Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
22.04.2020 | Olympiakomitea

Suomen Olympiakomitea: Hallitustiedote 22.4.2020 

Olympiakomitean hallitus vahvisti kokouksessaan 21.4.2020 Olympiakomitean yhteistoimintaneuvottelujen tuloksenNeuvottelut johtavat koko henkilökunnan keskimäärin kolmen viikon lomautukseen kevään ja kesän aikana.  

Lisäksi hallitus kuuli myös tilannekatsauksen helmikuun kokouksessa päätetyn epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän ehkäisemisen selvitystyön etenemisestä. Hallitus keskusteli myös yhdistyksen kevätkokousasioista, Suomisport-seurapalvelusta sekä Olympiakomitean brändistrategian päivittämisestä.  

Marraskuun vaalikokoukseen valmistautumiseksi hallitus päätti ehdollepanotoimikunnan kokoonpanon esittämisestä kevätkokoukselle. Toimikunnan puheenjohtajaksi esitetään hallituksen nykyistä varapuheenjohtajaa Jukka Rauhalaa. 

Olympiakomitean yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 

Olympiakomitea ilmoitti huhtikuun alussa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat koko henkilöstöä. Neuvottelut on nyt saatu päätökseen. Yhteistoimintaneuvottelut kutsuttiin koolle, koska koronaviruspandemialla on ollut vaikutuksia Suomen Olympiakomitea ry:n, Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n ja Suomen Olympiakomitean tukisäätiö sr:n työtehtäviin ja Olympiakomitean yritysyhteistyöstä saataviin tuottoihin. Neuvottelut johtavat koko henkilökunnan keskimäärin kolmen viikon lomautukseen kevään ja kesän aikana. 

Epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän ehkäisemisen selvitystyö etenee 

Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2020 lähteä selvittämään yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa mahdollisuutta keskittää eettisten asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. Lisäksi hallitus halusi tutkia mahdollisuuden matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon sekä selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön valmentaja- ja ohjaajalisenssit. 

Selvitystyö on edennyt ja hallitus kuuli tilannekatsauksen toimenpiteiden etenemisestä. Hallitus antoi evästyksiä työn jatkovalmisteluun, jota tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Olympiakomitean kevätkokous siirtyy kesäkuulle 

Hallitus päätti siirtää vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi sääntömääräisen kevätkokouksen pidettäväksi keskiviikkona 17. kesäkuuta. Hallitus hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen kevätkokouksen päätettäväksi. Ehdollepanotoimikunnapuheenjohtajaksi esitetään Jukka Rauhalaa sekä jäseniksi Tuija Braxia, Olli-Pekka Karjalaista, Kalervo Kummolaa ja Riikka Taivassaloa. 

Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Olympiakomitean kumppanuusjäseniksi Suomen Mas-wrestling liitto ry:n, Suomen Ballhockeyliitto ry:n, Suomen Hiihdonopettajat ry:n ja Suomen Jet Sport Liitto ry:n. 

Hallitus päätti myös esittää kevätkokoukselle hyväksyttäväksi, että Kristiina Rintala valitaan Urheilun oikeusturvalautakunnan varapuheenjohtajaksi lautakunnan nykyisen toimikauden loppuun (31.12. 2023). 

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295