Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Liikkujan polku: eduskuntavaalit

Suomi tarvitsee lisää liikettä. Keväällä järjestettävissä eduskuntavaaleissa ja sen jälkeen laadittavassa hallitusohjelmassa linjataan liikunnasta ja urheilusta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Liikunta- ja urheiluyhteisö haastaa puolueet ja ehdokkaat nostamaan liikkeen, liikunnan ja urheilun lisäämisen seuraavan hallitusohjelman yhdeksi avaintavoitteeksi.

Liikunnan ja urheilun myönteiset vaikutukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa, joten entistä kunnianhimoisimmille liikuntapoliittisille päätöksille on vahvat perusteet. Liikkujan polku -verkoston lisäksi liikunnan ja urheilun vaalitavoitteiden valmisteluun on osallistunut muun muassa Olympiakomitean jäsenjärjestöjä, urheilijavaliokunnan jäseniä, urheiluakatemioita ja liikunnan aluejärjestöjä.

Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalikampanja etenee! Olemme käynnistäneet #LiikettäSuomeen-kampanjan ja kutsuneet ehdokkaat mukaan edistämään liikuntaa. Ajantasaiset tiedot liikunnan ja urheilun eduskuntavaalityöstä löydät täältä: www.olympiakomitea.fi/eduskuntavaalit

Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet:

EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE | Vahvistetaan rahoitusta ja rakenteita
Vahvistetaan liikunnan ja urheilun rahoitusta, jotta liikunnan pitkäjänteinen edistäminen on mahdollista. Monipuolistetaan liikunnan valtionrahoitusta.

LIIKETTÄ ARKEEN | Kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta ja arkiliikunnan edellytyksiä
Jatketaan ja vahvistetaan elämänkulun liikkumisohjelmia: kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta vaikutusarvioiden perusteella. Vahvistetaan toimien kattavuutta elämän nivelvaiheissa. Varmistetaan hyvät edellytykset arkiliikunnalle, kuten kävelylle, pyöräilylle ja ulkoilulle.

MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE | Kehitetään Harrastamisen Suomen mallia
Lisätään liikettä koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen. Varmistetaan, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa omalla tasollaan. Rakennetaan kokeiluista mahdollistavia polkuja pidempikestoiseen liikuntaharrastamiseen, seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin.

YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA | Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa
Vahvistetaan liikunnan kansalaistoiminnan edellytyksiä elpyä koronapandemiasta ja siten autetaan ihmisiä palaamaan harrastusten pariin. Lisätään pitkäjänteisyyttä pitämällä liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan avustusmäärä vähintään ennallaan ja siirtymällä useampivuotisiin avustuspäätöksiin.

MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ | Edistetään huippu-urheilua
Edistetään huippu-urheilun ammattilaisuutta ja toimintaedellytyksiä tukemalla urheilijoita, valmentajia ja urheiluakatemioita, kehittämällä urheilijoiden ja valmentajien osaamista sekä parantamalla urheilijoiden sosioekonomista asemaa. Vahvistetaan urheiluyläkoulujen, toisen asteen urheiluoppilaitosten ja huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen asemaa.