Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.03.2017 | Seuratoiminta | Uutinen

Liikunta edistää oppimista – aivot nauttivat kaikenlaisesta liikkeestä

Liikkumattomuutta voi kärjistäen kuvata aivojen puutostilaksi ja liikkumista niiden normaalitilaksi. Aivot hyötyvät mahdollisimman monipuolisesta liikkeestä aina pikkutarkasta näpräämisestä hikiseen ja hengästyttävään temmellykseen ja urheiluun, summaa aivotutkija Minna Huotilainen.

Aivotutkimuksen esiin tuomia liikunnan oppimista edistäviä löydöksiä Huotilainen kuvaa pallonheitoiksi, joista taitavat, kokeilunhaluiset pedagogit ottavat koppeja ja soveltavat tietoa kulloiseenkin kasvatus- ja oppimisympäristöön sopivaksi.

– Eräs tällainen pallonheitto liittyy liikunnan ja oppimisen väliseen yhteyteen. Totta on, että liikuntaa harrastavat menestyvät kouluopinnoissa paremmin, toteaa Huotilainen.

Myös liiallisen istuma-asennon välttäminen on neurotieteen löydös. Tutkimusten mukaan jo hyvinkin lyhyet, muutaman minuutin intensiiviset liikkumisjaksot oppituntien aikana avaavat uusia oppimista hyödyttäviä hermosoluyhteyksiä.

– Istuma-asento ei ole paras oppimisasento, mutta aivan ymmärrettävää rauhattomuuden näkökulmasta on, että istumisesta luopuminenkaan ei ole helppoa. Tilat, joissa on paljon lapsia, puhetta, touhua ja taustahälinää, voivat olla aivoille melkoisen rasittavia. Esimerkiksi kielenkehitykseen voi vaikuttaa se, paljonko kuulee taustamelusta vapaata puhetta.

Huotilainen kehottaakin liikuntaa ja oppimista yhdistävissä toimintaympäristöissä katsomaan erityisesti kattoon.

–  Katon hyvä akustointi on todella tärkeää. Hyvä suuntaus on myös se, että päiväkoteihin ovat löytäneet takaisin pehmeämmät, paremmin ääntä imevät materiaalit muutamien vuosien allergiasyihin perustuneiden poistamisten jälkeen.

Liikuntaa, musiikkia, hyvää unta

Liikunnan tavoin myös musiikki yhdistyy luontevasti eri oppiaineisiin. Huotilainen toivoisi myös musiikkia hyödynnettävän opetuksessa nykyistä enemmän.

– Musiikin tiedetään edistävän oppimista ja aivojen kehitystä erityisesti silloin, kun lapsella on oppimiseen liittyviä hankaluuksia, kuten lukihäiriöitä, tarkkaavaisuusvaikeuksia tai suomi ei ole oma äidinkieli, hän perustelee.

Sivuuttaa ei voi myöskään hyvän unen merkitystä oppimiselle.

Nukkuessa aivoissa ovat käynnissä muun muassa muistin ja äidinkielen kehittymiseen liittyvät prosessit. Laadukasta unta on puolestaan vaikeampi saada, ellei terveen lapsen päivään sisälly suhteellisen paljon kunnolla hikoiluttavaa liikettä ja ulkoilua. Kaikkea sellaista, mistä aivot nauttivat.

 

Tule Lasten liikuttajat laivaseminaariin – ohjelmassa on mm. Minna Huotilaisen Aivot, liikunta ja oppiminen -luento.

Seminaari on suunnattu varhaiskasvattajille, alakoulujen opettajille, kerho-ohjaajille ja kaikille lasten liikuttamisen parissa toimiville. Lasten liikuttajat laivaseminaarin 30.9-2.10. ohjelma, työpajojen kuvaukset, osallistumismaksut ja ilmoittautuminen. Ole nopea – ilmoittautuminen päättyy 30.6. >

Lue lisää aiheesta