Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.12.2017 | Olympiakomitea

Liikunnan tasa-arvotyön Sinivalkoiset Piikkarit -pääpalkinto Ylelle

Yle on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi 100 -juhlavuoden Sinivalkoiset Piikkarit-pääpalkinnon liikunnan tasa-arvotyöstä. Yle on toteuttanut laajan kartoituksen urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta sen sisällöissä. Tulosten pohjalta Yle rakentaa suunnitelman toimenpiteistä tasa-arvon parantamiseksi urheilujournalismissa. Piikkarit-tunnustuspalkinnot myönnettiin Suomen Palloliitolle Naiset Jalkapallojohtajina -teosta ja jyväskyläläisen liikuntaseura Jigotain judojaokselle ”Judo on tyttöjen juttu” -teosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistui Naisjärjestöjen keskusliiton koordinoimaan itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen kannustamalla organisaatioita tekemään tekoja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi liikunnassa. Erityisenä painopisteenä oli sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen liikunnan ja urheilun johtamisessa ja valmennuksessa.

Palkinnon saaja valittiin niiden hakukriteerit täyttävien liikunnan ja urheilun tasa-arvotekojen joukosta, jotka oli ilmoitettu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen määräaikaan mennessä. Haaste toteutettiin yhdessä Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa. Palkintoraatina toimi Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -hankkeen ohjausryhmä. Palkinnoista päätti eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

– Onnittelen kaikkia palkittuja. On tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus liikunnan harrastamiseen esimerkiksi sukupuolesta tai varallisuudesta riippumatta, sanoi ministeri Sampo Terho.

Palkintoraadin perustelut

Pääpalkinto: Ylen tasa-arvoteko

Palkintoraati totesi perusteluissaan, että on erittäin hienoa saada uusi toimija mukaan liikunnan ja urheilun tasa-arvotyön kentälle. Ansiokasta on Ylen oma havahtuminen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen nyt Suomi 100 juhlavuonna sekä oman perustoiminnan laaja-alainen muuttaminen tasa-arvoisemmaksi. Teko toimii hienona esimerkkinä myös muille media-alan toimijoille niin Suomessa kuin ulkomailla.

Teon avulla luodaan merkittävällä tavalla uutta, tasa-arvoisempaa media- ja liikuntakulttuuria. Teolla on kauaskantoiset myönteiset vaikutukset niin asenteisiin kuin keskusteluun sekä liikunnan harrastamiseen ja urheiluun että niiden johtamiseen ja valmentamiseen.

Tunnustuspalkinto: Suomen Palloliitto, Naiset Jalkapallojohtajina

Palkintoraati totesi perusteluissaan, että Palloliitossa on ansiokkaasti tartuttu sekä naisten johtamisen että valmentamisen kehittämiseen, jotka molemmat ovat Piikkarit-palkinnon painopistealueita. Paitsi että vuoden 2017 toimet ovat ansiokkaat, niin työtä on tehty pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti jo usean vuoden ajan. Työ on tuottanut näkyviä tuloksia niin naisjohtajien ja valmentajien määrän ja osaamisen lisääntymisenä kuin naisten kiinnostuksen kasvuna johtamista ja valmentamista kohtaan jalkapallon parissa.

Tunnustuspalkinto: Liikuntaseura Jigotai/judojaos (Jyväskylä), ”Judo on tyttöjen juttu”

Palkintoraati totesi perusteluissaan, että palkittava teko on suuri ponnistus pienelle paikalliselle toimijalle. Teolla voi olla merkittävä paikallinen ja valtakunnallinen vaikutus naisten johtamisen ja valmentamisen sekä urheilemisen ja muun toimijuuden edistäjänä maskuliinisessa kamppailulajissa. Hanke sisältää koulutuksellisella otteella järjestettävän suuleirin lisäksi useita muita innovatiivisia toimenpiteitä naisten johtamisen ja valmentamisen sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi judossa.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 02953 30054

Lähde: OKM tiedote