Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.02.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori: liikunnan rahoituksesta tärkeä sopu

Valtioneuvosto julkisti tänään parlamentaarisen sovun uudesta rahoitusmallista liikunnalle ja muille nykyisin rahapelitoiminnan tuotoista rahoitettaville toimijoille. Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori on tulokseen pääosin tyytyväinen.

– On erittäin myönteistä, että sopu saavutettiin laajasti kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Kun myös kytkös rahapelitoiminnan ja edunsaajien kuten esimerkiksi liikunnan välillä puretaan, uudistus lisää olennaisesti järjestelmän ennakoitavuutta ja vakautta, Vapaavuori toteaa.

Vapaavuoren mukaan on tärkeää, että pitkään vellonut ja valtavaa epävarmuutta luonut kysymys Veikkauksen heikentyneen tulonjaon vaikutuksista Veikkauksen edunsaajien rahoitukseen saadaan vihdoin päätökseen. On myös myönteistä, että rahoitustaso näyttää säilyvän liikunnan osalta kutakuinkin ennallaan.

Uusi rahoitusmalli merkitsee siirtymää normaaliin budjettiprosessiin

Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta. Nykyisin rahapelitoimintaan kytkettyjen tahojen rahoituksesta päätetään jatkossa osana normaalia valtion budjettivalmistelua. Lisäksi mallissa esitetään asetettavaksi parlamentaarinen neuvottelukunta seuraamaan yleishyödyllisille yhteisöille suunnattua rahoitusta sekä toiminnan kehittämistä.

Vapaavuori pitää tärkeänä juuri yhteiskunnallista merkitystä rahoitustason lähtökohtana.

– Liikunnan osalta sen yhteiskunnallinen merkitys liittyy vahvasti ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, yhteiskunnan taloudelliseen kestävyyteen, yhteisöllisyyteen sekä elämyksiin ja inspiraatioon. Uskon, että koronakiriisi on lisännyt ymmärrystä näiden merkityksestä, ja ett liikunta tulee pärjäämään tulevissa budjetiprosesseissa.

 

Lisätiedot:

Jan Vapaavuori, Olympiakomitean puheenjohtaja

jan.vapaavuori@olympiakomitea.fi

Ilmari Nalbantoglu, yhteiskuntasuhdepäällikkö, 050 574 1112