Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
30.11.2020 | Seuratoiminta

Lasten Liike -koulutuksilla laatua ja intoa harrastustoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on muun muassa lasten hyvinvoinnin lisääminen sekä se, että lasten harrastustoimintaa vetävät osaavat ohjaajat. Lasten Liike -hankkeen tavoite taas on lisätä lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- ja harrastustoimintaan. Lasten Liike -koulutukset tukevatkin niin Suomen mallin kuin Lasten Liikkeen tavoitteiden toteutumista antamalla ohjaajille monipuolista tietoa ja työkaluja ohjaamisen tueksi.

Koulutukset kaikille ohjaajille

Anni Rossi Jämsän Naisvoimistelijoista osallistui kotipaikkakunnallaan järjestettyyn Lasten Liike -koulutukseen elokuussa. Hän on reilun 300 jäsenisen seuransa hallituksen jäsen sekä koulutusvastaava ja on toiminut seitsemän vuotta akrobatiavoimistelun ohjaajana.

-Lasten Liike -koulutus oli tosi pätevä ja sen ilmapiiri oli positiivinen ja osallistava. Saimme käyttöömme hyvän koulutusmateriaalin ja liikepankit, jotka antavat monipuolisuutta seuramme ohjaajille, Rossi kertoo.

Hän kiittelee erityisesti sitä, että eri tasoisille ohjaajille oli omat koulutuksensa ja lisäksi koulutukset tiivistivät ohjaajien välistä yhteisöllisyyttä ja sitäkin kautta lisäävät ohjauksen laatua.

-Seuramme kaikki akrobatiaohjaajat osallistuivat jompaan kumpaan koulutuksista ja kaikista muistakin ryhmistä osallistui useita ohjaajia, mikä oli hienoa. Voimme keskustella kaikki yhdessä koulutusten anneista ja on helpompi kasvattaa myös apuohjaajia, kun pääsimme osallistumaan kaikki koulutuksiin yhdessä. Lisäksi kun ohjaajat tuntevat itsensä osaaviksi, se heijastuu ohjauksen laatuun ja siihen, miten lapset viihtyvät harrastuksessa. Ja kun lapsilla on kivaa, he pysyvät harrastuksessa ja kertovat siitä kavereilleen, ja näin juttu leviää lasten keskuudessa, ja saamme uusia harrastajia.

Jouni Vatanen toimii Lasten Liike -koulutusten vetäjänä ja hänkin iloitsee siitä uudistuksesta, että nykyisin on erikseen oma koulutus kokeneille ja oma koulutus aloitteleville ohjaajille.

-Koulutusten sisältöön kuuluu esimerkiksi ohjaamisen perusteita sekä ryhmänhallintaan ja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita, Keski-Suomen Liikunta ry:llä lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä toimiva Vatanen kertoo.

Hän nostaa esille myös monipuolisuuden periaatteen ja niin sanotun liikunnallisuuden palapelin, joka luo hyvän pohjan niin harrastamiselle kuin kilpaurheilulle

-Liikunnallisuuden palapeli sisältää kolme keskenään yhtä tärkeää osaa, joista yksi on motoriset perustaidot. Toinen on liikkumisen perusteet, joihin kuuluvat esimerkiksi nopeus, voima, kestävyys sekä liikkuvuus. Kolmas osa on pelaamisen ja kilpailemisen perustaidot, joihin kuuluvat esimerkiksi yhdessä tekeminen ja joukkuehenki. Ohjaaja tarvitsee keinoja näiden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen.

Hän painottaa, että ohjaajat ja heidän ammattitaitonsa ovat lasten liikunnan tärkein laatutekijä.

-Vaikka olisi kuinka hyvät paikat ja välineet, ohjaaja on se, joka saa lapset liikkumaan ilon ja innostumisen kautta.

Lasten Liike -koulutusten kautta myös kunnilla on mahdollisuus osaltaan tukea ohjaajien kouluttamista ja siten varmistaa että lasten ohjaus on laadukasta ja vastuullista. Liikunta- ja urheiluseuroilta löytyy paljon osaamista lasten harrastusten tarjoamiseen.

Millainen on hyvä ohjaaja?

Rossin mukaan on ensiarvoista antaa lapsille positiivisia liikuntakokemuksia.

-Palkitsevinta tässä työssä on, kun näkee lapsissa liikunnan innon ja saa uusia lapsia mukaan harrastuksen pariin ja innostumaan siitä. Lisäksi on hienoa nähdä lasten kehittyminen ja se, miten he oivaltavat ja oppivat uutta, hän kuvailee.

Rossin mukaan hyvä ohjaaja osaa haastaa, muttei kuitenkaan vaadi liikoja.

-On myös osattava perustella pienillekin lapsille sitä, miksi jotain tehdään ja vaikkapa miksi venytykset tutuvat ikäviltä tai miksi vatsalihaksia tehdessä tuntuu hassulta vatsassa.

Myös Vatanen painottaa, että hyvän ohjaajan on osattava ilmaista itseään ja hänellä on oltava niin pedagogisia taitoja kuin ryhmänhallintataitoja.

-Ohjaajan on osattava organisoida ja saada lapset toimimaan ja liikkumaan. Lisäksi hänen on tultava toimeen lasten kanssa ja ymmärrettävä liikunnan ja harjoittelun päälle.

Hän painottaa, ettei lasten ohjaaminen kuitenkaan ole mitään rakettitiedettä.

-Siitä ei kuitenkaan pidä tehdä liian vaikeaa, ja on ensisijaisen tärkeää, että ohjaaja uskaltaa olla aidosti oma itsensä. Jokaisella ohjaajalla on oma persoonansa ja omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Liikutettavat lapset ovat erilaisia, joten myös ohjaajien joukkoon tarvitaan erilaisia persoonia.

-Pääasia on, että saa lapset innostettua liikkeelle. Ammattitaito ja koulutus ovat tärkeitä, mutta ohjaajana ei pidä kuitenkaan liikaa pelätä, ettei osaa. Kyllä se työ tekijäänsä opettaa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut Suomen mallin ja toteuttaa siihen liittyen pilotin, johon haetaan parhaillaan kuntia mukaan, ja haku on käynnissä 2.12. asti. Avustuksiin on varattu 9,5 miljoonaa euroa.

Lasten Liike on koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan lisäämiseksi. Lasten Liike -tunnus kertoo laadukkaasta ja kaikille avoimesta toiminnasta. Olympiakomitea edistää Lasten Liike -toimintaa paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen, kuntien sekä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.