallogger.com/consumers/

THL:n  ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki ja sähköinen ruokapäiväkirja
https://fineli.fi/fineli/fi/ruokapaivakirja

Itä-Suomen Avoimen yliopiston urheiluravitsemuksen perusopinnot, verkko-opinnot.
Ohjattu verkko-opiskelu kokonaisuus yht. 30op. Yksittäisille kursseille jatkuva haku. Verkko-opiskelu soveltuu mm. valmentajille, urheilijoille esim. osana kaksoisuraopintoja ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.85904508414

Suomen urheiluravitsemuksen asiantuntijat ry.
Suomen urheiluravitsemuksen asiantuntijoiden verkosto ja ammattiyhteisö, joka järjestää vuosittain urheiluravitsemuksen seminaareja ja koulutusta.

https://www.facebook.com/Urheiluravitsemus/
https://urheiluravitsemus.fi/tietoa-yhdistyksesta/

Australian Institute of Sports, Nutrition. Australian kansallisen huippu-urheiluyksikön urheiluravitsemustietoa
https://ais.gov.au/nutrition

Australian urheiluravitsemusterapeutit. Materiaalia ja infoa mm. lajikohtaisesti
https://www.sportsdietitians.com.au/

United States Olympic Committee sport Nutrition. USA Olympiakomitean ravitsemussivut, infoa ja materiaalia
https://www.teamusa.org/nutrition

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta