Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
22.05.2018 | Seuratoiminta

Seuroissa kehitteillä hienoja pilotointeja fiksuihin toimintatapoihinsa

Pilotoinnit seurojen arjen helpottamiseksi ovat lähtemässä hienosti käyntiin. Fiksuja toimintamalleja pilotoidaan tänä vuonna Olympiakomitean ja Sitran koordinoimassa hankkeessa. Pilotoimalla kerätään kokemuksia ja hyviä käytänteitä, joita voi yhteisesti jakaa seuratoimijoille. Mukaan kutsutaan kiinnostuneita seuroja. Tavoitteena on, että vuoden lopussa seuroille on tarjolla työkalupakki, joka ohjaa fiksuihin ja kestäviin toimintamalleihin.

Taitoluisteluseura HSK on yksi pilottiseuraksi lähtenyt seura. Kehityskohteiksi on valikoitunut tässä vaiheessa varustekierrätys ja viestintä.

– Näemme tärkeänä olla mukana tällaisissa kehitysprojekteissa. Saamme itse tästä varmasti apua ja neuvoja omaan tekemiseemme ja kokemuksistamme voi olla hyötyä jollekin toiselle seuralle. Seuratoiminta joutuu muuttumaan ja mukautumaan ympärillä olevan yhteiskunnan muutosten mukana. On tärkeää pystyä vastaamaan jäsenistön tarpeisiin monella eri osa-alueella, perustelee seurakoordinaattori Anu Husu-Peltonen HSKsta.

HSK:ssa on tunnistettu tarve seuran sähköisen viestinnän uudistamisesta vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja käyttötarpeita.  Tämä liittyy viestintästrategian jalkauttamiseen, yhteistyökumppanien hyödyntämiseen ja näkyvyyteen sekä mitattavuuteen. Sähköisen alustan kautta voidaan myös kehittää muun muassa varustekierrätystä myydään / ostetaan -palstalla sekä opastus oikeanlaisten varusteiden hankintaan.

– Nämä asiat eivät vaadi edes suuria kustannuksia. HSK:n slogan ”Hyvä seura kaikille” velvoittaa meitä kehittymään ja uskomme, että olemalla mukana tässä projektissa, pystymme löytämään uusia näkökulmia kaikkeen tekemiseen, uskoo Husu-Peltonen.

Varustekierrätystä seuraavaan potenssiin

Varustekierrätys on yksi yleinen toimintamalli, jota voi toteuttaa monin eri tavoin. Monesti seuroissa on sisäistä kierrätystä, mutta yhtenä esiin nousseena kysymyksenä on, miten toimintaa voisi laajentaa ja kasvattaa.

– Meillä on perinteisesti ollut oma seuran varustekierrätystapahtuma uuden kauden alkaessa, mutta nyt meidän tavoitteenamme on tehdä Hyvinkäälle suuri kierrätystempaus, joka hyödyttää niin paikallisia seuroja kuin yksittäisiä harrastajia ja perheitäkin. Mukaan on jo nyt lupautunut useampi seura. Yhteinen päivä kasvattaa kierrättäjien ja varusteiden määrää ja sitä kautta myös tietoisuutta kierrätysmahdollisuudesta, ideoi Sputnik Snowboarding Teamin puheenjohtaja Anna-Riikka Murtonen. Mukaan kierrätystapahtuman konseptointiin on kutsuttu myös Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Liikenne liikuttaa jokaista

Seuratoiminnassa liikenne on olennainen osa arkea jokaiselle ja valintoja voi tehdä muun muassa, miten treeneihin tai kisoihin liikutaan, miten paljon liikkumistapa vie aikaa, voimavaroja ja kustannuksia tai rasittaa ympäristöä.

– Meille yhtenä kysymyksenä on noussut liikenne ja kimppakyydit. Vastoin joukkuelajeissa toimivia yhteisiä kisamatkoja meillä tapahtumiin ajetaan paljon erikseen. Nyt kokeilemmekin yhteisiä bussimatkoja ja mietimme myös keinoja kimppakyytien helpottamiseen, kertoo yleisurheiluseura Espoon Tapioiden valmennuspäällikkö Kirsi Ahonen.

Tapahtumia moneen lähtöön

Urheilussa erilaisia tapahtumia on laidasta laitaan pienistä oman seuran tapahtumista valtakunnallisiin massatapahtumiin. Kun seura-aktiivit järjestävät tapahtumia, miten ottaa kestävän kehityksen näkökulmia mukaan toimintaan?

– Meidän tahtotilamme on ajaa kestävän kehityksen periaatteita ja fiksuja toimintamalleja osaksi strategiaamme niin, että toimintatavat eivät vain ole suunnitteluja vaan osa operatiivista toimintaa ja niistä osataan myös kertoa. Nyt aluksi kokeilemme ja testaamme tapahtumissamme ympäristövastuullisten asioiden huomioimisen check-listoja. Nämä ovat avuksi ja tueksi tapahtumajärjestäjille ja helpottavat omaa toimintaamme. Samalla testaamme niiden käyttökelpoisuutta, kertoo Lahden Ahkeran puheenjohtaja Ilkka Väänänen.

Tuletteko mukaan kokeilemaan?

Toimintamallien pilotoinnit ovat lähtemässä käyntiin ja mukaan voi vielä hyvin ilmoittautua. Kiinnostaako teitä kokeilla varustekierrätystä, vähentää jätettä, ratkaista autoiluun liittyviä haasteita tai vaikka miettiä, miten ruokatottumuksia ohjataan kestävän kehityksen mukaisesti – tai jotain ihan muuta teille mielekästä tapaa? Ilmoittautuminen kokeiluun ei vaadi suuria ponnisteluja ja samalla voitte liittyä osaksi pilotointiperhettä. Lue Olympiakomitean ja Sitran Fiksujen toimintatavat työkalupakki -hankkeesta lisää täältä.

Ilmoittaudu mukaan!
Lisätiedot:

Anna Iso-Ahola, vastaava tuottaja, viestintä / Olympiakomtiea
anna.iso-ahola (a) olympiakomitea.fi, puh. 0400 269 294 tai

Karoliina Ketola, erityisasiantuntija / Olympiakomitea
karoliina.ketola (a) olympiakomitea.fi, puh. 040 587 6650

#fiksuseura
#teamfiksu

Taloudellista tukea kunnianhimoiseen kehittämistyöhön

Jos fiksujen toimintatapojen kehittäminen lähtee seurassa kunnolla lentoon ja suunnitelmat ovat kunnianhimoiset ja resursseja vaativat, niin lisää kehittämistukea voi löytyä Sitran Maapalloliigasta. Kehitysohjelmassa haastetaan järjestöjä ja seuroja kehittämään ratkaisu, joka innostaa ja aktivoi ihmisiä arjessaan ympäristöystävällisiin tekoihin. Tutustu juuri auenneeseen hakuun täältä!