Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Liikkujan polku: aluevaalit

Aluevaaleissa jokainen voi vaikuttaa oman alueensa liikunnan mahdollisuuksiin ja urheilumenestykseen. Tammikuussa 2022 järjestettävissä Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Liikkujan polku -verkoston työstämien maakuntavaalien 2018 materiaalien pohjalta vaaliteemoja tuleviin aluevaaleihin on työstetty yhteisvoimin. Jokainen verkoston jäsentaho voi käyttää yhteisiä materiaaleja omassa viestinnässään sekä vaikuttamistyössään.

 

Liike on lääke alueillakin – liikunnan ja urheilun aluevaalitavoitteet

Liikunnan tulee olla keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueilla. Hyvinvoinnin ja terveyden hyötyjen varmistamiseksi liikunnan edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä palveluketjut tulee kirjata alueiden strategiaan. Järjestösektorin ja hyvinvointialueiden välille tulee rakentaa järjestelmällinen vuoropuhelu ja yhteistyö, jotta kolmannen sektorin osaaminen ja voimavarat tulevat alueellisen hyvinvointityön käyttöön. Lisäksi jokaiselta alueelta tulisi jatkossa löytyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka myös edistää liikuntaa alueen hyte-työssä.

Suurin osa suomalaisista liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Liian vähäisestä liikunnasta syntyvät kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa. Hyvinvointialueilla kustannukset lasketaan sadoissa miljoonissa. Hyvinvointialueiden keskeinen tehtävä on juuri terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hoito ja kuntoutus. Tärkeintä on saada hyvinvointialueiden työ alusta alkaen oikeille jengoille: tärkeää ei ole vain ongelmien korjaaminen vaan myös niiden ehkäisy ja hyvinvoinnin lisääminen.

Liikunnan tulee olla keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä alueilla.

Tulevalla valtuustokaudella tulee järjestää:

  1. Liikunta sekä liikuntaneuvonnan ja muut elintapaohjauksen palveluketjut alueiden strategiaan
  2. Järjestelmällinen yhteistyö ja vuoropuhelu järjestösektorin ja hyvinvointialueiden välille
  3. Jokaiselle alueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka edistää liikuntaa alueen hyte-työssä

Lue lisää ja tutustu tarkemmin liikunnan ja urheilun aluevaalitavoitteisiin täällä.