Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
24.02.2022 | Olympiakomitea | Artikkeli

Liikkuva Lindström – Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksesta vauhtia henkilöstöliikuntaan

Tekstiilipalvelukonserni Lindströmillä on kartoitettu henkilöstön liikkumista ja hyvinvointia jo kahtena peräkkäisenä koronavuonna. Miten henkilöstöliikunnan järjestäminen onnistuu isossa työvoimavaltaisessa yrityksessä, jossa tehtävät vaihtelevat myynnistä tuotantoon ja toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea?

Lindström osallistui Suomen Olympiakomitean tekemään Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitukseen ensimmäisen kerran syksyllä 2020. Selvitys auttoi luomaan kokonaiskuvan henkilöstöliikunnan tilanteesta. Tulosraportin pohjalta Lindströmin Suomen henkilöstöjohtaja Sami Laine ja HR Partner Vilma Perttula laativat henkilöstöliikunnalle uudet tavoitteet ja toimenpidesuunnitelman.

Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä oli liikuttajaverkoston luominen. Perttula kertoo, että vapaehtoiset liikuttajat löytyivät työyhteisöstä helposti.

– Liikuttajaverkostossa on nyt 18 aktiivijäsentä. He kannustavat oman alueensa väkeä liikkumaan ja pitämään itsestään huolta. Koulutimme liikuttajat Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämillä kursseilla. Kursseilla käsiteltiin läpi muun muassa liikunnan psykologiaa: erilaisia liikkujapersoonia ja liikuntamotivaation lähteitä.

Liikuttajaverkosto ratkaisi Perttulan mielestä monta henkilöstöliikunnan haastetta.

– Pesuloiden tuotantotyössä ei ole käytössä sähköpostia, mikä hankaloittaa viestintää. Nyt, kun liikuttajat kertovat omassa toimipisteessään liikuntamahdollisuuksista face-to-face, asia herättää kiinnostusta aivan eri tavalla.

Myös Laine pitää liikuttajaverkostoa onnistuneena ratkaisuna. Verkoston avulla voidaan edistää myös yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja vahvistaa me-henkeä.

– Erilaiset työnkuvat ja yli 20 eri toimipistettä ympäri Suomea ovat olleet suurimpia haasteitamme henkilöstöliikunnan toteutuksessa. Liikuttajaverkoston avulla tavoitamme nyt kaikkien toimipisteiden työntekijät. Lisäapuna viestinnässä käytämme mm. info-tv-tauluja. Tavoitteemme on laajentaa liikuttajaverkostoa ja luoda henkilöstöliikunnasta pysyvä malli osaksi Lindströmin työarkea ja perehdytystä. Henkilöstöosasto pyrkii kaikin keinoin tukemaan liikuttajaverkoston työtä.

Fyysinen työ ei korvaa liikuntaa

Henkilöstöliikunta on Lindströmillä osa työkykyjohtamisen strategiaa. Käytännössä tämä on tarkoittanut entistä tiiviimpää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

– Meillä on nyt entistä parempi tieto henkilöstön terveydentilasta. Olemme saaneet Terveystalon työterveyshuollosta myös hyviä vinkkejä liikunnan lisäämiseksi, Laine valottaa.

Aina kyse ei ole liikunnan lisäämisestä, vaan myös liikkumisen monipuolistamisesta, Perttula muistuttaa. Fyysisessä työssä askeleita tulee helpommin kuin asiantuntijalla päätteen äärellä, mutta riittääkö se työkunnon ylläpitämiseen?

– Fyysisessä työssä ajatellaan helposti, että työssä tulee liikuntaa ihan tarpeeksi. Työ saattaa kuitenkin kuormittaa kehoa liian yksipuolisesti.

Jotta näin ei kävisi, Lindströmillä toteutettiin syksyllä 2021 ergonomiakurssi yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa.

– Laurean harjoittelijat tutustuivat ensin työvaiheisiin ja työasentoihin eri työpisteissä. Sitten he suunnittelivat usein toistuville liikkeille vastaliikkeet ja tuottivat ohjeet ja videot taukoliikuntaa varten. Kurssi pilotoitiin työvaatehuollon toimipisteessä, mutta tarkoitus on luoda sen pohjalta malli myös muihin toimipisteisiin ja perehdytykseen.

Henkilöstöliikunnan punainen lanka

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on tuonut Lindströmin henkilöstöliikuntaan uutta suunnitelmallisuutta.

– Se, että on olemassa kirjattu suunnitelma, helpottaa todella paljon henkilöstöliikunnan toteuttamista. SAT-kartoitus auttoi meitä löytämään henkilöstöliikuntaan sen punaisen langan, joka nivoo aiemmin irralliset aktiviteetit tavoitteellisesti yhteen, Perttula toteaa.

Systemaattinen työ on myös tuottanut tulosta. Kun SAT-kartoitus tehtiin uudestaan syksyllä 2021, olivat tulokset selkeästi parantuneet, koronapandemian haasteista huolimatta. Laine haluaakin rohkaista myös muita yrityksiä selvittämään henkilöstöliikunnan tilannetta.

– Varsinkin isoilla työpaikoilla on vaikea pysyä kartalla henkilöstöliikunnan tilanteesta ilman perusteellista selvitystä. Kun asia on tutkittu, on paljon helpompi rakentaa systemaattisesti etenevä henkilöstöliikunnan suunnitelma.

– Kipinä liikkumiseen voi lähteä pienestä jutusta, vaikka työpaikan järjestämästä beach volley- tai e-bike-kokeilusta. Mikä parasta, yhteiset aktiviteetit lisäävät yhteenkuuluvuutta ja hyvää oloa. Ja kun työntekijät voivat hyvin, se heijastuu kaikkeen ja näkyy esimerkiksi hyvässä asiakaspalvelussa.

 

#lindströmliikkuu

Lue lisää olympiakumppanuudesta

 

Lue lisää aiheesta