Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Mitä kuuluu, Liikkujan polku -verkosto?

Mitä saimme aikaan verkostona ja teemaryhmissä vuonna 2022? Mistä voimme olla ylpeitä ja ilahtuneita? Millaisia haasteita olemme kohdanneet ja millaisia asioita haluamme edistää alkaneena vuonna? Näitä kysymyksiä pohdittiin tammikuussa 2023, kun Liikkujan polku -verkoston teemaryhmien kuljettajat ja Olympiakomitean vastuuhenkilöt kokoontuivat tekemään yhteenvetoa menneestä ja suunnitelmia tulevaan.

Huikea määrä osaamista ja yhteistyön mahdollisuuksia

Ensimmäisten ilonaiheiden joukossa totesimme, että verkoston laaja-alaisuus ja osaamispohja ovat vahvistuneet entisestään ja mukana on yhä enemmän hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä toimijoita. Nyt meitä liikunta- ja terveysjärjestöjen, kuntien, tutkimus- ja oppilaitosten, valtionhallinnon ja yritysten edustajia on lähes 240 noin 120 eri organisaatiosta.

Viime vuosien etäaikakaan ei päässyt lamauttamaan verkoston toimintaa, vaan huomasimme vakiinnuttaneemme sujuvasti käyttöön erilaiset verkkotilaisuudet. Ne ovat tehneet myös lyhyet kohtaamiset mahdollisiksi ja monelle osallistumisen aiempaa helpommaksi. Fyysisten tapaamisten niukkuus on kuitenkin voinut vaikeuttaa toisiin tutustumista. Asiaa paikkaamaan aloitettiin uusien jäsenten tutustumistilaisuudet, jotka jatkuvat myös tänä vuonna. Lisäksi nostamme uusia kasvoja esiin verkoston uutiskirjeessä. Pidetään yhdessä huolta verkostotyön perustasta eli toimijoiden keskinäisestä tuttuudesta, luottamuksesta ja yhteiseen työhön sitoutumisesta myös jatkossa. Yhteiset teot kumpuavat luottamuksesta ja tahdosta vaikuttaa.

Yhteistyötä ikääntyvien liikkumisen edistämiseksi

Ikääntyneiden määrä Suomessa kasvaa lähitulevaisuudessa entisestään. Liikunta- ja urheiluyhteisössä on tarpeen päivittää mielikuvia ikääntyneistä ja saada myös seuroja entistä enemmän tarjoamaan toimintaa senioreille. Liikkujan polku -verkostossa haluttiin olla saattamassa yhteen urheiluyhteisöä, ikääntyneiden järjestöjä ja muita toimijoita teemalla Liikuntaa ja yhteisöllisyyttä urheiluseurassa työelämän jälkeen. 25.10.2022 verkoston yhteinen tilaisuus toimi lähtölaukauksena yhteistyön lisäämiseksi. Lue lisää tilaisuudesta tehdystä uutisjutusta.

Unelmien liikuntapäivänä liikkumisen kipinät syttyivät jälleen erilaisissa tapahtumissa

Viime keväänä kaikenlaisen liikkumisen juhlapäivää päästiin viettämään perinteiseen tapaan – yhdessä liikkuen ja tapahtumia järjestäen! Todella hienoja esimerkkejä nähtiin mm.  siitä, miten kunnat voivat yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kannustaa ihmisiä liikunnan äärelle. Myös tulevana keväänä haluamme kutsua kaikkia kuntia ja niin paikallisia kuin valtakunnallisia tahoja viemään viestiä ja tarjoamaan kaiken ikäisille liikkumisen mahdollisuuksia. Lue lisää vuoden 2022 Unelmien liikuntapäivästä ja lähde mukaan 10.5.2023.

Teemaryhmissä vaikutettiin, kampanjoitiin ja opittiin yhdessä

Yhteinen vaikuttaminen on vakiintunutta verkoston toimintaa. Vaikuttamisklinikat jatkuivat ajankohtaisilla liikuntapolitiikan teemoilla. Jälleen kerran olimme rakentamassa koko liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisiä vaalitavoitteita, joita kukin taho voi tänä tärkeänä eduskuntavaalikeväänä viestiä eri kanavissaan ja kohtaamisissaan teemaryhmän tuella. Lue lisää verkoston vaikuttamistyöstä.

Perheliikunnan teemaryhmän säännöllisissä kokoontumisissa osallistujat esittelivät hyviä toimintamalleja niin seura-, kunta- kuin järjestöpuolelta työkaluiksi perheliikunnan edistämistyöhön. Perheliikunnan teemaviikkoa vietettiin 7.-13.11.2022 teemalla Yhdessä liikkuminen antaa mahdollisuuden loistaa. Teemaviikko näkyi laajasti teemaryhmän jäsenten somekanavilla ja Olympiakomitean blogisarjassa tuoden esille perheiden yhteisen liikkumisen iloa ja merkitystä sekä monimuotoisuutta. Teemaviikkoa vietetään myös tulevana syksynä. Verkostona voimme kaikki ottaa vastuuta siitä, että perheliikunnan merkitys tunnistetaan yhä paremmin myös päätöksentekijöiden keskuudessa.

Tutkimustiedon soveltamisen teemaryhmä suunnitteli ja otti onnistuneesti käyttöön kaksi uutta toimintamuotoa. Tutkitun liikuntatiedon klinikat ovat tuoneet yhteen tutkijoita ja käytännön toimijoita ajankohtaisen tiedon äärelle. Tällaiselle toiminnalle on ollut selvästi tilausta, sillä osallistujia on ollut runsaasti ja käsiteltäviä aiheita on löytynyt helposti. Viime vuoden klinikoissa paneuduttiin liikunnan yhteiskuntatieteiden tuottamaan tutkimukseen, TEA-viisarin tuloksiin ja liikkumisen suositusten työkaluihin sekä kuultiin myös näitä koskevia käytännön esimerkkejä. Aiheita klinikoihin voivat ehdottaa niin tutkijat kuin tiedon soveltajat.

Sparrausklinikoiden ideana on, että kuka vain voi pyytää lyhyttä verkkotapaamista, jossa voidaan käsitellä alustajalle ajankohtaista aihetta jakamalla kokemuksia, ideoita ja olemassa olevaa tietoa vapaamuotoisesti osallistujien kesken. Vuoden aikana toteutunut ensimmäinen sparrausklinikka käsitteli Turun kunnan liikuntapalveluita alueen henkilöstöliikunnan tukena. Kannustamme kaikkia hyödyntämään sparrausmahdollisuutta mahdollisimman matalalla kynnyksellä myös jatkossa.

Klinikoiden materiaaleihin ja tuleviin tilaisuuksiin voit tutustua täällä.

Näkymiä tulevaan

Vuonna 2023 verkoston yhteiset teemat pureutuvat eduskuntavaalien ja Unelmien liikuntapäivän lisäksi mm. liikkumisen edistämisen laajempaan ekosysteemiin sekä kuntien poikkihallinnollisiin liikkumisohjelmiin. Toiminnasta ja tilaisuuksista viestitään verkoston sivustolla sekä uutiskirjeen ja FB-ryhmän välityksellä.

Aiempi kokemus on osoittanut, että tarvittaessa saamme verkostona nopeastikin kasaan monipuolisen näkemyksen ja että viestintäkanavamme tavoittavat laajasti. Toivomme, että vuoden 2023 aikana Liikkujan polku -verkosto tunnistetaan vielä aiempaa paremmin osana liikkumisen edistämisen ekosysteemiä niin, että esimerkiksi valtionhallinnossa osataan hyödyntää verkoston laaja-alaisen osallistujajoukon parviälyä ja kykyä viestiä asioista.

 

Liikkujan polku -verkosto on Olympiakomitean koordinoima liikunnallisen elämäntavan avoin kohtaamispaikka, jonka tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, jotta mahdollisimman moni liikkuisi itselleen sopivalla tavalla. Verkoston yhteinen työ käynnistyi alkuvuodesta 2015. Lue lisää verkostosta ja tulevista tilaisuuksista verkoston sivuilla.

Lue lisää aiheesta