Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
01.06.2018 | Huippu-urheilu | Uutinen

105 talvilajien urheilijalle myönnettiin urheilija-apuraha – nuorten ja joukkuelajien osuus kasvussa

Kaikkiaan ministeri Sampo Terho myönsi verottomia urheiluapurahoja talvilajien urheilijoille 914 000 euron edestä.

 

Eduskunta lisäsi talousarviokäsittelyssä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin urheilija-apurahoihin 500 000 euroa vuodelle 2018 painottaen erityisesti nuorten urheilijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantamista. Painotus näkyi myös apurahaluokissa, sillä pienintä apurahaa korotettiin vuodelle 2018 5 000 eurosta 6 000:een.

Urheilija-apurahan piiriin kuuluu tänä vuonna 271 (166 kesä- ja 105 talvilajien) urheilijaa. Eduskunnan myöntämän lisärahan merkitys on ollut suuri, sillä kaksi vuotta sitten urheilija-apuraha myönnettiin kaikkiaan 167 urheilijalle.

Erityisesti nuorten urheilijoiden määrässä ja myös prosenttiosuudessa on tapahtunut merkittävää kasvua. Vuonna 2016 talvilajien apurahaurheilijoista 22 oli sellaisia, jotka täyttivät apurahan myöntämisvuonna korkeintaan 22 vuotta. Vuonna 2017 määrä oli 27 ja nyt julkaistussa päätöksessä heitä oli jo 41.

Sama kehitys näkyy myös kesälajien puolella. Vuonna 2016 apurahan sai 31 alle 23-vuotiasta kesälajien urheilijaa. Tammikuussa 2018 julkaistussa päätöksessä heitä oli jo 56. Kesä- ja talvilajit yhteenlaskettuna alle 23-vuotiaiden urheilijoiden määrä on kohonnut siis kahdessa vuodessa 53:sta 97:ään.

– Eduskunnan myöntämä lisäraha on suomalaiselle urheilulle elintärkeä. Kun huippu-urheilun tehostamistuissa suuntaus on vahvasti priorisoinnissa, on entistä tärkeämpää, että apurahajärjestelmä tukee laajempaa urheilijajoukkoa ja aivan erityisesti kohti huippua tähtääviä nuoria urheilijoita, Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön huippuvaiheen johtaja Mika Lehtimäki korostaa.

Myös nuorten urheilijoiden saama prosenttiosuus urheilija-apurahoista on ollut kasvusuunnassa. Kun vuonna 2016 alle 23-vuotiaat urheilijat saivat kaikista urheilija-apurahoista 21,7 prosenttia, vuonna 2018 osuus on jo 30,1 prosenttia.

Toinen huomattava trendi on ollut joukkuelajien saaman osuuden kasvaminen. Joukkuelajien urheilijoista talvilajien apuraha myönnettiin vuonna 2016 yhdeksälle ja kesälajeissa 11 urheilijalle. Vuonna 2018 joukkuelajien urheilijamäärät olivat talvilajeissa (jääkiekko ja curling) 29 ja kesälajeissa (beach volley, jalkapallo, koripallo, lentopallo, maalipallo, salibandy ja rytminen voimistelu) 35. Joukkuelajien edustajien määrä apurahaurheilijoiden joukossa on siis kasvanut kahdessa vuodessa 12 prosentista 23,6 prosenttiin.

Tuore talvilajien apurahapäätös Opetus- ja Kulttuuriministeriön verkkosivulla.