Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
30.08.2017 | Seuratoiminta | Uutinen

Kunnat ahtaalla liikuntapaikkarakentamisen moninaisten tarpeiden kanssa

Vaatimustason nousu ja moninaiset tarpeet asettavat suurimmat haasteet kunnille liikuntapaikkojen rakentamisessa. Yhtälön ratkaisemiseen tarvitaan malttia, uudentyyppistä ajattelua ja yhdessä tekemisen henkeä. Olympiakomitea on selvittänyt laajasti urheilun olosuhdetilannetta yhdessä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa.

Selvityksen päähavainnot julkistettiin Olympiakomitean jäsenjärjestöille suunnatussa Olosuhdefoorumissa keskiviikkona. Hankkeessa on kerätty tilannearvioita sekä näkemyksiä urheiluseuroilta, lajiliitoilta, urheiluakatemioilta sekä maakuntien keskuskaupunkien liikuntajohdolta. Selvitys nostaa esiin organisoidun urheilun olosuhteiden monimuotoistuneen ja haasteellisenkin tilanteen.

– Perinteinen liikuntalakiin pohjaava työnjako kunnista olosuhteiden luojana ja seuroista toiminnan toteuttajina ei ole koskaan ollut totta, mutta nyt tilanne on muuttunut entistä kirjavammaksi. Yhä useammassa lajissa olosuhdetarpeita on lähdetty ratkomaan seuravetoisesti tai erilaisin kumppanuushankkein, kuvailee tilannetta erityisasiantuntija Jan Norra Olympiakomiteasta.

Yli 900 urheiluseuran vastaukset sisältäneen kyselyn perusteella vain puolet seuroista toimii pelkästään kunnallisissa tiloissa. Itse omistettuja tai hallinnoituja harjoitustiloja oli jo lähes neljäsosalla seuroista. Selvityksen perusteella yleisintä kunnallisten liikuntatilojen ulkopuolella toiminen oli erilaisissa erityisolosuhteita vaativissa lajeissa, kuten ampumaurheilussa, veneilyssä ja purjehduksessa, moottoriurheilussa, golfissa, kamppailulajeissa ja ratsastuksessa. Myös useissa valtalajeissa, kuten jalkapallossa ja jääkiekossa, ovat seurojen omat harjoitustilat muuttuneet jo varsin tyypillisiksi.

Pääosa urheiluseuroista oli selvityksen perusteella varsin tyytyväisiä omaan olosuhdetilanteensa – heikoksi tai erittäin huonoksi tilanteensa arvioi 30% vastanneista seuroista.

Kunnilla edelleen tahtoa olosuhteiden luomiseen – haasteena yleinen vaatimustason nousu

Kaupunkikyselyn perusteella kuntatalouden ongelmat eivät ole merkittävästi vaikuttaneet liikuntapaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon suunnattuihin taloudellisiin panostuksiin. Vain yhdessä kaupungissa arvioitiin panostusten vähentyneen edeltävän neljän vuoden aikana ja myös tulevaa neljää vuotta ennakoitiin varsin positiivisesti lähes kaikissa kaupungeissa.

Kunnat näkevät liikuntaolosuhteiden luomisen edelleen tärkeäksi ja sote-uudistus tulee korostamaan merkitystä. Toiveiden tynnyri kunnille omatoimisen liikkumisen, seuratoiminnan ja huippu-urheilun kehittämistoiveiden osalta on kuitenkin kasvanut erittäin suureksi.

– Urheilun osalta kunnille haasteita tuottaa erityisesti yleinen vaatimustason nousu. Laadukas tekeminen edellyttää useimmissa lajeissa harjoitustilojen ja -vuorojen, ympärivuotisuuden sekä tasokkaiden tapahtumaolosuhteiden lisäämistä. Yhtälö on erittäin haasteellinen, eikä ratkea kuin aiempaa paremmalla yhteistyöllä ja maltillisella asenteella. Kuntien syyllistäminen ei vie asioita eteenpäin, toteaa Norra.

Lajiliittokyselyn perusteella noin kolmasosalla liitoista akuuteimmat olosuhdeongelmat liittyivät seurojen harjoitustilojen puutteeseen ja noin kolmasosalla huippu-urheiluun liittyviin olosuhdekysymyksiin. Olosuhdekustannuksiin liittyvät haasteet olivat keskeisin ongelma hieman alle viidesosalle liittoja.

Ministeriön näkemys: suunnitelmallisuutta ja osallistamista lisättävä olosuhdekehittämisessä

Foorumissa esiintynyt ylitarkastaja Mauri Peltovuori Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä patistaa liittoja sekä kuntia pohditumpaan kehitystyöhön. Suomessa on kansainvälisesti tarkastellen kattava ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto, mutta myös isoja kehittämishaasteita esimerkiksi verkoston korjausvelan näkökulmasta.

– Olosuhdetyön tietopohjassa ja suunnitelmallisuudessa sekä kuntalaisten ja seurojen kuulemisessa olisi vielä paljon parannettavaa. Ilman näitä ei synny järkevää keskustelua, joilla olosuhdeongelmia voidaan paikallisesti tai valtakunnallisesti ratkaista. Tällainen ajattelu on myös uuden liikuntalain taustalla, Peltovuori sanoo.

Olympiakomitean ”Urheilun olosuhteet” -selvityksen osaraportit ja tiivistelmä löytyvät Olympiakomitean verkkosivuilta (www.olympiakomitea.fi/olosuhdetyon-materiaalipankki). Selvityshankkeen kaupunkikyselyä ja raportointia on avustettu Opetusministeriön tutkimusrahoista.

Lue lisää aiheesta