Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Euroopan parlamentin vaalit

Euroopan unionilla on liikuntapolitiikassa jäsenmaihin nähden täydentävä rooli, jota se käyttää muun muassa rahoittamalla hankkeita ja tuottamalla mm. suosituksia sekä selvityksiä. Euroopan parlamentissa liikuntapoliittisia asioita käsittelee CULT-komitea. Muiden politiikan alojen päätökset voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi liikuntaan ja urheiluun. Siksi on tärkeää, että EU-päättäjät ymmärtävät liikunnan ja urheilun tarpeita ja käyvät dialogia liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa.

Seuraavat EU-vaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta 2024.
Suomen liikunta- ja urheiluyhteisö haluaa nostaa eurovaalikampanjassa ja -tavoitteissaan esille liikkumisen, liikunnan ja urheilun roolia yhteiskunnassamme. Eurovaalitavoitteet ovat vapaasti kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden hyödynnettävissä. Lisäksi esittelemme tavoitteet tapaamisissa ehdokkaiden kanssa. Kannustamme kaikkia eurovaaliehdokkaita kertomaan somessa, miten he edistäisivät liikkumista, liikuntaa ja urheilua EU-päätöksenteossa sekä postaamaan näkemyksensä tunnisteilla #LiikettäEurooppaan ja #liikuntaehdokas. Kampanjan teemoja nostetaan lisäksi esille muissa liikuntayhteisön päättäjätapaamisissa ja viestinnän keinoin.

Eurovaalikampanjan ja -tavoitteiden teemat ovat:

 • Liikkumattomuus maksaa liikaa – nostetaan liikunta mukaan päätöksentekoon
 • Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike – vahvistetaan sitä EU-euroilla
 • Eurooppalainen urheilumalli – turvataan liikunnan ja urheilun kivijalka
 • Kestävämpiä ja vihreämpiä yhteiskuntia sekä liikuntapaikkoja

Ehdottamamme ratkaisut tiivistettynä:

 • Rakennetaan koko EU:lle poikkihallinnollinen liikunnan ja urheilun strategia (EU Strategy on Sport and Physically Active Lifestyle)
 • Käydään jatkuvaa dialogia päättäjien ja urheiluliikkeen välillä sekä etsitään yhdessä ratkaisuja, joilla suojellaan ja vahvistetaan eurooppalaisen urheilumallin piirteitä, kuten urheiluseuroja, vapaaehtoistyötä, autonomiaa ja arvoja kuten vastuullisuutta
 • Varmistetaan, ettei urheiluseuroille ja muille liikuntajärjestöille aiheudu perusteettomia rajoituksia, byrokratiaa ja kustannuksia EU:n eri sektoreilla tehtävien päätösten takia
 • Perustetaan EU:n urheiludialogi (EU Sport Dialogue), jotta päätökset EU:ssa aidosti tukevat työtä liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi
 • Sisällytetään liikunta ja urheilu poikkileikkaavasti EU-rahoitusohjelmiin seuraavalla rahoituskaudella
 • EU-rahoitusta tulee rakentaa saavutettavammaksi ruohonjuuritason toimijoille mm. vähentämällä byrokratiaa ja yksinkertaistamalla hakuja sekä tarvittaessa luomalla kiintiöitä
 • Ohjataan EU-rahoitusta kestävien ja saavutettavien liikuntapaikkojen rakentamiseen sekä olemassa olevien liikuntapaikkojen korjaamiseen ja uudistamiseen

Lue täältä Liikettä Eurooppaan – liikuntayhteisön eurovaalitavoitteet 2024

Vaalitavoitteet ruotsiksi

Vaalitavoitteet englanniksi