Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.12.2017 | Huippu-urheilu

Vantaa mahdollistaa urheiluharrastamisen yläkouluissaan

Vantaalla nuorten liikkumista on ryhdytty edistämään isoin askelin. Yli 800 Vantaan yläkouluissa opiskelevaa nuorta on tänä syksynä ilmoittautunut mukaan Urhea-toimintaan. Näin korkea luku on mahdollinen, koska Vantaalla ei ole erikseen esimerkiksi liikuntapainotteisia kouluja, vaan kaikki Vantaan yhdeksäntoista yläkoulua on mukana toiminnassa ja jokaisella koululaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan.

Toiminnan tavoitteena on selkeällä rakenteella mahdollistaa koulujen ja urheiluseurojen parempi yhteistyö ja näin parantaa urheilijoiden viikkorytmiä sekä mahdollistaa laadukkaampaa ja monipuolisempaa harjoittelua.

Vantaan yläkouluilla lukujärjestysaukot mahdollistavat harjoittelun tiistaiaamuisin ja keskiviikkoiltapäivisin. Harjoituksien vetämisestä vastaavat urheiluseurat. Lisäksi oppilailla on valinnaisaineena Urhea-kurssi, jonka sisältönä on valtakunnallinen Kasva Urheilijaksi yleisvalmennuksen oppisisältö. Urhea-kurssin opetuksesta vastaavat liikunnanopettajat.

-Vantaan malli on innovatiivinen esimerkki siitä, miten koulujen ja seurojen välistä yhteistyötä voidaan toteuttaa. Toiminta tukee myös seurojen yhteistyömahdollisuuksien löytämistä yli lajirajojen ja tarjoaa nuorille monipuolisempaa harjoittelua, sanoo Urhean Jari Savolainen.

Vantaan kaupunki tukee seuroja kohdeavustuksen muodossa ja tarjoaa tilat harjoittelua varten. Selkeän systeemin ja yhdessä sovittujen harjoitusaikataulujen myötä yhteistyö on vaivatonta.

Tavoitteena hyvä rytmi urheilijan arkeen

Yleisvalmennuksen valtakunnalliset oppisisällöt ja Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi -materiaali ovat vahvasti mukana Urhea-kurssin toteuttamisessa. Vantaallakin liikunnanopettajat toteuttavat oppisisältöjä Olympiakomitean materiaalien avulla. Myös seurakentällä ollaan tyytyväisiä kokonaisuuteen.

-Tavoitteenamme on saada nuorille optimaalinen harjoitusrytmi ja kuormitus. Tämän ikäisille monipuolinen harjoittelu on tärkeää, joten on hienoa että harjoitusohjelmaan sisältyy lajiharjoittelun lisäksi lajia tukevaa harjoittelua: kropan hallintaa, tasapainoja ja kehon vahvistamista, sanoo Vantaan Jalkapalloseuran valmennuspäällikkö Marko Kolsi.

-Tämä on loistava systeemi siinäkin mielessä, että pystymme pitämään keskiviikkoisin lajiharjoituksen jo iltapäivällä. Kun viikon aikana on myöhäisempiäkin treenivuoroja, niin on kiva että yhtenä iltana jää enemmän aikaa vaikka läksyille, perheelle tai kavereille, kiittää Kolsi.

Urhea-valmennus ruokkii liikunnan kipinää

Koulujen ja seurojen yhteistyön myötä nuorten harjoittelumäärä ja harjoitusten laatu pysyvät toivotulla tasolla. Tämä puolestaan auttaa ehkäisemään mm. urheiluvammojen syntymistä. Kun urheilijat pysyvät innostuneina ja terveinä, he todennäköisesti jatkavat urheilun parissa pidempään.

-Urhea-toiminta nostaa nuoren mielikuvaa itsestään urheilijana. ”Urhea-oppilas” on tietynlainen status ja sen kautta oppilaat tuntevat olevansa osa isompaa kokonaisuutta. Tämä voi jo itsessään luoda sitoutumista urheiluun, sanoo Ruusuvuoren koulun liikunnanopettaja Anu Sauhke.

Tiistaiaamun harjoituksissa oppilaat harjoittelevat Kolsin mainitsemia yleisliikuntataitoja, ja harjoituksissa voi olla monen eri lajin edustajia.

-Oppilailla on paljon puutteita kehonhallinnassa ja liikkuvuudessa, joten yleisliikuntataitojen harjoittelulle on todella tarvetta. Esimerkiksi kuperkeikat ja käsilläseisonnat ovat osalle haasteellisia, Sauhke kertoo.

Sauhke näkee yhdessä harjoittelemisen rikkautena ja uskoo sen avartavan lasten lajiajattelua ja ajatuksia treenaamisesta.

-Lapset saavat kontakteja eri lajien harrastajista, mikä madaltaa kynnystä myös mahdollisiin lajivaihtoihin. Kun näkee minkälaisia muut urheilijat ovat, saattaa huomata, että hei, minähän voisin ominaisuuksiltani sopia tuohon joukkoon, Sauhke sanoo.

Yhteistyö keskiössä

Lukuvuoden 2016 – 2017 osalta tehdyssä oppilaskyselyssä selvisi, että oppilaat pitivät tarjotusta Urhea-harjoittelusta, kuitenkin jonkin verran enemmän keskiviikkoiltapäivän kuin tiistaiaamun harjoituksista. Oman lajin harjoittelu luonnollisesti kiinnostaa, mutta Sauhke kertoo huomanneensa, että tämän lukukauden aikana oppilaat suhtautuvat yleisliikuntataitojen harjoitteluun jo paljon paremmin kuin aiemmin.

-Tiistain treeneissä on mielenkiintoista se, että treenikavereilla on eri lajitaustoja. Yleisharjoituksien yhteydessä olen huomannut, että meillä on vahvuuksia aika erilaisilta osa-alueilta. Treeneissä on tehty minulle ihan uudenlaisiakin harjoitteita, sellaisia etten ole aiemmin osannut ajatellakaan, että voisi tehdä, kertoo Ruusuvuoren koulun 7.luokkalainen, purjehdusta ja koripalloa harrastava Tatu Kortelainen.

Alkuvuonna tehdyn kyselyn tuloksista näkyy, että sekä oppilaat että heidän huoltajansa kokivat urheilun ja koulun yhdistämisen onnistuvan hyvin. Asteikolla 1 – 5 molempien vastaajaryhmien keskiarvo nousi yli neljän. Oppilaat myös arvioivat koulun sujuvan hyvin heidän omien tavoitteidensa mukaisesti.

Vantaan Jalkapalloseurassa ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön, mutta Kolsi on huomannut, että koulun ja harjoitusten välillä kulkeminen saattaa olla osalle haastavaa. Osa harjoituspaikoista sijaitsee hyvin lähellä oppilaiden kouluja, mutta joihinkin on enemmän matkaa. Yhdessä tekemällä tähänkin on kuitenkin löytynyt ratkaisu.

-Olen ymmärtänyt, että perheet ovat järjestäneet kimppakyytejä, Kolsi sanoo.

Seuran pelaajista noin 80 on mukana Urhea-toiminnassa. Kolsin mukaan potentiaalia olisi vielä laajempaankin osanottoon, ja hän uskoo, että jatkossa osallistujamäärä tuleekin kasvamaan.

-Nyt jo pelaajien keskuudessa kiertää sana siitä, että Urhea-harjoitukset ovat hyviä. Niin kauan kuin toiminta on laadukasta yhä useampi oppilas tulee innostumaan tästä mahdollisuudesta.

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan koulu- ja leiritysmallien tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dual career). Lisätietoja

Seuraa toimintaa ja käytä somessa tunnisteita #urheiluyläkoulu #yläkoululeiritys #kaksoisura

Lue lisää aiheesta