Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Urheilun ympäristövastuuverkosto

Verkoston tavoitteena on edistää ympäristövastuullisuutta ja kestäviä ratkaisuja urheilutapahtumissa sekä urheilujärjestöjen ja -seurojen toiminnassa.

Verkosto on käynnistetty Olympiakomitean ja Sitran yhteistyönä tukemaan urheilusektoria vastuullisuuden edistämisessä. Tätä työtä tehdään niin jokapäiväisessä seuratoiminnassa kuin kansainvälisten kisojen järjestämisessäkin. Verkosto on kaikille avoin ja sen toimintaa voi liittyä pitkin matkaa. Kaikki verkostossa tehtävä työ on avointa ja pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti urheilun parissa toimiville.

Verkostoa perustettaessa sen toiminta-ajaksi sovittiin kaksi vuotta (2018-2019). Ympäristövastuun merkitys kaikkialla yhteiskunnassa ja myös liikunnassa ja urheilussa kasvaa. Joissain asioissa on edistytty ja osassa niistä verkostolla on ollut oma roolinsa ja vaikutuksensa. Työ verkostolle asettujen kunnianhimoisten tavoitteiden suunnassa on kuitenkin kesken. Verkosto jatkaa toimintaansa osana Olympiakomitean vastuullisuustyötä aihepiiristä kiinnostuneiden foorumina. Kokoontumisia järjestetään tarpeen ja verkoston jäsenten aktiivisuuden mukaan.

Seuraava tapaaminen tiistaina 6.10. klo 9-11:30 etänä (Zoom)

Ohjelma:

 • Seriina Posio Palloliitosta esittelee jalkapalloperheen ympäristöasenteita kartoittavan tutkimuksen tuloksia. Tulosten ohella kuullaan, minkälaisia ympäristötoimia ja sidosryhmäviestintää liitto on niiden pohjalta käynnistänyt.
 • Meri Löyttyniemi esittelee Hiilineutraali Honka -hankkeen
 • Urheilujärjestöjen ympäristövastuu. Urheiluyhteisö on yhteisessä vastuullisuusohjelmassa sitoutunut ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Uudistetut valtionapukriteerit tuovat kestävän kehityksen näkökulman osaksi liikuntaa edistävien järjestöjen arviointia. Vuotta 2022 koskevassa haussa lajiliitoilta edellytetään ympäristöohjelmaa. Tavoite on kirjattu myös urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan. Olympiakomitea tukee liittoja työssä mm. järjestämällä vastuullisuusklinikoita. Mitä ajatuksia, ideoita ja toiveita verkostolla on klinikoita ja järjestöjen arviointia ajatellen? Keskustelun pohjaksi Satu Heikkinen kertoo kestävän kehityksen kriteeristä ja Karoliina Ketola esittelee suunnitelman järjestöjen tukemisestä ympäristö ja ilmasto -teeman toteutuksessa.
 • Muuta ajankohtaista ympäristövastuun saralla

Osallistumislinkin saat ilmoittautumalla: karoliina.ketola(at)olympiakomitea.fi

 

Lue yhteenvedot verkoston tapaamisista 2018-2019:

Mukaan ympäristövastuuverkostoon?

Kenelle: Verkostoon ovat tervetulleita sekä urheilun ympäristövastuuasioissa kokeneet että uudet toimijat. Tärkeintä on kiinnostus urheilun ympäristövastuun edistämiseen ja oma tarttumapinta urheiluun. Tule mukaan etsimään uusia, kestäviä ratkaisuja yhteistyön kautta!

Ilmoittaudu mukaan:

Karoliina Ketola, erityisasiantuntija, Suomen Olympiakomitea, puh. +358 40 5876650, karoliina.ketola(at)olympiakomitea.fi

Verkoston tarkoituksena on:

 • Koota yhteen urheilun ja ekologisen kestävyyden asiantuntijoita ja keskeisiä toimijoita.
 • Luoda yhteiset suuntaviivat ja tahtotila urheilun ympäristövastuun edistämiseksi.
 • Jakaa tietoa ympäristövastuullisuudesta sekä hyviä toimintatapoja sen toteuttamisesta verkoston sisällä ja ulkopuolella.
 • Tukea urheilusektorin toimijoita ympäristövastuun edistämisessä.
 • Saada aikaan ja ylläpitää vapaaehtoista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
 • Tiedottaa valtion ympäristöpoliittisten linjausten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista liikuntakulttuuriin.
 • Edistää ympäristövastuun levittämisessä tarvittavaa osaamista ja tietoa.

 

Kokoonpano:

Verkostossa on edustajia

 • Lajiliitoista, seuroista ja yhdistyksistä
 • Urheilutapahtumista
 • Ympäristöalan toimijoista (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy,  Suomen Luonnonsuojeluliitto)
 • Tutkimus- ja koulutusorganisaatioista (JYU, HY, LAMK, SUEK ry)
 • Kunnista ja valtionhallinnosta (OKM)
 • Käynnistäjätahoilta (Sitra ja Olympiakomitea)