Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Urheiluakatemiaohjelma

Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Urheiluakatemiaohjelman tehtävänä on kehittää urheiluakatemioita ja valmennuskeskuksia huippu-urheilun keskeisiksi olosuhde- ja osaamiskeskittymiksi. Urheiluakatemiaohjelma johtaa ja koordinoi verkoston toimintaa yhteisen toimintasuunnitelman avulla. Lähtökohtana on, että urheiluakatemioita ja valmennuskeskuksia kehitetään urheilijoiden ja lajien tarpeista.

Urheiluakatemiaverkostossa on urheilijoita yläkouluikäisistä huippu-urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä lajien kanssa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan ohjeisto

 

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa ohjaa yhteinen ohjeisto, jossa määritellyillä tavoitteilla ja toimenpiteillä varmistetaan toiminnan laatu ja yhteiset toimintatavat. Ohjeisto määrittelee myös yhteisiä suuntaviivoja kohti urheilijoiden ja valmentajien kehittymistä, parempaa urheilumenestystä sekä urheilijoiden suunnitelmallista kaksoisuraa. Ohjeiston tavoitteena on myös ohjata lajeja kiinnittämään omaa toimintaansa urheiluakatemioihin ja valmennuskeskuksiin tavoitteena toimiva kansainvälisen vertailun kestävä huippu-urheiluverkosto.

Koko urheiluakatemiaverkoston tavoitteena on

 • varmistaa, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö, ja että urheilijat voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämänaloilla.

Toimenpiteemme

 • Valmennus- ja asiantuntijatoiminnan kehittäminen
 • Toimintaympäristöjen kehittäminen, urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset
 • Urheilijan kaksoisuratyö
  • Yläkoulu
  • Toinen aste
  • Huippuvaihe
  • Urasiirtymät

 

Olympiakomitean lahjoituskampanjalla kerätään varoja, jotka kohdistuvat Suomen Urheiluakatemioille yläkouluikäisten koulupäivän aikaiseen valmennukseen. Lahjoittaa voit nuorellesiivet.fi-verkkosivuston kautta tai lähettämällä viestin SIIVET numeroon 16499 (10 € lahjoitus). Kampanjassa on mukana jo 3 suomalaista suuryritystä: Veikkaus, Alko ja Metsä Group. Mediakumppanina on Ilta-Sanomat.

19

urheiluakatemiaa Suomessa.