Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
16.09.2019 | Olympiakomitea

Olympiakomitean kannanotto budjettiriiheen: Liikuntapolitiikan kansallinen linja vietävä käytännön teoiksi

Suomeen on rakentunut puolue- ja sektorirajat ylittävä näkemys liikuntakulttuurin tärkeydestä ja kehittämisestä. Linja on perusteltu monessa yhteydessä ja se on rakennettu laajalla yhteistyöllä. Budjettiriihessä tulee varmistaa, että linja voi toteutua käytännössä, todetaan Olympiakomitean kannanotossa.

Kansallisen liikuntapolitiikan linjan perusta on laajalla yhteistyöllä laaditussa liikuntapoliittisessa selonteossa. Sen mukaan liikuntapolitiikan tärkein tavoite 2020-luvulla on fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen siten, että koko väestö harrastaa liikuntaa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävästi. Tärkeää on myös kansalaisjärjestötoiminnan elinvoimaisuuden ja huippu-urheilumenestyksen edellytysten vahvistaminen sekä liikuntaolosuhteiden kehittäminen.

Liikuntapoliittinen selonteko valmisteltiin 2018-19 laajalla valtion, kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä sekä parlamentaarisella käsittelyllä. Hallitusohjelmassa linjattiin selontekoon perustuen hyvät lähtökohdat liikuntakulttuurin tukemiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) antoi hallitusohjelmaan pohjaten budjettiesityksessään perustellun esityksen liikuntakulttuurin kehittämisestä.

Keskeistä budjettiriihessä on varmistaa tämän useassa yhteydessä hyväksytyn kansallisen linjan toteutuminen.

Erityisesti kannanotossa korostetaan liikunnan budjetin rahoituslähteiden laajentamista ja liikunnan sekä harrastamien rahoituksen toteutumista OKM:n budjettiehdotuksen mukaisesti.

Tutustu kannanottoon tästä.

 

Lisätietoja:
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, p. 040 541 0295