Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kuntavaalit

Liikunta on kunnissa entistä tärkeämmässä osassa. Yhteiskunnallisten haasteiden ja rakennemuutosten myötä sen rooli kasvaa edelleen. Liikunnan ja urheilun kuntavaalisivuilta löydät hyödyllistä ja monipuolista tietoa kunnallisvaikuttamisen tueksi.

Olympiakomitean vaaliteemat kuntavaaleihin 2021:

Hyvinvoiva kunta

1.Liikunnan ja liikkumisen edistäminen otetaan kunnan hyvinvointityön strategiseksi painopisteeksi (kattoteema)

Liikunta on keskeinen ratkaisu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin, joten sen asemaa kuntien hyvinvointityössä ja -ohjelmissa tulee vahvistaa.

2. Tuetaan liikunnallista elämäntapaa varhaiskasvatuksessa, koulussa ja opiskelussa

Lasten ja nuorten liikkumista edistäviin ohjelmia toteutetaan hyviin käytäntöihin perustuen ja niille on varattu omarahoitusosuus. Luodaan koulupäivään linkittyvä harrastamisen malli.

3. Säilytetään seura- ja yhdistystoiminnan elinvoimaisuus

Kunnan seura- ja yhdistystoiminnalle osoittama tuki eri muodoissaan säilytetään vähintään nykytasolla.

4. Varmistetaan laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju ja siinä sujuva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa

Liikuntaneuvonnan palveluketju toimii, yhteistyö palveluiden ja vertaistuen tarjoajien kanssa on suunnitelmallista ja tiedot eri toimijoiden tarjonnasta on koottu kaikkien saataville.

Menestyvä kunta

Luodaan urheilun ja huipulle tähtäämisen edellytyksiä, mm. urheiluyläkoulujen rakentaminen, vastuullinen kaksoisuratoiminta, urheilu ammattina ja työllistäjänä, osaamisen vahvistaminen ja tki-toiminta paikallisesti.

Materiaalipankki

Kaikki materiaalit on tarkoitettu liikunta- ja urheiluyhteisön käyttöön: lataa, tutki, jalosta ja hyödynnä!

Liikunnan ja urheilun vaalimuistioon tulemme keräämään runsaasti tietoa ja faktoja liikunnasta ja urheilusta erityisesti kuntanäkökulmasta. Lisäämme kuvia, infografiikkaa, käytännön esimerkkejä hyvistä käytännöistä sekä tiivistelmiä ja ideoita omaan viestintään. Taustamuistioon paketoimme kaikki keskeiset työkalut liikunnan ja urheilun vaaliviestintään sekä tietoa tuloksellisen valtuustovaikuttamisen taustalle.

Voit hyödyntää myös kuntaesimerkkejä, joita kokosimme viime kuntavaalien 2017 alla >>

Lue uutisjuttu: Liikunnan yhteinen ääni kevään 2021 kuntavaaleihin >>

Liikunta- ja urheiluyhteisön tavoitteita

Tavoitteet on valittu laajan toimijajoukon yhteistyönä. Hyvinvoiva kunta -osa-alueen tavoitteet ja sisällöt on rakennettu liikuntaa edistävien järjestöjen ja muiden toimijatahojen muodostamassa Liikkujan polku -verkostossa. Verkoston keskeinen toiminta-ajatus on parviälyn hyödyntäminen ja yhteistyö.

Edistämme liikunnassa niitä asioita, joita yhdessä pidämme tärkeänä ja joita kenenkään ei yksin kannata toteuttaa.”

Kuntavaalivaikuttamisessa tämä tarkoittaa, että ehdotukset vaikuttamisteemoista (yhteensä 23kpl) ovat tulleet verkoston toimijoilta, yhteiset teemat on valittu äänestämällä (40 tahoa äänesti) ja valittujen osa-alueiden taustamuistiot on tehty verkoston toimijoiden yhteistyönä (mukana yli 10 tahoa).

 

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola, karoliina.ketola(at)olympiakomitea.fi

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Ilmari Nalbantoglu, ilmari.nalbantoglu(at)olympiakomitea.fi