Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
09.12.2020 | Olympiakomitea

Koululaisten Move!-mittaukset 2020: Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt

Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt, mutta muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tuloksissa on kuitenkin maakunnallista vaihtelua. Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuuden haasteissa.

Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset toteutettiin alkusyksyllä peruskouluissa 5. ja 8.-luokkalaisille. Mittauksissa selvitettiin oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Valtakunnallisessa tiedonkeruussa raportoitiin 105 000 oppilaan mittaustulokset. Move!-järjestelmän lähtökohtana on kannustaa ja tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa.

Syksyn 2020 Move!-mittaustulosten keskeisiä havaintoja:

  • Kestävyyskunto: Sekä 5. ja 8. luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt. Tulokset kertovat, että isolla osalla oppilaista kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla ja että oppilailla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista.
  • Liikkuvuus: Kummankaan vuosiluokan kehon liikkuvuudessa ei näy merkittäviä muutoksia. Tytöillä on merkittävästi parempi liikkuvuus kuin pojilla. Istuvan elämäntavan sekä yksipuolisen liikunnan vaikutukset näkyvät 5. ja 8. luokkalaisten liikkuvuuden haasteissa.
  • Lihaskunto: Vatsalihasten voimassa ja kestävyydessä on nähtävissä lievää positiivista kehitystä 8. luokkalaisilla, erityisesti pojilla. Ylävartalon voimassa ja kestävyydessä ei merkittäviä muutoksia.
  • Motoriset taidot: Vauhdittomassa 5-loikassa ja heitto-kiinniottoyhdistelmässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
  • Maakunnallinen vaihtelu: Move!-mittaustuloksissa näkyy alueellista vaihtelua. Esimerkiksi viidesluokkalaisissa Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan tulokset ovat pääosin koko maan mediaanituloksia parempia, kun Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Lapin tulokset ovat pääosin keskiarvoja heikompia.

Liikunta on tärkeää myös korona-aikana

Koronaepidemia on huomattavasti vähentänyt lasten ja nuorten liikkumista. UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari on tästä huolissaan, sillä kehityksestä voi seurata merkittäviä haittoja väestön terveyteen, erityisesti niiden riskiryhmien kohdalla, joille liikkuminen on terveyden ja toimintakyvyn kannalta äärimmäisen tärkeä.

– Liikkuminen on keskeinen lasten ja nuorten kasvua tukeva ja terveyttä edistävä tekijä, ja hyvä fyysinen toimintakyky saadaan aikaan riittävällä liikkumisella, sanoo Vasankari.

Ratkaisuja on etsittävä yhdessä

– Tutkimustulokset osoittavat, että tilanne on hälyttävä. On tärkeää muistaa, erityisesti näin pandemian aikana, että vastuu lasten liikunnasta on ensisijaisesti vanhemmilla ja perheillä. Monilla arjen valinnoilla voimme tukea lasten liikkumista. Kiitos urheiluseuroille, että osaltanne edistätte innovatiivisilla ratkaisuilla niin pienten kuin suurempienkin liikunnallista elämäntapaa, toteaa Olympiakomitean seuratoimintajohtaja Jaana Laurila.

– On hienoa, että juuri lanseerattu harrastamisen Suomen malli pyrkii aktiivisesti löytämään keinoja lasten harrastamisen edistämiseen koulupäivien yhteydessä. Harrastamisen Suomen malli tarjoaa lapsille mahdollisuuden kokeilla eri lajeja ja näin löytää itselle mieluisia tapoa liikkua.  Jotta harrastukset kiinnostavat lapsia ja liikkuminen lisääntyy, on tosi tärkeää herkällä korvalla kuunnella lasten toiveita, korostaa Laurila.

 

Move!-järjestelmällä tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia
Move!-mittaukset ovat pedagoginen työkalu peruskoulun liikuntakasvatuksessa. Mittausten avulla oppilaiden kanssa päästään pohtimaan konkreettisesti, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Move!-mittaustietoa hyödynnetään myös kouluterveydenhuollossa viides- ja kahdeksasluokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa sekä valtionhallinnossa, maakunnissa ja kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden kehittämisessä ja seurannassa.

 Lähteet ja lisätietoa:

Valtion liikuntaneuvosto 9.12.2020:
Koululaisten Move!-mittaukset 2020: Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt

Opetushallituksen internetsivut