Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.06.2019 | Olympiakomitea

Naiset vaikuttajiksi liikunnan ja urheilun pariin 

Suomen Olympiakomiteassa on käynnistymässä uusi Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä   –johtamiskoulutus, jossa koulutetaan yhteensä 60 naista eri puolilta Suomea liikunnan ja urheilun johtotehtäviin. Kyseessä on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on murtaa liikunnan ja urheilun johtopaikkojen sukupuolijakaumaa sekä edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa aina seuratasolta alkaen.
 

– Johtamiskulttuurin muuttamiselle on edelleen tarvetta. Naiset ovat vielä selvästi vähemmistössä, kun puhutaan liikunta- ja urheilujärjestöjen johtopaikoistaLiikunta ja tasa-arvo 2017 -selvityksen mukaan esimerkiksi lajiliittojen puheenjohtajista vain 13 % on naisia, hankkeen projektipäällikkö Nina Kaipio toteaa.
 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Aihe koskettaa häntä myös oman päivätyön kautta.
 

– Tasa-arvon teemoista on kyllä keskusteltu liikunnan ja urheilun piirissä ja hyviä toimenpiteitä on myös tehty, mutta se ei tarkoita, että maailma olisi vielä missään määrin valmis. Selvityksistä, suunnitelmista ja eteenpäin vievistä edistysaskeleista pitää päästä laajempaan, pysyvään toimintakulttuurin ja asenteen muutokseen, Korpi huomauttaa.

Kohti tasa-arvoisempaa liikuntaa ja urheilua

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus pureutuu liikunnan ja urheilun tasa-arvokysymyksiin laajasti. Koulutuksessa järjestetään kaikille avoimia alueellisia seminaareja, joissa mietitään käytännön tasolla, miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edistää esimerkiksi oman urheiluseuran arjessa.

– Koulutuksen organisaatio- ja alueelliselle tasolle suunnatut toimenpiteet ja viestintä tukevat tasa-arvoa edistävien toimintatapojen jalkautumista ja juurtumista arjen toimintaympäristöihin. Koulutuksessa muotoutuvat johtamisosaamisen kehittämisen malli ja konkreettiset tavat edistää tasa-arvoa urheilussa työ- ja toimintaympäristönä. Nämä kaikki auttavat tekemään teemaa näkyväksi ja murtamaan pitkään vallinnutta, sukupuolittunutta vallan tasapainoa, Piia Korpi lisää.       

Jokainen koulutukseen osallistuva saa oman kehittymisen tueksi mentorin, jolla on jo kokemusta liikunnan ja urheilun johtotehtävistä. 

– Mentoroinnin, verkostojen ja johtamiskoulutusten järjestämisen on todettu edistävän naisten etenemistä johtotehtäviin. Mentoreina tulee toimimaan myös miehiä, sillä tasa-arvokysymyksiä ei ratkota vain naisten kesken, Kaipio korostaa. 

 Haku ensimmäiseen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä –koulutukseen on parhaillaan käynnissä. Mukaan valitaan 30 naista, joilla on kokemusta liikunnasta ja urheilusta esimerkiksi luottamustehtävän kautta.  

– Toivomme saavamme innostettua mukaan moninaisen ryhmän eritaustaisia osallistujia, joille koulutus tarjoaa tukea, perspektiiviä ja ihan konkreettisia välineitä liikunnan ja urheilun johtotehtävissä toimimiseen. Koulutuksessa luotavat verkostot avaavat osallistujille uusia väyliä edetä urallaan itselle kiinnostavassa suunnassa. Omissa toimintaympäristöissään menestyneet roolimallit tuovat koulutusprosessiin lisäarvoa käytännön kokemustensa, inspiraation ja kannustuksen muodossa. Polku johtavaan asemaan ei välttämättä ole sileä, mutta silti mahdollinen, Piia Korpi kiteyttää.     

 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä on saanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämän Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksen vuosille 2019-2021.
 

Koulutuksen sisältö ja hakutiedot: www.olympiakomitea.fi/naisetvaikuttajina  

Hankkeen ohjausryhmä: www.olympiakomitea.fi/naiset-vaikuttajina-ohjausryhma/ 

 

Lisätiedot:
Nina Kaipio  
Projektipäällikkö  
nina.kaipio@olympiakomitea.fi  
0401974 572 

Lue lisää aiheesta