Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
16.10.2018 | Olympiakomitea

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -suositukset julkaistaan marraskuussa

Työpaikalla vietetään keskimäärin 1600 tuntia vuodessa. Silloin pienikin päivittäin toistuva terveyttä edistävä asia, johon sitoudutaan yhdessä, on iso merkitykseltään, toteaa Promo@Work-konsortiohankkeen johtava asiantuntija Jaana Laitinen Työterveyslaitokselta.

Yhteistyössä työelämävaikuttajien, työpaikkojen edustajien, työterveyshuollon, työsuojelun, tutkijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa tuotetuissa, marraskuussa julkaistavissa Terveyttä työpaikoille -suosituksissa tuodaan esiin työpaikan yhteisöllistä voimaa.

– Työyhteisö on alihyödynnetty mahdollisuus terveellisten elintapojen edistämisessä. Suositusten toivotaan avartavan ajattelua ja tuovan suunnitelmalliseen terveyden edistämiseen uudenlaisia näkökulmia, kiteyttää Laitinen.

Jokaisella työpaikalla on siihen keinoja. Kun ratkaisuja ja toimenpiteitä kehitetään yhdessä, niihin myös sitoudutaan yhdessä.

– Huomionarvoista on, kuinka monella eri tasolla ja eri tavoin työpaikka ympäristönä voi vaikuttaa. Jos halutaan panostaa vaikkapa työmatkaliikuntaa ja -pyöräilyä tukevaan toimintakulttuuriin, voidaan vaikuttaa sitä tukeviin olosuhteisiin ja keskinäiseen kannustavaan ilmapiiriin, hyödyntää yksilöllisiin asenteisiin vaikuttamisen keinoja sekä tukea valintoja kohdennetuilla palveluilla. Kun viesti on samansuuntainen kaikilla tasoilla, syntyy enemmän vaikuttavuutta.

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille

Miltei tutkimattomana käyttäytymistieteellisenä sarkana Laitinen nostaa esiin työn ja ammatin vaatimusten huomioonottamisen.

– Työ ja ammatti -näkökulmaan paneutuminen on hyvin tärkeä asia, kun suunnitellaan terveyden edistämistä työpaikoilla yhdessä. Väittäisin työ ja ammatti -näkökulman olevan olennaisesti myös motivaatioon vaikuttava asia. Motivaatiota hyvän kunnon ylläpitämiseen ruokkii tieto siitä, että hyväkuntoisuus suojaa työn kuormittavuudelta ja edistää palautumista, kun vastaavasti huonokuntoisena kuormittuu herkemmin ja palautuu hitaammin. Jo työpäivän aikana on kuitenkin lukuisia keinoja, joilla voi vaikuttaa sekä työssä jaksamiseen että työstä palautumiseen.

– Se voi olla esimerkiksi tauottamista, liikuskelua ja työasentojen vaihtelua. Tai sitä, että mennään yhdessä syömään ja keskustellaan kuulumisista, jo se mahdollistaa hetkeksi työstä irtaantumisen.

Pienetkin teot ovat parempia kuin ei mitään ja yhdessä niitä on yhteisen tavoitteen suuntaisesti helpompaa toteuttaa kuin yksin, hän painottaa.

Laitinen on ilahtunut uusien, suositusten esiin nostamien näkökulmien herättämästä mielenkiinnosta.

– Työn vaatimukset ja vaikutukset elintapa-asioihin koetaan kiinnostaviksi, koska ne ovat työssä käyvillä ihmisillä joka päivä läsnä. Marraskuussa nettisivuilta löytyvä materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Sen lisäksi tietoa välitetään mm. Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -kiertueella eri puolilla Suomea.

 

Terveyden edistämisen suositukset suomalaisille työpaikoille julkaistaan Promo@Work-sivustolla marraskuussa

Suositusten kehittämisessä ja levittämisessä ovat mukana muun muassa Työeläkeyhtiö Elo, Diabetesliitto, Tuki- ja liikuntaelinliitto ry, Olympiakomitea, Ilmarinen, Veritas, Aivoliitto, Suomen Mielenterveysseura, KEVA, Kuntatyönantajat, SAK, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomen työnohjaajat ry, STTK, Sydänliitto, MELA ja Yksi elämä -terveystalkoot.