Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Huippu-urheilun datastrategia

Suomalaisen urheilun datastrategian tavoitteena on kehittää toimintamalli ja tietojärjestelmä, joilla liikunnan ja urheilun dataa hyödynnetään nykyistä paremmin. Eri lähteistä kertyvä data kootaan yhteiseen tietovarantoon, joka palvelee tehokkaasti niin huippu-urheilijan valmentautumista, liikkujan terveyttä kuin organisaatioiden päätöksentekoa. Tietojärjestelmä rakennetaan koko suomalaisen urheiluverkoston yhteistyönä. Ratkaisuja kehitetään ensin huippu-urheilun vaativiin tarpeisiin, jonka jälkeen niitä voidaan laajentaa palvelemaan kaikkia suomalaisia liikkujia.

Visio

Hyödynnämme Suomessa systemaattisesti ja vastuullisesti urheilusta kertyvää dataa parantaen kilpailuetua, suorituskykyä ja menestystä. Tietoa hyödynnetään tehokkaasti valmentautumisessa urheilijan, joukkueen sekä valmentajan jatkuvan kehittymisen tueksi.

Pidemmällä tähtäimellä visiona on hyödyntää älykkäästi liikunnasta ja urheilusta syntyvää dataa edistäen koko kansan toimintakykyä ja urheilumenestystä.

Datastrategian pilottihankkeet

Datastrategian kehitystyöstä on vielä eteenpäin viime vuosien aikana myös erilaisten pilottihankkeiden eli ns. PoCien (Proof of Concept) avulla. Näissä käyttökokeilussa on testattu ja kehitetty tietojen keräämiseen, tallentamiseen, käytön luvitukseen ja käyttöön liittyviä toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja. Muun muassa Vuokatti-Rukan ja Helsingin olympiavalmennuskeskuksissa toteutetuissa pilottihankkeissa on ollut mukana yhteensä noin 250 urheilijaa. Tärkeimmät suomalaisen urheilun datastrategian kehittämiseen liittyvät PoCit on esitettynä aikajanalla oheisessa kuviossa.