Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.08.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Olympiakomitea kannattaa liikuntalain päivittämistä – uudistus tärkeä toteuttaa tällä hallituskaudella

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu liikuntalain muuttamista. Lakiesitys oli kesän aikana lausuntokierroksella, joka päättyi viime viikon perjantaina (lue OKM:n uutinen aiheesta). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mm. lain tavoitteita, määritelmiä, valtion ja alueellista liikuntaneuvostoa ja valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä. 

Olympiakomitea pitää liikuntalain uudistamista tarpeellisena. Liikuntalakiin on tehty sen voimaantulon jälkeen vain yksi teknisluonteinen muutos. Uudistus on tärkeä toteuttaa tämän eduskuntakauden aikana, koska päivitys pohjautuu nykyiseen hallitusohjelmaan. 

Lausunnossaan Olympiakomitea kannattaa pääosin esitettyjä muutoksia, mutta esittää liikuntalakiin muutamia täydennyksiä ja muutoksia. Liikuntalain uudistus tulisi toteuttaa ministeri Lauri Tarastin huippu-urheilulakiselvityksen suositusten pohjalta (lue selvitys valtioneuvoston sivuilla). Samassa yhteydessä on syytä tehdä liikuntalakiin myös muita liikunnan ja urheilun toimialan tulevaisuuden näkökulmasta tärkeitä päivityksiä. 

Lakiesityksessä ehdotetaan vastuullisuuskirjausten vahvistamista liikuntalaissa. Olympiakomitea pitää erinomaisena, että kestävän kehityksen painoarvoa nostetaan ja että lakiin lisätään yksi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman keskeisimmistä tavoitteista eli turvallinen toimintaympäristö. 

Olympiakomitea esittää liikuntajärjestöjen roolin kirjaamista lakiin

Lakiesityksessä ehdotetaan erityisesti huippu-urheilun määritelmän selventämistä sekä huippu-urheilun tavoitteiden kirjaamista liikuntalakiin. Huippu-urheilusta säädetään liikuntalaissa tällä hetkellä hyvin suppeasti, joten tavoitteiden määrittely laissa on perusteltua huippu-urheilun edistämisen näkökulmasta. Huippu-urheilu on osa laajaa liikuntakulttuuria, joten sen määrittely liikuntalaissa on tärkeää. 

Lausunnossaan Olympiakomitea esittää muutoksia ja täydennyksiä ehdotettuihin huippu-urheilun tavoitteisiin. Lisäksi liikuntalakiin tulisi kirjata liikuntajärjestöjen rooli, koska liikunnan ja huippu-urheilun käytännön järjestäminen on pääsääntöisesti liikuntajärjestöjen vastuulla. 

Lakimuutoksen yhteydessä Olympiakomitea pitää tärkeänä, että liikuntalakiin lisätään tietorekisterin hallinnointirooli. Kansallisen liikunta- ja urheilutoiminnan palvelu- ja tietojärjestelmän tulisi olla osa Suomi.fi-palvelukokonaisuutta. Yhteisen tietojärjestelmän mahdollistama luotettava tieto liikunnasta on perusta liikunnan ja urheilun kansalliselle tiedolla johtamiselle. Myös kansalaisten oma henkilötiedon hallinta helpottuisi, jos kaikki henkilöä koskeva tieto, myös liikunta- ja urheilutieto, olisi yhteydessä Suomi.fi -palveluun. 

Olympiakomitean lausunnossa esitetään myös liikuntapoliittisen selonteon ja liikuntapolitiikan koordinaatioelimen kirjaamista liikuntalakiin. Tällä vahvistettaisiin liikunnan ja urheilun painoarvoa päätöksenteossa, edistettäisiin pitkäjänteistä liikunnan ja urheilun kehittämistä sekä tuettaisiin poikkihallinnollisuuden huomioimista päätöksenteossa. 

Lue lisää: Olympiakomitean lausunto liikuntalain muuttamisesta  

Lisätietoja: yhteiskuntasuhteiden päällikkö Toni Ahva, 0504409647, toni.ahva@olympiakomitea.fi