Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
03.04.2018 | Olympiakomitea

Mika Lehtimäki Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtajaksi

Suomen Olympiakomitean hallitus on valinnut Mika Lehtimäen uudeksi Huippu-urheiluyksikön johtajaksi 1.7.2018 alkaen. Johtajan tehtävä on määräaikainen seuraavat neljä vuotta.

Huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävä kiinnosti isoa joukkoa hakijoita. Tehtävään haki kaikkiaan 47 henkilöä.

– Haimme tehtävään vankan huippu-urheilutaustan omaavaa henkilöä, joka nauttii laajojen urheilupiirien arvostusta. Meillä oli loppusuoralla useita hyviä ehdokkaita. Mika Lehtimäen valintaa puolsi erityisesti hänen pitkä ja monipuolinen kokemuksensa työskentelystä huippu-urheilun eri tehtävissä, Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio toteaa.

– Mika tuntee laajasti huippu-urheilun eri toimijat, joten hänen on sujuvaa lähteä johtamaan suomalaista huippu-urheilua Mika Kojonkosken viitoittamalla tiellä, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen täydentää.

Mika Lehtimäki ehti jo ilmoittaa vetäytyvänsä hakuprosessista, mutta tarkentavien keskustelujen jälkeen hän koki tehtävänkuvan vastaavan odotuksiaan ja tuli mukaan prosessiin.

– Minun kutsumukseni on auttaa suomalaisia yksilöurheilijoita, joukkueita ja valmentajia menestymään. Huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävä on luoda tälle joukolle parempia toimintaedellytyksiä, laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Näiden edellytysten luomisessa olemme vielä kansainvälisesti isosti takamatkalla, Lehtimäki toteaa.

– Olen viime viikkojen aikana saanut valtavan määrän yhteydenottoja urheilun ammattilaisilta. Kentän laaja tuki sekä Olympiakomitean johdon kanssa käydyt tarkentavat keskustelut vakuuttivat harkitsemaan uudelleen. Pitkän linjan valmentajana ja kymmeniä vuosia kentällä toimineena on kunniatehtävä päästä auttamaan tässä vastuullisessa roolissa.

Mika Lehtimäki, 51, on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hän on aiemmin työskennellyt Huippu-urheiluyksikössä huippuvaiheen ohjelmajohtajana ja lajiryhmävastaavana. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Suomen Urheiluliitossa valmennuksen eri tehtävissä vuosina 1990-2005 sekä jalkapallon ja jääkiekon valmennustehtävissä 2005-2012.

 

Taustaa Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköstä

Huippu-urheiluyksikkö ja Lisää liikettä -yksikkö muodostavat Suomen Olympiakomitean toiminnallisen ytimen. Muut toiminnan osa-alueet ovat jäsenpalvelut, varainhankinta, viestintä ja yhteiskuntasuhteet sekä henkilöstö-, talous- ja tietohallinto.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja vastaa yksikön operatiivisesta johtamisesta ja raportoi Olympiakomitean toimitusjohtajalle. Huippu-urheiluyksikkö jakautuu toiminnallisesti kolmeen osa-alueeseen: huippuvaiheen ohjelmaan, urheiluakatemiaohjelmaan ja kisatiimiin. Yksikössä työskentelee 15 päätoimista ja 3 osa-aikaista henkilöä.

Yksikön vuosibudjetti on noin kymmenen miljoonaa euroa. Siitä kuusi miljoonaa jaetaan suoraan tehostamistukina lajeille ja urheilijoille sekä nuorten olympiavalmentajille. Vuonna 2018 kisajoukkueiden kustannuksiin kohdentuu kaksi miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Huippu-urheiluyksikön perustoiminnan resurssit ovat noin kaksi miljoonaa euroa. OKM:n avustus kattaa vuosibudjetista 7.4 miljoonaa euroa ja loput 2.6 miljoonaa euroa katetaan Olympiakomitean omalla varainhankinnalla.

Huippuvaiheen ohjelman piiriin kuuluvat Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijat ja joukkueet. Yksilötukiurheilijoita on 222, joista 27 vammaisurheilijaa. Joukkuepelien tukea saa viisi lajia. Huippuvaiheen ohjelman käytännön työtä vievät urheilijapinnassa eteenpäin lajiryhmävastaavat. Huippuvaiheen ohjelmassa toimivat myös vastuulääkäri, vastuufysioterapeutti, urheilupsykologi, psyykkinen valmentaja ja ravitsemusasiantuntija pääosin osa-aikaisissa tehtävissä.

Urheiluakatemiaohjelman muodostaa yli 20:n urheiluakatemian ja valmennuskeskuksen verkosto, jonka tuloksellisesta toiminnasta ja kehittämisestä vastaa Urheiluakatemiaohjelman johtaja. Tiimiin kuuluvat lisäksi valmennuspäällikkö ja valmennusosaamisen kehittäjä.

Kisatiimi vastaa joukkueiden valmisteluista olympialaisiin, Euroopan kisoihin, nuorten olympialaisiin, nuorten olympiafestivaaleille ja universiadeihin. Nelivuotisen olympiadin aikana monilajisia kisoja on kaikkiaan 15. Kisakokonaisuudesta vastaa kisatiimin päällikkö, joka osallistuu kisajoukkueiden valintojen valmisteluun ja toimii osana joukkueiden johtoa. Kisatiimiin kuuluu lisäksi olympiajoukkueen tukitoimista sekä nuorten olympiakisoista ja olympiafestivaalivalmisteluista vastaava projektipäällikkö sekä URA-säätiön asiamiehenä toimiva opiskelijahuippu-urheilusta ja universiadeista vastaava asiantuntija.