Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.09.2020 | Seuratoiminta

Tähtiseura Tempo ry: ”Aikuisliikunnan kentällä on tärkeää pystyä uudistumaan.”

Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry on aloittanut matkansa kohti Tähtiseuran titteliä jo varhain. Kaisa Niilo-Rämä on toiminut Tempo ry:n puheenjohtajana kuuden vuoden ajan. Oma voimistelutausta ja kiinnostus lajiin ajoivat Niilo-Rämän mukaan myös seuran hallitustoimintaan. Seuran into ja mielenkiinto kehittää omia toimintamalleja on näkynyt pitkään.

– Olimme muun muassa aiemmin osa Voimisteluliiton omaa laatuohjelmaa, joten kohdallamme siirtymä mukaan Tähtiseura-ohjelmaan oli hyvinkin luonnollinen päätös.

Tähtiseura-laatuohjelman keskeisenä tehtävänä on kehittää suomalaista seuratyötä. Tähtimerkki tarkoittaa modernia, ketterää ja inhimillistä toimintaa, joka tavoittaa liikkujat ikään ja taitotasoon katsomatta. Laatuohjelman kautta seuroille avautuu mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa, mutta myös oppi muilta lajeilta ja seuroilta on keskeisessä roolissa. Niilo-Rämä kokee, että laatuohjelman ansiosta käytettävissä olevia resursseja on osattu kohdentaa paremmin seuratoiminnan kehityskohtiin.

– Aika on kuitenkin rajallista. On tärkeää muistaa, että seuratoimintamme pohjautuu vahvasti vapaaehtoistoimintaan. Tähtiseura-ohjelman verkkopalvelun kautta olemme voineet kiinnittää huomiota selkeämmin sellaisiin alueisiin, joita meidän tulee kehittää. Keskustelua on herännyt sellaisista aihepiireistä, mitä emme varmasti olisi huomioineet ilman ohjelmaa.

Oman seuratoiminnan kehittämisen kannalta Niilo-Rämä nostaa esiin myös muiden seurojen merkityksen. Tähtiseura-ohjelman kautta Tempo ry on päässyt näkemään enemmän myös sitä, millä tavoin muissa lajeissa toimitaan.

– Tänä päivänä olisi tärkeää tunnistaa, että seuratyö toimii varsin samoilla periaatteilla lajista riippumatta. Monet asiat ovat lopulta seuratoiminnan kentällä samanlaisia ja tätä Tähtiseura-ohjelma tuokin mielestäni onnistuneesti esiin.

Aikuisliikunta muutosten keskellä

Aikuisliikunnan kentällä Tähtiseura-laatuohjelma haluaa kohdentaa huomion erityisesti liikkuvaan yksilöön ja monipuoliseen liikuntatarjontaan. Tempo ry:n riveissä liikkuu tällä hetkellä noin 150 aikuisjäsentä. Harrastustoimintaan on mahdollista osallistua niin kerta- kuin kausikortillakin. Niilo-Rämä kokee erilaisten liittymismahdollisuuksien madaltavan kynnystä osallistua tunneille, kun jokainen voi valita erilaisista osallistumisvaihtoehdoista itselleen sopivan. Tähtiseura-laatuohjelman yhtenä keskeisenä periaatteena onkin tarjota matalan kynnyksen toimintaa kaikille halukkaille. Toiminnan on tärkeää olla joustavaa sekä tason ja iän huomioivaa. Valikoiman monipuolisuudessa Niilo-Rämä kokee Tempo ry:n onnistuneen.

– Seuramme on tehnyt nyt noin viitisen vuotta yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa. Vetämämme kaupungin terveyden edistämisen ryhmät ovat tavoittaneet noin 260 liikkujaa. Haluamme harrastustoiminnan olevan kaikkien saatavilla.

Vaikka aktiivisia harrastajia löytyykin yhä edelleen, haluaa Niilo-Rämä nostaa esiin myös aikuisten seuratoiminnan kentällä vallitsevat haasteet.

– Esimerkiksi yksityiset kuntosalit ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että aikuisharrastajamäärä seurassamme on vuosien aikana vähentynyt. Yksityisillä toimijoilla on aivan eri tavalla mahdollisuuksia panostaa tiloihin ja tarjontaan.

Aikuisliikunnan kentällä vallitsevan kilpailun lisäksi ovat muuttoliikkeen vaikutukset nähtävissä selkeästi harrastustoiminnassa. Kun väestö ikääntyy, on palveluita luotava ikärakennetta vastaavalla tavalla. Tempo ry:ssä toiminnan muutos on näkynyt muun muassa päiväliikuntatuntien lisäämisenä. Seniori-ikäisille tarjotaan niin ohjattua kuntosaliharjoittelua kuin vesiliikuntaa.

Harrastajien huomioiminen tärkeässä roolissa

Niilo-Rämä uskoo, että kyky uudistua aikuisliikunnan saralla on tällä hetkellä erityisen tärkeää.

– Seuratoiminnan kannalta näen merkittäväksi sekä uusien trendien huomioimisen että perinteikkyyden. Seuran on oltava muuntautumiskykyinen ja samalla on pystyttävä kuuntelemaan niin vanhoja kuin uusiakin harrastajia.

Mikäli aikuisliikuntaa tarkastellaan Tähtiseura-ohjelman laatutekijöiden kautta, ovat liikkujat ja toiminnan monipuolisuus keskiössä. Niilo-Rämä kokee, että Tempo ry on onnistunut sekä tarjonnan monipuolisuudessa että harrastajien mielenkiinnon kohteiden huomioinnissa.

– Olemme esimerkiksi tarjonneet yin-joogaa ensin lyhytkurssina, mutta kun lajista kiinnostuneiden määrä lisääntyi, päätimme lisätä kurssin viikoittaiseen tuntiohjelmaamme.

Jotta harrastustoiminta tavoittaisi mahdollisimman monia, haluaa seura panostaa viestintäänsä. Nettisivuja Tempo ry pyrkiikin päivittämään myös aikuisliikkujat huomioiden. Tiedon tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla.

– Vaikka vuosien varrella aikuisliikunnan kentällä onkin tapahtunut useita muutoksia, on tämä yhä jotakin sellaista, mihin haluamme seurana panostaa.

Niilo-Rämän mukaan seura työstää tulevan syksyn aikana uutta toimintastrategiaa. Aikuisliikunnan hän uskoo olevan sellainen aihealue, jota tarkastellaan jälleen enemmän – niin onnistumisten kuin kehityskohtien kautta.

 

Kuva: Tempo ry:n arkistokuva

 

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja se toimii osana Suomisport-seurapalvelua.

540 Tähtiseuraa 45 eri lajista

Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:

  • Lapset ja nuoret: 525 seuraa – 44 eri lajia
  • Aikuiset: 85 seuraa – 19 eri lajia
  • Huippu-urheilu: 19 seuraa – 3 eri lajia

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Lue lisää aiheesta