Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.04.2022 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean hallitustiedote 13.4.2022

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 12.4. Hallitus päätti keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle 2.5. sekä vastauksesta opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntöön. Lisäksi hallitus päätti aloittaa pöytäkirjojensa julkaisemisen.

Päätöksen mukaan pöytäkirjat julkaistaan Olympiakomitean kotisivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Hallituksen kokouksista julkaistaan jatkossakin tiedote kokousta seuraavana päivänä, ja lisäksi jäsenjärjestöille, liikunnan ja urheilun verkostoille ja medialle järjestetään säännöllisesti striimattuja infotilaisuuksia, joissa kerrotaan hallituksen työstä ja muista ajankohtaisista asioista.

– Haluamme lisätä avoimuutta hallituksen työskentelystä tiedottamisessa. Julkaisemme pöytäkirjat eilisestä kokouksesta alkaen ja linkitämme ne myös Olympiakomitean sivuilta löytyviin hallitustiedotteisiin, kertoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Lajiliitoille keskustelutilaisuus – ulkopuoliset tahot selvittävät kaikki häirintätapaukset

Hallitus kävi keskustelun viime aikoina julkisuudessa olleista epäasiallisen käytöksen ja häirinnän tapauksista. Keskustelussa todettiin, että kaikki esillä olleet ja Olympiakomitean tietoon tulleet tapaukset on selvitetty Olympiakomitean sisällä, ja niistä kaksi on jo siirretty riippumattomaan ulkopuoliseen tutkintaan, jonka toteuttaa SUEK.

Kolmas tapahtumakokonaisuus, joka liittyy Mika Lehtimäkeen, viedään myös hallituksen 30.3. tekemän päätöksen mukaisesti riippumattoman ulkopuolisen tahon tutkintaan. Asiasta on käyty keskusteluja SUEKin kanssa, mutta kuten SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson on 6.4. julkisuudessa ilmoittanut, SUEK ei ole tarkoituksenmukainen taho Lehtimäen tapauksen tutkintaan. Lisäksi Olympiakomitean jäsenjärjestöt ovat ilmoittaneet halunsa olla mukana ulkopuolisen selvityksen tilaamisessa. Näiden seikkojen pohjalta hallitus päätti keskustelutilaisuuden järjestämisestä jäsenjärjestöjen johdolle.

– Keskustelutilaisuus järjestetään 2.5.2022. Tilaisuudessa keskustellaan Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja sovitaan toimintatavasta ulkopuolisen selvityksen tilaamisessa. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan huippu-urheiluyksikön tulevasta organisoitumisesta, puheenjohtaja Vapaavuori kertoo.

Olympiakomitean vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntöön

Hallitus totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Olympiakomitealta selvitystä siitä, ovatko yhteisön säännöt linjassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa ja onko Suomen Olympiakomitean johto menetellyt huippu- urheiluyksikön johtajan nimityksessä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, huomioiden toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Ministeriö on myös pyytänyt selvittämään, miten Suomen Olympiakomitea toimeenpanee vastuullisuusohjelmaansa organisaation johdossa, muussa hallinnossa sekä toiminnassa, erityisesti huomioiden turvallinen toimintaympäristö ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä miten järjestössä on puututtu ja jatkossa puututaan epäasialliseen käyttäytymiseen.

Hallitus käsitteli kokouksessa luonnosta vastaukseksi selvityspyyntöön, ja hyväksyi sen pohjalta lopullisen selvityksen lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön 13.4. Selvitys on julkinen asiakirja, ja se on luettavissa tästä.

 

Lisätiedot: 

Suomen Olympiakomitea, puheenjohtaja Jan Vapaavuori (haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Mika Noronen, 040 5048714)