Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.09.2021 | Olympiakomitea | Tiedote

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun

(Päivitetty 18.11.2021 klo 8.00)

Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista kaikkialla Suomessa.

Olympiakomitean ohjeistus huomioi tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutukset tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin. Lopulliset päätökset, joita on toiminnassa noudatettava, tekee aina asiaa käsittelevä ja valmisteleva alueellinen tai paikallinen viranomainen.

Toiminnassa on huomioitava, että tilapäisen tartuntatautilain muutoksen nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa valtioneuvoston periaatepäätöstä tiukempia alueellisia ja paikallisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Lisätietoa ja ajantasaiset rajoituspäätökset, ohjeistukset, suositukset ja määräykset koronavirusepidemiasta ValtioneuvostonTHL:n ja AVI:n sivuilla.

Koronapassin käyttöönotto

Varsinais-Suomen aluehallintovirasto on ottanut päätöksellään 15.11.2021 käyttöön kokoontumisrajoituksen ja ainakin Etelä-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastot valmistelevat vastaavien kokoontumisrajoituksien käyttöönottoa. Aluehallintovirastojen määräämistä rajoituksista vapautuu koronapassin käyttöönotolla. Ohje koronapassin käyttöönotosta.

Mikäli koronapassia ei haluta ottaa käyttöön, vaihtoehtoina ovat:

 • Tapahtumaan otetaan enintään aluehallintoviraston määräämän kokoontumisrajoituksen mukainen katsojamäärä (esimerkiksi Varsinais-Suomessa 50).
 • Tapahtumaan ei oteta lainkaan yleisöä.

Suositukset lajien toimintaan

Maajoukkuetoiminta

Urheilujärjestön oikeuteen vaatia tieto siitä, onko henkilö rokotettu, liittyy juridisia ongelmia tietosuojan ja perusoikeuksien näkökulmasta. Oikeustila on selkiytymätön, joten jokainen toimija vastaa viime kädessä itse mahdollisista seuraamuksista, koska oikeudellisesti täysin varmaa toimintaohjetta on oikeuskäytännön puuttuessa mahdoton antaa.

Suomessa ei ole pakko ottaa koronarokotusta. Rokotusta koskeva tieto on terveystieto, jonka antaminen edellyttää henkilön aitoa suostumusta.  Työnantaja ei voi vaatia työsuhteen aikana tietoa koronarokotteen ottamisesta tai vaatia rokotteen ottamista. Työsuhdetta solmittaessa rokotusta voidaan sen sijaan vaatia.

Olympiakomitea tulkitsee, että joukkueenjäsen- tai maajoukkuesopimusta solmittaessa rokotusta voisi vaatia, jos se on kerran mahdollista myös työsopimusta solmittaessa

Rokotusta voidaan vaatia myös, mikäli kansainvälinen lajiliitto tai kisojen järjestäjämaa / kisajärjestäjä sitä vaativat. Muussa tapauksessahan urheilija ei voi viime kädessä osallistua kilpailuun. Olympiakomitean tai lajiliiton ja sitä myötä joukkueenjäsenen on tällöin taivuttava järjestävän tahon määräyksiin.

Lievempänä vaihtoehtona olisi vaatia urheilijalta tai taustahenkilöltä koronapassia, toisin sanoen selvitystä siitä, että henkilö on ottanut rokotteen, hänellä on negatiivinen testitulos tai hän on todistettavasti sairastanut koronan.

Olympiakomitean mukaan olympiajoukkueen jäsenen velvollisuutta esittää koronattomuutensa puoltaa urheilun erityispiirteistä juontuvat syyt. Huippusuorituksen saavuttamiseksi urheilijan on oltava täysin terve. Myös suoritukseen keskittymisen kannalta on tärkeää, että urheilija voi luottaa siihen, ettei kisaympäristössä ole terveyttä vaarantavia henkilöitä.  Myös kanssakilpailijoiden turvallisuus tulee taata. Tärkeää on myös toimia vastuullisesti ja varmistaa terveysturvallisuus matkustettaessa ja kokoonnuttaessa urheilun harjoitus- ja kilpailutoiminnan vuoksi.

Koronastatukseen liittyviä tietoja kerättäessä ja joukkueen toimintaa organisoitaessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • tiedot kerää joukkueen terveydenhuollosta vastaava henkilö, jota koskee jo ammattinsa kautta salassapitoa koskevat eettiset säännökset
 • tiedoista ei kerätä rekisteriä
 • joukkueen jäsenet sitoutetaan myös noudattamaan kisajärjestäjän tai isäntämaan määräämiä koronaa koskevia vaatimuksia
 • koronapassiin liittyvä tieto tulisi ensisijaisesti hoitaa QR-koodin lukemiseen tarkoitetulla sovelluksella, jolloin sen hetkisen koronattomuuden osoittava syy ei tule ilmi
 • mikäli ei vaadita rokotustietoa, on henkilön, joka osoittaa koronattomuuden vain negatiivisella testituloksella ensisijaisesti kustannettava testinsä itse, koska tarjolla olisi ollut myös valtiovallan kustantama ilmainen rokote
 • joukkueen terveydenhuollosta vastaavat henkilöt ja joukkueen johto voivat ryhtyä yksittäiseen henkilöön liittyviin erityisjärjestelyihin (esim. jos epäilevät tämän vaarantavan joukkueen muiden jäsenten terveysturvallisuuden)

Koronapassi

Koronapassia koskevan lain perusteluiden mukaan koronapassia koskevalla lailla säädetään niistä tilanteista, missä koronapassia ”ainakin voidaan edellyttää”. Koronapassia koskevasta sääntelystä ei voida johtaa kieltoa vaatia koronapassia toiminnanharjoittajan omalla riskillä voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Terveysturvallisuutta lisäävät toimet voivat olla mahdollisia, erityisesti kun ei ole täysin selvää voidaanko urheilujärjestöt rinnastaa lakiesityksessä mainittuihin elinkeinonharjoittajiin.

Tämänhetkisessä tilanteessa koronapassia voisi yleisötapahtumassa vaatia, vain jos tapahtumaan liittyy tartuntatautilain mukaan asetettuja rajoituksia.

Rajoitusten poistuttua Suomen Olympiakomitea suosittelee, että ”minimitasosta” tiukemmat terveysturvallisuutta lisäävät toimet toteutetaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Tapahtuman sisäänpääsyyn voidaan luoda vapaaehtoisuuteen perustuvat linjat niille, jotka suostuvat näyttämään koronapassin ja niille, jotka eivät siihen suostu (tai joita passi ei koske, siis alle 16-vuotiaita).

Koronarokotukset

Olympiakomitea suosittelee kaikille urheilijoille, valmentajille, huoltajille ja taustahenkilöille kahta koronarokotusta tartuntojen ehkäisemiseksi sekä terveysturvallisuuden varmistamiseksi matkustettaessa ja kokoonnuttaessa urheilun harjoitus- ja kilpailutoiminnan vuoksi.

Kolmannen koronarokotuksen suhteen seurataan THL:n ohjeita. 

Olympiakomitean toimintaohjeet hengitystieinfektioiden välttämiseksi ja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi

 1. Hengitystievirusten leviämistä rajoittavat toimenpiteet
 • Vältä hengitystieinfektioon sairastuneita
 • Pidä 1–2 metrin turvaväli, vältä väkijoukkoja, kun mahdollista
 • Käytä kasvomaskia sisätiloissa ja väkijoukoissa
 • Pese kädet säännöllisesti
 • Älä kättele, suosi nyrkkitervehdystä
 • Ruokaile pienryhmissä
 • Suosi joukkueen majoituksissa 1-2 hengen huoneita
 • Eristäydy jos sairastut, käytä kasvomaskia, yski ja aivasta hihaan
 • Hakeudu sairastuessasi koronavirustestiin, jos sinulla ei ole kahta rokotetta.
 1. Vastustuskykyä vahvistavat toimenpiteet
 • Pidä harjoituskuormitus hallinnassa
 • Huolehdi riittävästä palautumisesta
 • Rajoita elämän stressin lähteitä
 • Vältä energiavajetta
 • Nuku vähintään 7–8 tuntia yössä
 • Syö monipuolisesti, vältä energiavajetta
 • Käytä tarvittaessa tutkittuja ravintolisiä (D-vitamiini, C-vitamiini, probiootti)
 • Ota korona-, influenssa- ja pneumokokkirokotukset

Lue lisää aiheesta