Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.10.2017 | Huippu-urheilu

Yläkoululeirien järjestäjien toiminta yhtenäistyy

Urheiluakatemiaohjelman koordinoiman urheilijoiden yläkoulutyön yksi toimintamuoto on urheiluopistojen ja lajiliittojen järjestämät yläkoululeiritykset. Yläkoululeirityksiä järjestetää 7.- 9. luokille 4-6 kertaa vuodessa. Leirityksistä vastaavat Urheiluopistojen koordinaattorit kokoontuivat Varalan urheiluopistolle yhtenäistämään ja kehittämään toimintamallia.

Yhteiset sisällöt

Leiritysten yhteiset sisällöt varmistavat tasalaatuisen toiminnan eri puolilla Suomea.

-Yläkoulutoiminnan sisältöjen yhtenäistämiseksi on syksyn aikana saatu valmiiksi ensimmäiset versiot 7.,  8. ja 9. luokan Kasva urheilijaksi -harjoituskirjoista. Kirjat antavat raamin sisältöjen toteutukseen lajiharjoittelua lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että yläkouluvaiheessa nuoret saisivat kokonaisvaltaista oppia urheilijaksi kasvamisesta, toteaa lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Laura Tast Olympiakomiteasta.

Sisältöjä rakentamassa ollut Varalan urheiluopiston yläkoulutoiminnasta vastaava Tiia Hautala kertoo, että terveyttä edistävä harjoittelu ja sen oppiminen on yksi keskeisistä sisällöistä yläkouluvaiheessa.

-Huoltava harjoittelu, kokonaiskuormitus, linjaukset, monipuolisuus, lepo, liikehallinta, fysiikkaharjoittelun ja lajiharjoittelun suhde, verryttelyt, oikeat tekniikat ja suunnanmuutokset. Olennaista on näiden sisältöjen vieminen kaikkeen tekemiseen, Hautala sanoo.

Kansallinen verkosto lajien käytössä

Kisakallion urheiluopistossa yläkoulutyöstä vastaava Kari Seppänen koordinoi myös valtakunnallista yläkoululeirien verkostoa.

-Tavoitteena on kahden tulevan vuoden aikana saada rakennettu kaikille leiritystä järjestäville urheiluopistoille yhteinen toimintamalli- ja raami, joka näyttäytyy mukana oleville kouluille ja lajeille yhtenäiseltä. Tämä helpottaa leiritysmallin integroimista osaksi lajin järjestelmää, toteaa Seppänen.

Yhteistyössä perheet, koulut, opistot ja lajit

Valtakunnallista urheilijoiden yläkoulutoimintaa koordinoi ja johtaa Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma, joka tekee työtä yhdessä laajan verkoston kanssa.

– Olemme rakentaneet yhdessä eri tahojen kanssa toimintarakenteen ja toimintaa ohjaavan yhteisen sisällön, jonka avulla uskomme nuoren urheilijan hyvän arjen rakentuvan. Toimintarakenteessa on neljä eri toimintamallia: urheiluyläkoulut, liikuntapainotteiset yläkoulut, liikuntalähikoulut ja yläkoululeiritykset. Kaikkien toimintaa ohjaa yhteinen asiantuntijoiden luoma sisältö, joka jakautuu motorisiin perustaitoihin, fyysisiin ominaisuuksiin, psyykkisiin taitoihin, elämän taitoihin ja lajiharjoitteluun, kertoo valtakunnallista yläkoulutyötä johtava urheiluakatemiaohjelman valmennuspäällikkö Antti Paananen.

 

Lue lisää aiheesta