Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.05.2022 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean hallitustiedote 11.5.2022

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 10.5. Hallitus päätti käynnistää Huippu-urheiluyksikön johtajan rekrytoinnin.

Huippu-urheiluyksikön johtajan rekrytointi avataan 13.5.

Hallitus kävi keskustelun Huippu-urheiluyksikön organisoitumisesta. Edellisessä hallituksen kokouksessa 19.4.2022 operatiivista johtoa evästettiin jatkovalmistelussa. Jäsenistön kanssa asiasta keskusteltiin 2.5. keskustelutilaisuudessa. Hallitus totesi, että jäsenistöltä saatiin keskustelutilaisuudessa hyvää evästystä Huippu-urheiluyksikön organisoitumiseen.

Hallitus totesi, että Mika Lehtimäen irtisanouduttua Huippu-urheiluyksikön johtajan paikka on avoinna, ja tehtävää hoitaa toistaiseksi yksikön varajohtaja Leena Paavolainen. Hallitus päätti käynnistää huippu-urheiluyksikön johtajan rekrytoinnin avoimella haulla, joka pyritään avaamaan perjantaina 13.5. Huippu-urheiluyksikön johtaja vastaa suomalaisen huippu-urheilun strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta yhdessä lajiliittojen, huippu-urheiluverkoston ja Olympiakomitean henkilöstön kanssa.

Lisäksi hallitus päätti huippu-urheiluyksikön johtajan hakuprofiilista.

– Huippu-urheiluyksikön johtajalta odotetaan kykyä ja osaamista johtaa ihmisiä ja verkostoa saavuttamaan yhteisiä strategisia ja operatiivisia tavoitteita, joista huippu-urheilumenestys ja ammattilaisten määrän kasvattaminen ovat keskeisimmät, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori toteaa.

Työssä menestyminen edellyttää lisäksi kokemusta ja tuloksia huippu-urheilun johtamisesta ja kehittämisestä sekä näkemystä kansainvälisen huippu-urheilun vaatimuksista ja digitaalisuuden mahdollisuuksista. Verkostojen ja asiakokonaisuuksien johtaminen edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa, asioiden läpivientikykyä, monipuolisia yhteistyötaitoja ja kykyä yhdistää eri organisaatioiden tavoitteita ja toimenpiteitä yhteisiksi tuloksiksi. Tehtävä sisältää runsaasti sidosryhmä- ja verkostoyhteistyötä, minkä vuoksi esiintymisvalmiudet ja kyky selkeään, innostavaan ja johdonmukaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen ovat välttämättömiä tehtävässä onnistumisen kriteerejä.

Huippu-urheilujohtajan rekrytointia valmistelee työryhmä Sari Multala (pj), Marco Casagrande, Mikko Salonen ja Taina Susiluoto. Rekrytoinnista päättää työryhmän esityksestä Suomen Olympiakomitean hallitus.

Kokouksen pöytäkirja (PDF)