Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.05.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Olympiakomitea: Koronasäännösten jatkaminen luo epävarmuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista. Lausuntokierrokselle lähetetyssä luonnoksessa ehdotetaan jatkettavaksi eräiden koronasäännösten voimassaoloa. Ehdotettuja säännöksiä olisi tarkoitus jatkaa heinäkuun alusta vuoden 2022 loppuun asti.

Olympiakomitea on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon tartuntatautilain pykälien jatkamiseen liittyen. Olympiakomitea katsoo lausunnossaan, että rajoituksilla ja jo ne mahdollistavan lainsäädännön voimassaololla olisi huomattavia haittavaikutuksia liikunnan ja urheilun toimialalle.

– Koronasäännösten voimassaolon jatkamisen tarvetta on syytä arvioida vakavasti, koska rajoituksilla on mittavat vaikutukset suomalaisten hyvinvointiin ja taloudelliseen toimintaan. Säännösten jatkaminen luo ennakoimattomuutta ja epävarmuutta, kun urheilun toimiala tarvitsisi nyt vakautta ja varmuutta tulevaan, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

Esityksen mukaan kunnat ja aluehallintovirastot voisivat jatkossakin rajoittaa asiakas- ja osallistujamääriä tietyissä korkean riskin toiminnoissa, jos epidemiatilanne sitä vaatisi. Lisäksi kunnat ja aluehallintovirasto voisivat myös jatkossa sulkea tiloja toiminnoissa, joissa voi syntyä laajoja tartuntaketjuja.

Olympiakomitea toivoo, että tartuntatautilain kokonaisuudistus toteutettaisiin mahdollisimman pian. Tapahtuma-ala on nostanut tarpeen esille toistuvasti jo kahden vuoden ajan. Yhtenä koronasääntelyn haasteena on ollut alueelliset erot tartuntatautilain tulkinnassa.

– Kokonaisuudistuksen tarve on ilmeinen ja sen myötä lainsäädännöstä voitaisiin korjata tapahtuma-alaan kohdistuvien rajoitustoimien epäkohtia. Koska pysyvän lainsäädännön valmistelu vie aikaa, valmistelutyö tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti ja siinä tulisi kuulla laajasti keskeisiä toimialoja, Salonen vaatii.

Rajoituksia ei tulisi kohdistaa enää liikuntaan ja urheiluun

Olympiakomitea vastustaa rajoitusten kohdistamista liikunta- ja urheilutiloihin. Ehdotuksen mukaan sulkupäätös voitaisiin kuitenkin kohdistaa jatkossakin seuraaviin tiloihin: ”joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja muut vastaavat sisäliikuntatilat”. Liikunta- ja urheilutilojen sulkeminen on raskas rajoitustoimi, jolla on huomattavat vaikutukset suomalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä urheiluun elinkeinona.

– Rajoitustoimia ei tulisi kohdistaa enää lainkaan liikuntaan ja urheiluun. Säännöksen soveltamisalaa on supistettu, joten samassa yhteydessä soveltamisalasta tulisi poistaa kaikki liikuntaan ja urheiluun käytettävät tilat, Salonen vaatii.

– Etenkin lasten ja nuorten harrastusrajoituksilla on arvioitu olevan mittavat haitat. Siksi suomalaisessa yhteiskunnassa on laajasti hyväksytty tavoite siitä, ettei rajoituksia tulisi kohdistaa enää lapsiin ja nuoriin. Mikäli mahdollisuus liikuntatilojen sulkemiselle jätetään lakiin, rajoitukset voivat edelleen kohdistua lasten ja nuorten harrastamiseen, mikä vaarantaisi lasten ja nuorten hyvinvointia kestämättömällä tavalla.

Tämänhetkiseen tartuntatautilakiin verrattuna luonnoksessa ei enää mainita kuntosaleja tai uimahalleja. Olympiakomitea kannattaa muutosta ja toivoo, että mahdollisten alueellisten tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi myös esityksen perusteluissa mainittaisiin selvästi, että kuntosalit ja uimahallit ovat ehdotetun lainsäädännön ulkopuolella.

Lue lisää: Olympiakomitean lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (PDF)

Lisätietoja lausunnosta:
Mikko Salonen, toimitusjohtaja, mikko.salonen@olympiakomitea.fi, 0405410295
Toni Ahva, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, toni.ahva@olympiakomitea.fi, 0504409647