Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Urheiluakatemiaohjelma

Urheiluakatemiaohjelman tehtävänä on kehittää urheiluakatemioita ja valmennuskeskuksia huippu-urheilun keskeisiksi olosuhde- ja osaamiskeskittymiksi. Urheiluakatemiaohjelma johtaa ja koordinoi verkoston toimintaa yhteisen toimintasuunnitelman avulla. Lähtökohtana on, että urheiluakatemioita ja valmennuskeskuksia kehitetään urheilijoiden ja lajien tarpeista.

Urheiluakatemiaverkostossa on urheilijoita yläkouluikäisistä huippu-urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä lajien kanssa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Koko urheiluakatemiaverkoston tavoitteena on

 • varmistaa, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö, ja että urheilijat voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämänaloilla.

Toimenpiteemme

 • Valmennus- ja asiantuntijatoiminnan kehittäminen
 • Toimintaympäristöjen kehittäminen, urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset
 • Urheilijan kaksoisuratyö
  • Yläkoulu
  • Toinen aste
  • Korkea-aste
  • Urasiirtymät
 • Lajiyhteistyön vahvistaminen