Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Asiantuntijatoiminta

Huippuvaiheen osallistuvan asiantuntijatoiminnan tavoitteena on lisätä osaamista ja valmennusprosessien laatua niin lajin sisällä kuin lajien välillä. Käytännössä tällä tarkoitetaan eri alojen asiantuntijoiden aktiivista ja systemaattista osallistumista huippu-urheilijoidemme valmennusarkeen ja harjoittelun suunnitteluun. Osallistuvan asiantuntijuuden kautta tietämys ja yhteinen ymmärrys lajista kasvaa kaikkien toimijoiden keskuudessa.

Osallistuva asiantuntijatoiminta on käytännössä näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämistä ja käyttöä valmennusprosessien tukemisessa. Toiminnassa yhdistyvät tieteellinen tutkimus, asiantuntijan osaaminen ja kokemus sekä urheilutoimijoiden oma tieto. Asiantuntijan oman osaamisen kehittäminen vaatii osallistumista tiedon tuottamiseen, teoreettisen tiedon integroimista käytännön asiantuntijatoimintaan sekä oman toiminnan kriittistä arviointia.

Toiminnan suunnittelusta vastaavat yhdessä Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavat, lajin vastuuvalmentaja(t) ja lajin tarpeiden mukaiset asiantuntijat. Eri painopistelajeissa on toiminut huippu-urheiluyksikön tai KIHUn toimesta osallistuvina asiantuntijoina lääkäreitä, fysioterapeutteja, psykologeja, biomekaanikkoja, fysiologeja ja pelianalyytikkoja. Pelkästään KIHUn osallistuvien asiantuntijoiden työpanos huippuvaiheen tukeen on ollut vuosittain noin 5 henkilötyövuotta.