Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.11.2018 | Seuratoiminta

Järjestöille tehty oma hiilijalanjälkilaskuri

Järjestöt ja yhdistykset voivat nyt selvittää toimintansa ilmastovaikutukset uudella järjestöille räätälöidyllä hiilijalanjälkilaskurilla. Nyt kehitetty laskuri auttaa järjestöjä päästöjen todentamisessa ja vähentämisessä.

Helsingin yliopisto yhteistyössä Sitran kanssa kokosi tieteellistä tietoa ilmastopäästöistä ja sitä muokattiin helppokäyttöiseksi laskuriksi. Laskurin käytön myötä järjestöt saavat selkeämmän kuvan siitä, mistä lähteistä ja minkäkokoisia päästöjä niiden toiminnasta syntyy ja sitä kautta, mihin voi vaikuttaa mielekkäästi. Järjestöjen hiilijalanjälki muodostuu usein toimitilojen energiankulutuksesta, matkustamisesta, hankinnoista, palveluista sekä tapahtumien järjestämisestä.

Suomessa on yli 100 000 rekisteröityä yhdistystä, joiden toimintakenttä on laaja, mutta järjestösektorin mahdollisuuksia ilmastovastuullisuuden edistäjänä ei ole aiemmin huomioitu.

– Järjestöjen rooli yhteiskunnallisen muutoksen moottorina on keskeinen. 75 prosenttia suomalaisista on elämänsä aikana jonkin yhdistyksen jäsen, ja järjestöt ovat avainasemassa, kun etsimme tapoja kehittää suomalaista yhteiskuntaa hiilineutraaliksi, kannustaa Sitran Kestävä arki -projekin johtaja Markus Terho. Tarvitsemme järjestöjen tuomaa yhteisöllisyyttä ja positiivisia tapoja tehdä yhdessä ilmastotekoja niin kotona, koulussa, töissä kuin vapaa-ajalla. Innostavien esimerkkien myötä toivottavasti kasvava joukko lähtee mukaan yhteisiin ilmastotalkoisiin, Terho jatkaa.

Hiilijalanjälkilaskuri julkistettiin Helsingissä 14.11.2018. Mukana hankkeessa on ollut joukko eri tason järjestöjä, jotka ovat pilotoineet ja lähteneet rakentamaan omaa laskuriaan. Yksi kokeilijoista on Demo ry.

– Vaikka tiesimme hyvin, mitkä toiminnot meillä ovat suurimpia hiilijalanjälkeä kuluttavia toimintoja, oli silmiä avaavaa nähdä konkreettisesti, miten paljon esimerkiksi liikkuminen ja lennot aiheuttavat toiminnassamme hiilidioksidipäästöjä. Tämä rohkaisee miettimään esimerkiksi jokaisen lennon kohdalla sen mielekkyyttä, kertoo Demo ry:n toiminnanjohtaja Anu Juvonen.

– WWF:n Green Officessa mukana olleet liikuntajärjestöt ovat jo aikaisemmin arvioineet toimintansa ilmastovaikutuksia. Tämä uusi järjestöille suunnattu laskuri huomioi kuitenkin hieman monipuolisemmin järjestötoiminnalle tyypillistä kulutusta. Hiilijalanjälkilaskurin tiedonkeruu vaatii jonkin verran työtä, mutta tulos antaa hyvän pohjan omien vaikuttamismahdollisuuksien tunnistamiseen ja toimenpiteiden suuntaamiseen. Työntekijätasolla tieto voisi motivoida valintojamme ja kannustaa esimerkiksi vähäpäästöisemmän matkustustavan valintaan ja hyödyntämään useammin etäosallistumismahdollisuuksia, pohtii erityisasiantuntija Karoliina Ketola Suomen Olympiakomiteasta.

Uusi järjestöille räätälöity hiilijalanjälkilaskuri on ladattavissa Hiilifiksu järjestö -hankkeen verkkosivuilla.

Järjestöt voivat myös tehdä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen oman hiilijalanjälkensä seuraamisesta vuosittain. Tavoitteena on kasvattaa sitoumuksen tehneitä järjestöjen määrää ja saada ne haastamaan ja motivoimaan muitakin järjestöjä mukaan.

Urheilupuolella ympäristövastuullisuutta ja kestävän kehityksen toimintamalleja kehitetään muun muassa Olympiakomitean ja Sitran yhteistyöllä ympäristövastuuverkostossa ja tuomalla seuratoimintaan ympäristövastuullisen toiminnan työkalupakkia, joka julkaistaan vuodenvaihteessa.

 

Lue lisää laskurin julkistamisesta täältä.

Lisätietoja urheilukentän ympäristövastuu-toiminnasta:

Karoliina Ketola, puh. 040 587 6650
karoliina.ketola (a) olympiakomitea.fi

 

Artikkelin kuva: Minna Hemmilä / Sitra