Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.08.2018 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

Liittojen toiminnanjohtajat kokoontuivat kesän jälkeen yhteiseen aamuun. Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoi alkuun ajankohtaiset kuulumiset.

– Liikuntapoliittinen selonteko on valmistelussa. Heinäkuun alussa urheiluministeri kokosi urheiluväkeä kuulemiseen, jonka jälkeen syntyi ensimmäinen, vain virkamiehille julkinen, luonnos. Toivomme pääsevämme kommentoimaan selonteon seuraavaa versiota ennen sen eduskunnan käsittelyyn viemistä, Salonen avasi.

Olympiakomitean ja koko urheiluyhteisön toimintasuunnitelman laatiminen on käynnissä. Suuntaviivat tehtiin keväällä yhdessä ja työ jatkuu 19.9. Toimintasuunnitelman kärkinä ovat seuratoiminta ja huippu-urheilu.

Valtion budjetti 2019 ja hallitusvaikuttaminen

Olympiakomiteassa yhteiskuntasuhteista vastaava Ilmari Nalbantoglu avasi valtion budjetin 2019 syntyä ja kohtia, joissa budjettiin on mahdollista vielä vaikuttaa. Olympiakomitea teki oman kannanoton valtionministeriön budjettiesityksen jälkeen.

– Iso tavoite on, että valtion budjettivarat avataan liikunnalle ja urheilulle. Tämä tarkoittaa sen kartoittamista, mitkä asiat kuuluvat liikuntabudjettiin, mitkä muille sektoreille kuten sosiaali- ja terveysbudjettiin ja toisaalta, mitä rahoitetaan verovaroista ja mitä veikkausvoittovaroista. Nyt budjetti ei ole johdonmukainen. Esimerkiksi taide ja kulttuuri rahoitetaan suurelta osin veikkausvoittovarojen lisäksi verovaroista, kun liikunnan rahoitus on käytännössä kokonaan veikkausvoittovaroista. Budjetin pitäisi olla looginen. Noin 30-70 miljoonan euron siirtyminen veikkausvoittorahoista valtion budjettiin on hyvin perusteltavissa, Nalbantoglu kertoi.

Nalbantoglu nosti esille myös kaksi erityistä tavoitetta ja teemaa. Ensimmäisenä vastikerahastoperiaatteella toimivan olympiarahaston, joka perustuisi lahjoitusvaroihin ja valtion vastaaviin kohdennuksiin. Rahaston tuotto menisi suoraan huippu-urheilun tukemiseen. Toisena Liikkuva koulu -hankkeen, jonka kolmen vuoden rahoitus on päättymässä.

– Liikkuva koulu on lähtenyt hyvin käyntiin, ja nyt pitäisi juurruttaa hyvät käytännöt sekä luoda silta tulevalle vaalikaudelle. Yhteiskunnallisesti on helppo perustella jatkorahoituksen tarve.

Kevään eduskuntavaaleihin liittyen hallitusohjelmavaikuttamisen kärjeksi nousee Liikkuva Suomi -ohjelma. Sen tavoitteena on pysäyttää liikkumattomuuteen liittyvien haittojen ja kustannusten kasvu ja myöhemmin haittakustannusten puolittaminen.  Toinen tärkeä teema on huippu-urheilun arvostuksen ja rahoituksen kasvattaminen.

Olympiakomitea järjestää tähän liittyen vaikuttamisklinikat, joihin toivotaan vahvaa edustusta eri jäsenliitoista:

ma 27.8. klo 12-14, paikka: Tila Pariisi 24, Sporttitalo

ti 28.8. klo 10-12, paikka: Tila Helsinki 52, Sporttitalo

ma 3.9. klo 10-12, paikka: Tila Helsinki 52, Sporttitalo

Lainsäädäntöä ja säännöksiä

Olympiakomitean Petri Heikkinen käsitteli puheenvuorossaan monia valmisteilla olevia asioita liittyen arvonlisävero- ja tulovero- sekä arpajaislain suunniteltuihin muutoksiin. Hän myös muistutti, miten ulkomaisten peliyhtiöiden mainostaminen on laitonta. Poliisihallituksen kanssa on valmisteilla ohjeistus lajiliitoille ja seuroille, miten reagoida laittomien rahapeliyhtiöiden yhteydenottoihin.

Olympiakomiteassa on valmisteilla uudet seurojen mallisäännöt.
– Merkittävin muutos aikaisempaan versioon on, että sääntöihin on parannettu seuran mahdollisuutta puuttua kurinpidon keinoin jäsenistön ja toiminnassa mukana olevien epäasialliseen, sääntöjenvastaiseen tai laittomaan toimintaan, Heikkinen kertoi.

Yksi iso muutos on 1.1.2019 käyttöön tuleva kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Ilmoittamisvelvollisuus koskee palkkojen ja työkorvausten lisäksi verovapaita ja veronalaisia kustannusten korvauksia. Työnantajan tulee jatkossa ilmoittaa tiedot eteenpäin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Lisätietoja: www.vero.fi/tulorekisteri

Musiikin julkinen esittäminen 2019 – 2020

Olympiakomiten järjestöpäällikkö Rainer Anttila kertoi, että on saanut noin 60 vastausta musiikin julkisen esittämisen sopimuksen hyväksymiskyselyyn. Aikaa on elokuun loppuun. Anttila toivoi pikaista reagointia, jos järjestö ei ole vielä vastannut kyselyyn.

Vakuutuksista

Tuplaturvan eli tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus ja vapaaehtoisten tapaturmavakuutus on ajallisesti kohta katkolla. Ajatuksena on, että vakuutusta jatketaan myös vuonna 2019.

Samalla selvitetään myös yhteistä matkavakuutusta, joka kattaisi myös kilpaurheilun. Erilaisia tarjouksia erilaisista kattavuuksista on kyselty. Tavoitteena on volyymin kautta saada edullinen hinta lajiliitoille.

Seuraava toiminnanjohtajien info pidetään 19.9.2018, jolloin aiheena on TTS 2019 ja sen yhteinen työstö.