Siirry sisältöön
Uutiset Kaikki uutiset
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä
12.03.2020 | Huippu-urheilu, Kisat

Rule 40: Olympialaisten markkinointi- ja viestintäsäännöt suomeksi

Olympiakomitea pyrkii auttamaan urheilijoita, managereita ja asiasta kiinnostuneita kaupallisia toimijoita jakamalla tietoa ja ohjeistamalla olympialaisiin liittyvistä, Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) asettamista markkinointi -ja viestintäsäännöistä. Olemme koonneet kattavan ohjeen, joka auttaa tähän liittyvissä kysymyksissä:

RULE40 – SUOMI 2020

Taustaa KOK:n säännöille

Olympialaisiin liittyy valtava, maailmanlaajuinen huomio. Suuret taloudelliset intressit houkuttelevat poikkeuksellisesti enemmän toimijoita, jotka haluavat hyötyä olympialaisten, tai siellä urheilevien olympiajoukkueen jäsenten maineesta oikeudettomasti. Olympialiikkeen on tästä syystä panostettava tavaramerkkiensä suojaamiseen erityisen voimakkaasti. Suojausta tehdään siksi, että olympialiikkeeseen kuuluvien toimijoiden taloudellinen resursointi olisi mahdollista. Pelkästään Kansainvälisen Olympiakomitean TOP (The Olympic Partners) ohjelman kansainvälisten kumppaneiden tuotoista 90 prosenttia ohjautuu kansallisille olympiakomiteoille.

Kyseistä asiaa on avattu tarkemmin täällä. 

Mikä ihmeen Rule 40?

Rule 40 on Kansainvälisen Olympiakomitean olympiakisojen aikainen ohje joukkueen jäsenille maailmanlaajuisen kiinnostuksen tuomassa kaupallisessa paineessa. Se antaa ohjeet tavaramerkin käyttöön ja kaupalliseen hyödyntämiseen sekä viestintään sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa. Rule 40 on yksi keino olympialaisten maineen oikeudettoman hyväksikäyttämisen ehkäisemiseen. Jokainen olympialaisiin osallistuva urheilija, valmentaja ja kisaorganisaation jäsen sitoutuu siihen, että voi esiintyä – kansallisesti sovitulla tavalla – kaupallisesti vain olympialaisiin, Kansainvälisen Olympiakomitean globaaleihin kumppaneihin tai kansallisen Olympiakomitean lokaaleihin kumppaneihin liittyen. Rule 40 on voimassa Tokion olympialaisissa 14.7. -11.8.2020.

Kyse on siitä, että olympialaisissa urheilijat voivat keskittyä urheilemiseen, ja olympialaisiin liittyvän valtavan kaupallisen hyödyntämisen tekevät ne tahot, joilla on siihen sopimusten kautta oikeudet. Suomessa tämä tarkoittaa olympiajoukkueen kumppaneita, globaalisti Kansainvälisen Olympiakomitean TOP-kumppaneita ja paikallisesti olympiakisajärjestäjän kumppaneita.

Rule 40 muuttuu, miten?

Rule 40 on herättänyt globaalia keskustelua. Täällä Suomessa sen ympärillä käyty keskustelua yhdessä urheilijoiden, managereiden ja lajiliittojen kanssa on ollut rakentavaa. Kansainvälinen olympiakomitea on antanut kansallisille olympiakomiteoille enemmän liikkumatilaa Rule 40 kehittämisessä. Suomen Olympiajoukkueen jäsenille Rule 40 kehittyminen tarkoittaa kahta konkreettista muutosta.

Ei -olympiakumppaneiden yleinen mainonta

Päivitetty Rule 40 mahdollistaa ei-olympiapartnereiden (kuten urheilijoiden omien sponsororeiden) kisa-aikana käynnissä olevat kampanjat seuraavilla huomioilla: a) ainoa asiayhteys olympialaisiin on olympia-urheiljan mukanaolo kampanjassa b) kampanja on ollut käynnissä ennen kisoja 90 päivän ajan c) kampanjan volyymi ei laajene kisojen aikana. Mitään Japaniin tai Tokioon liittyviä visuaalisia viittauksia jne. ei kuitenkaan sallita.

Ei -olympiakumppaneiden yleinen mainonta, jossa olympiaurheilija (tai potentiaalinen olympiaurheilija) on mukana, tulee lähettää hyväksyttäväksi Suomen Olympiakomitealle 15.5.2020 mennessä.Tarvittavat tiedot ovat: mainonnan yksityiskohdat kanavineen, mediasuunnitelma, mainonnan peitto maineen ja kielineen sekä ketä Tokion olympiajoukkueen jäseniä tai mahdollisia jäseniä (mikäli ei vielä valittu) mainonnassa on mukana.


Urheilijoiden omien kumppaneiden kiittäminen kisojen aikana

Rule 40 kehittyminentuo lisää liikkumavaraa urheilijoiden ”spontaaneille” julkaisuille sosiaalisessa mediassa, eli urheilija voi esimerkiksi rajoitetusti kiittää omaa sponsoriaan kisa-aikana eri alustoilla ilman ennakkohyväksyntää. Huomioitavaa kuitenkin on, että urheilijan omat sponsorit eivät kuitenkaan voi jakaa tätä sisältöä omissa kanavissaan eikä urheilijan omat kumppanit voi tehdä olympialaisiin liittyviä onnittelupostauksia sosiaaliseen mediaan tai käyttää olympiaurheilijan onnittelua mainonnassaan.

Urheilija voi kisojen aikana kiittää omia sponsoreitaan seuraavasti: 1 kiitosviesti per sponsori kisojen aikana omissa somekanavissa.

Suomessa on vaikuttajamarkkinoinnissa vakiintunut lähtökohta se, että mikäli julkaisun taustalla on mikä tahansa kaupallinen yhteistyö (saatu tuote, sponsorointi, korvaus jne.) tämä tulee tuoda selkeällä tavalla ilmi myös sosiaalisen median julkaisuissa käyttämällä esimerkiksi tunnisteita ”mainos” tai ”kaupallinen yhteistyö”. Tämä sen vuoksi, että kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Sääntö on sama riippumatta siitä, missä mediassa tai millä tavoin markkinointi on toteutettu. Urheilijan tulisi merkitä myös nämä ns. kiitosviestit kaupallisena yhteistyönä.


Lisätiedot, Suomen Olympiakomitean yhteyshenkilö:

Samuli Vasala
Kaupallinen johtaja
044 358 6578
samuli.vasala@olympiakomitea.fi