Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.05.2018 | Seuratoiminta

Löytääkö liikuntaneuvonta neuvontaa kaipaavat? Hae mukaan kokeiluun!

Kokemuksia henkilökohtaisesta liikuntaneuvonnasta kerätään parhaillaan Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn oppilaitosyhteistyönä toteutettavassa Oppien aktiiviseen arkeen! hankkeessa. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) rahoittama hanke yhdistää työyhteisöt, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat työntekijät, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat ja urheiluseurat.

 

Viime vuonna käynnistyneessä hankkeessa henkilökohtaista neuvontaa arjen aktivoimiseen tarjottiin 55 työikäiselle. Neuvonnan toteuttivat kolmen eri oppilaitoksen terveys- ja liikunta-alan opiskelijat, jotka hyödynsivät KKI-ohjelman valtakunnallista liikuntaneuvonnan prosessia. Nyt hanke jatkuu laajentuen työyhteisöihin ja urheiluseuroihin, kertoo ESLUn kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

– Haluamme kehittää sekä neuvontaan osallistuneilta että opiskelijoilta hyvää palautetta saanutta prosessia panostamalla enemmän myös työyhteisöjen aktivointiin sekä sitouttamalla urheiluseuroja osaaviksi toimijoiksi palveluketjuun. Tavoitteena on yhä paremmin pystyä vastaamaan työikäisten vähän liikkuvien tarpeeseen saada henkilökohtaista tukea. Ihanteellista olisi saada kokeiluun mukaan samasta työyhteisöstä useampia osallistujia, jolloin he saisivat prosessin edetessä tukea niin toisiltaan kuin muulta työyhteisöltä.

Hankkeeseen osallistuvia työyhteisöjä halutaan huomioida ESLUn aikuis- ja terveysliikunnan palveluvalikoiman puitteissa laajemminkin.

– Suuri valttikortti, jota mielellämme teemme näkyväksi on ESLUn noin 300 jäsenseuran monipuolinen tarjonta, joka mahdollistaa niin lajikokeilut, demo- ja tekniikkakurssit, säännölliset liikuntavuorot kuin tapahtumayhteistyön eri kokoisille työyhteisöille. Johdolle voimme tarjota tukea mm. henkilöstöliikuntaohjelman suunnitteluun Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitusprosessin avulla, luettelee Palkama.

 

Oletko kiinnostunut osallistumaan liikuntaneuvontahankkeeseen?

Neuvontaan osallistuvalle työntekijälle Oppien aktiiviseen arkeen! hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Esitiedoissa huomioitavia valintakriteerejä ovat mm. terveyden kannalta liian vähäinen liikkuminen ja vahva tahtotila liikkumisen lisäämiseen.

Palkama kertoo osallistujilla voivan olla myös muita tavoitteita kuten ruokavalion muuttaminen terveellisemmäksi, painon pudottaminen tai yleisen jaksamisen ja vireystilan lisääminen.

– Edellisen hankejakson pääonnistumisiin kuului neuvontaa saaneiden motivoituminen elintapojen muuttamiseen. Peräti 88 prosenttia ilmoitti saavuttaneensa neuvontaprosessin alussa asettamansa tavoitteen täysin tai osittain. Eräs osallistuja totesi mukaan pääsyn olleen loistava startti aloittaa itsestä huolehtiminen.

Myös jatkohanke toteutetaan kahden kuukauden prosessina, joka sisältää kuusi neuvontakontaktia. Terveys- ja liikunta-alan opiskelijat toteuttavat ne osana opetussuunnitelmaa opettajan asiantuntemuksen tuella. Prosessiin sisältyy myös urheiluseuran palveluihin tai ohjattuun ryhmään tutustuminen. Näin edistetään lähellä sijaitsevien urheiluseurojen osaamisen ja liikuntapalvelujen jalkautumista työyhteisöjen tietoisuuteen.

 

Oppien aktiiviseen arkeen, tukea työyhteisöliikuntaan

Yksilöneuvontaprosessit ajoittuvat elo-lokakuulle oppilaitosten aikataulujen mukaan. Muuta palvelua, tukea ja tarjontaa työyhteisöliikunnan kehittämiseen ESLU tarjoaa ympäri vuoden. Etelä-Suomen alueella liikuntaneuvonnasta ja urheiluseurayhteistyöstä kiinnostuneen työyhteisön edustaja tai työntekijä, ota yhteyttä sähköpostitse merja.palkama@eslu.fi, gsm 040 595 4195 tai lomakkeen kautta.