Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Taustaa

Liikkujan polku- verkoston tavoitteet ja toiminta

Tutustu verkoston esittelydioihin täältä.

  • Liikkujan polku -verkoston tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, jotta mahdollisimman moni liikkuisi itselleen sopivilla tavoilla ja voisi hyvin.
  • Kantavana ajatuksena on, että kaikki tavat liikkua ovat hyviä – pääasia on, että liike lisääntyy. Verkostossa on tilaa kaikille toimijoille, jotka haluavat sitoutua yhteiseen tekemiseen, toimintatapoihin ja viesteihin verkostossa sovituilla tavoilla. Toimiva työnjako ja yhteispeli mahdollistavat kaikkien onnistumisen – voimavaroja yhdistämällä syntyvät isommat tulokset liikkeen lisäämiseksi ja osaamisen jakamiseksi.
  • Liikkujan polku -verkoston toimintaan kuuluvat yhteiset toimenpiteet, vaikuttamistyö, hankkeet ja tilaisuudet sekä aktiivinen viestintä, joka kokoaa ja levittää verkoston jäsenten toimintaa ja tuloksia verkostossa

Liikkujan polku -verkoston kehittäminen

Liikkujan polku –verkoston pelisääntöihin kuuluu, että teemme säännöllisesti itsearviointia siitä, miten työ on sujunut, mikä jo toimii ja miten verkoston toimintaa kannattaa kehittää.

Alle on koottuna eri vuosien yhteenvetoraportit ja diat. Jos mielessäsi on kehittämisehdotuksia tai aloitteita yhteisiksi työn kohteiksi, voit aina olla yhteydessä verkoston koordinaattoreihin ja teemaryhmien kuljettajiin.

Verkoston arviointi 2021

Verkoston arviointi 2018

Verkoston arviointi 2016

Verkoston taustaa

Aiemmin ns. Liikuntaverkoston muodostaneet tahot (FSI, Koululiikuntaliitto, Liito, Opiskelijoiden liikuntaliitto, Saku, Soveli, Suomen Latu, TUL ja VAU) olivat halunneet vaikuttaa laajojen joukkojen liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja tunnistaneet konkreettisia yhteisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita. Valon kanssa käytyjen keskustelujen ja yhteisen suunnittelun tuloksena oltiin valmiita perustamaan Valon koordinoimaa Liikkujan polku –verkosto, jonne kutsuttiin avoimesti mukaan kaikkia kiinnostuneita tahoja.

Liikkujan polku –verkoston toimintaa valmisteltiin yhteistyössä Liikuntaverkoston, Valon ja syksyn 2014 aikana mukaan tulleiden tahojen (Suomen Valmentajat, LTS, SAUL, Urheiluopistojen Yhdistys, SLA) toimesta. Harrastaminen seuroissa –kokonaisuutta työstettiin lajiliittojen aikuisliikuntaverkostossa, joka sittemmin siirtyi Liikkujan polku –verkoston osaksi.

Liikkujan polku –verkoston yhteinen työ käynnistyi alkuvuodesta 2015 ja vuoden aikana mukaan liittyi myös Perheliikuntaverkosto. Nykyään Liikkujan Polku on kaikkien jäsentensä yhteinen verkosto, joka määrittelee tavoitteensa ja toteuttaa yhdessä valitsemiaan tekoja liikkeen lisäämiseksi. Sen toiminnan koordinoinnista ja käytännön puitteista vastaa Suomen Olympiakomitea.