Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.09.2017 | Huippu-urheilu

Yläkoulutoiminta luo edellytyksiä aikuisvaiheen menestykselle

Tänä syksynä käynnistyvä Urheiluakatemiaohjelman urheiluyläkoulukokeilu ohjaa nuoria eteenpäin urheilijan polulla. Olympiakomitean, koulujen, seurojen ja lajiliittojen yhteistyössä rakentuu malli, jossa oppilas saa jo yläkouluvaiheessa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaa yhdistämiseen.

– Urheiluyläkoulutoiminnan myötä nuoret saavat valmiuksia urheilijaksi kasvamiselle. Yläkoulutoiminnan kautta nuoret oppivat, millaista on esimerkiksi harjoitella kaksi kertaa päivässä. He tietävät, minkälainen arki odottaa jos hakeutuu esimerkiksi urheiluoppilaitoksiin, urheiluakatemiaohjelman valmennuspäällikkö Antti Paananen sanoo.

Kolme vuotta kestävässä kokeilussa on mukana 19 koulua 12:sta eri kaupungista. Yksilötasolla mukaan pääsee soveltuvuuskokeen kautta, joka järjestetään ensi vuonna valtakunnallisena. Moni kouluista toteutti valintakokeet valtakunnallisen mallin mukaisesti jo tänä vuonna, ja palaute on ollut positiivista.

– Saatujen palautteiden mukaan testistö on toimiva. Se mittaa keskeisiä taitoja ja ominaisuuksia. Asiantuntijaryhmä ei tehnyt tulosten tai saadun palautteen perusteella testiin muutoksia vuodelle 2018, kertoo pääkaupunkiseudun urheiluakatemian urheiluyläkoulujen kehittäjä ja valmentaja Jari Savolainen.

Soveltuvuuskokeeseen kuuluu kuusi valtakunnallista osiota sekä koulukohtainen testiosio. Kahdeksassa lajissa toteutettiin tänä vuonna pääkaupunkiseudulla myös lajiliittojen tekemä lisätesti.

– Toimintaympäristöt ja –kulttuurit ovat erilaisia ja kaupungit ja koulut eri kokoisia. Yhdessä rakennamme kuitenkin valtakunnallista toimintaa ja kokonaisuutta, Paananen muistuttaa.

Kokeilussa mukana olevat koulut sitoutuvat tarjoamaan nuorten urheilijoiden lukujärjestykseen kymmenen tuntia liikuntaa tai urheilua viikossa. Jotta nämä kymmenen tuntia saadaan mahtumaan kello 8.00 ja 16.00 välille, on yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa välttämätöntä.

– Tavoitteena on malli, jossa osa koulupäivään liittyvistä harjoituksista korvaa esim. seuran iltaharjoituksen, Paananen tarkentaa.

Uusi OPS antaa mahdollisuuksia

− Aluksi opettajat olivat ihmeissään, että mitä nyt tapahtuu ja miten tämä oikein voidaan toteuttaa. Käytiin aika kriittistäkin, mutta samalla rakentavaa keskustelua, kuvailee kokeiluun mukaan lähtenyt Pohjois-Haagan yhteiskoulun rehtori Tuomas Raja.

Ratkaisujen avaimet löytyivät uudesta opetussuunnitelmasta.

− Kaikki tämän luokan opettajat kokoontuivat yhteen ja aloittivat pohdinnan avoimelta pöydältä uuden OPSin mukaan. Uusi opetussuunnitelma tarjoaa todella paljon mahdollisuuksia. Oppiaineet voivat mennä limittäin ja niitä voidaan yhdistää kokonaisuuksiksi, Raja kertoo.

Tuloksena olivat innostuneet opettajat ja rohkeasti ”räjäytetyt” rakenteet. Lukujärjestystä viilattiin ilmiöoppimista hyödyntäen ja eri aineet on osittain sulautettu toisiinsa. Samalla liikunnan sisältöjä on pystytty kasvattamaan jopa kymmeneen tuntiin kouluviikon aikana.

− Samalla toki pidämme huolta, että vaaditut asiat tulevat opittua ja kaikki pysyvät tahdissa mukana, Raja muistuttaa.

Kilpailujen ja leirien myötä urheilijoille tulee väistämättä poissaoloja. Nuoret korvaavat poissaoloja etäopiskelun avulla. Digiopiskelu on osa urheiluyläkoulukokeilua, ja sitä toteutetaan kunkin koulun määrittelemällä tavalla.

– Samalla opetamme nuorille itsenäisiä opiskelutaitoja, joita varmasti tarvitaan myöhemmin urheilijan polulla, Paananen sanoo.

Toiminnan tueksi Olympiakomitea on tuottanut tukimateriaalia niin oppilaille, opettajille kuin vanhemmillekin. Oppilaat saavat käyttöönsä Kasva urheilijaksi –harjoituskirjat, joiden avulla pyritään pääsemään kiinni myös urheilijoiden kotiarkeen. Kirjat sisältävät monipuolisia harjoituksia, joiden kautta käydään vuoropuhelua myös kotien suuntaan.

– Harjoitteita voi tehdä tunneilla vaikka pienryhmissä tai jättää ne kotitehtäviksi. Kannustamme myös yhteistyöhön eri aineiden välillä: koulu voi esimerkiksi yhdistää ravintoon liittyvän sisällön terveystiedon tai kotitalouden tunteihin, kertoo lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Laura Tast Olympiakomiteasta.

 

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman johdolla käynnistettiin syksyllä 2017 urheiluyläkoulukokeilu, jossa on mukana 19 yläkoulua 12 kunnasta eri puolilta Suomea. Kolmivuotisen kokeilun aikana rakennetaan valtakunnallista urheiluyläkoulumallia, jossa toteutuu mahdollisuus 10 liikunta- ja urheilutuntiin kouluviikon aikana. Urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaa yhdistämiseen.

Seuraa ja käytä somessa tunnisteita #urheiluyläkoulu #kaksoisura

Lue lisää aiheesta