Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.09.2019 | Olympiakomitea

Tähtäimessä kansainväliset kentät – avaimet vaikuttavaan viestintään

Vaikuttaminen urheilun kansainvälisissä verkostoissa edellyttää tavoitteellisuutta, työtä ja osaamista. Nordic International Leadership Education (NILE) -koulutuksen valintaprosessiin kuuluva aloitusseminaari antoi osallistujille kosketuksen työkaluihin, jotka auttavat etenemään kansainvälisellä uralla.

Nordic International Leadership Education (NILE) -koulutusohjelman kansallinen seminaari järjestettiin 4.-6.9. Helsingissä. Kyseessä on vuoden kestävä Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Hollannin kattojärjestöjen yhteinen koulutus henkilöille, joilla on tavoitteena urheilun kansainväliset vaikuttajapaikat. Ryhmä eri urheilulajien vaikuttajia pääsi kartuttamaan viestinnällisiä taitojaan ja hiomaan omia tavoitteitaan ohjelman kouluttajanRichard B. Stephensonin opissa. Osallistujakaarti sai näin kosketuksen niihin työkaluihin, joita kansainvälinen urheiluvaikuttaminen ja johtaminen vaatii.

Verkostoituminen edellyttää kommunikaatiotaitoja, ja omaa kommunikaatiota voi olennaisesti tehostaa retoriikakeinoin. Esiintyminen ja retoriset taidot eivät ole vain sumppu sisällöttömiä korulauseita. Vaikuttava viestintä voi parhaimmillaan aiheuttaa kuulijassa toivotun asennemuutoksen, johtaen puheesta tekoihin.  

Urheiluyhteisö on kansainvälinen, mutta tämä ei ole automaattinen itsestäänselvyys. Suomalaisen urheilun asema ja näkyvyys kansainvälisten verkostojen kentässä vaatii urheilun ydintoimijoilta jatkuvia toimia, herkkää korvaa ja lobbausosaamista.  Suomi tekee jo nyt aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Kilpailukykymme jatkuvuuden takeeksi tarvitsemme kuitenkin jatkuvasti uusia toimijoita kansainvälisen tason vaikuttamiskanaviin. 

Uusien toimijoiden on hankittava itselleen verkostoja ja saatava näkyvyyttä ja kyettävä tuomaan asioita esille kiinnostavasti. Luontainen vaatimattomuus ja nöyryys on perinteisesti nähty suomalaisessa tapa- ja työkulttuurissa hyveenä. ”Ei tehrä tästä ny numeroo”, tiivistää Sinikka Nopola. Vältämme liioittelua ja omakehua kuin ruttoa. Kuitenkin, kun kyse on oman agendan promoamisesta eli oman asian merkittävyyden vakuuttamisesta yleisölle, tarvitaan puhujalta halua ja kykyä tulla kuulluksi. Muutaman minuutin huomio ja hetken valokiila voivat olla tärkeitä vaikuttamisen pelipaikkoja. Silloin puheen jäsentämisellä, retorisilla elementeillä sekä vakuuttavalla esiintymisellä on merkitystä.  

NILE-koulutusohjelma tarjoaa osallistujille työkaluja suomalaisen urheilun profiilin nostamiseen kansainvälisillä kentillä. Urheiluvaikuttajien rooli suomalaisen urheilun sanansaattajina on keskeinen. Koulutusosaamisesta hyötyy näin koko suomalainen urheiluyhteisö. Susanna Rahkamon polku urheilijasta urheiluvaikuttajaksi on loistava esimerkki suomalaisen asiantuntijuuden kilpailukyvystä maailmalla. 

Seminaarin avauspäivänä pitämässään puheessa Rahkamo korosti verkostojen merkitystäVerkostoa tarvitaan eri suunnissa – laajaa taustajoukkoa tukemaan agendaa ja etenemistä, sekä kumppaneita ja kanavia asioiden eteenpäin viemiseksi. Vaikka verkostot ja kansainvälinen yhteistyö ovat tärkeitä, hän kuitenkin korostaa myös uskollisuutta omalle asialle ja luottamusta omaan osaamiseen. Oman työn tekemisen taustalla täytyy aina olla tunteen palo ja aito halu vaikuttaa. Tarvitaan uskallusta olla eri mieltä ja rohkeutta viedä asioita eteenpäin. ”Älä vaikene”, on Rahkamon viesti.  

Lue lisää aiheesta