Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
29.11.2019 | Huippu-urheilu

Lisää treenimahdollisuuksia yläkouluikäisille urheilijoille – Mikkeliin, Raisioon ja Kouvolaan uusi urheiluyläkoulu

Olympiakomitean urheiluyläkoulukokeilu etenee ensi syksynä kohti pysyvää toimintaa. Toimintaan pääsevät mukaan myös uudet yläkoulut ja useilla paikkakunnilla onkin tehty päätöksiä uudesta toimintamallista.   

Etelä-Savon urheiluakatemian alueella Mikkelissä sijaitseva Kalevankankaan koulu on yksi ensi syksynä aloittavista uusista urheiluyläkouluista. Koulu panostaa kokonaisvaltaiseen liikunnan ja hyvinvoinnin teeman kautta kaikkien liikuttamiseen, henkilökuntaa myöten. Urheiluyläkoulun myötä mahdollisuuksia tavoitteellisen urheilun ja koulunkäynnin yhdistämiseen parannetaan entisestään.

– Koulu tulee jatkossa tukemaan nuorta opiskelun ja urheilun tavoitteellisessa yhdistämisessä entistä vahvemmin, jolloin urheilevat nuoret saavat vielä paremmat valmiudet kohti urheilijan uraa. Tähän asti meillä on ollut liikkumisen pääpaino eri lajeihin tutustuttamisessa ja oman lajin löytämisessä. Liikuntatuntien sisällöt muuttuvat nyt niin, että painopiste siirtyy muun muassa liikkuvuuteen, lihasvoimaan ja kehonhuoltoon. Isot teemat, kuten ravinto ja uni, tulevat eri oppiaineiden kautta entistä vahvemmin osaksi kokonaisuutta, kertoo Kalevankankaan koulun rehtori Janne Syrjäläinen.

Joustava malli, josta kaikki hyötyvät

Myös Turun seudun urheiluakatemiaan kuuluva Raisio on käynnistämässä urheiluyläkoulua. Vaisaaren koulu tavoittelee niin ikään kaikkien liikuttamista ja visiona onkin tulevaisuudessa panostaa urheilijoiden tukemisen lisäksi kaikkiin yläkoululaisiin.

– Tavoittelemme joustavaa järjestelmää, joka tarjoaisi myös urheiluluokilta ulos jääneille mahdollisuuden valita samoja sisältöjä. Liikkumisessa painotamme taitojen oppimista ja yleisliikkuvuutta lajitaitojen sijaan. Terveystiedon ja kotitalouden avulla tuomme kokonaisuuteen urheilijan elämäntavan ja kokonaisvaltaisen urheilijaksi kasvamisen, Vaisaaren koulun rehtori Janne Ahlqvist

Monipuolisuudesta ja arjen kokonaisuuden saumattomasta toimimisesta muistuttaa myös Turun seudun urheiluakatemian toiminnanjohtaja Mika Korpela, joka toteaa, että urheiluyläkoulutoiminnan avulla halutaan antaa nuorelle urheilijalle paremmat mahdollisuudet toteuttaa omaan intohimoaan ja tavoitella unelmiaan.

– Nuoren laadukas arki toteutuu tiiviillä koulun, urheiluakatemian, seuratoiminnan ja urheilijan vanhempien yhteistyöllä. Kaikilla toimijoilla on tärkeä ja merkittävä rooli tukea ja kuljettaa nuorta kohti pitkää ja menestyksekästä urheilu-uraa ja aikuisuutta.

Monen toimijan yhteistyötä

Kouvolan urheiluakatemian johtaja Timo Pahkala on samoilla linjoilla ja lisää, että urheiluyläkoulu tarkoittaa myös resurssien tehokkaampaa käyttöä. Myös Kouvola saa ensi syksynä urheiluyläkoulun, kun Urheilupuiston koulu tulee mukaan verkostoon.

– Jotta päästään parhaisiin tavoitteisiin yhteistyössä, pitää toimijat urheilijan ympärillä saada yhteen. Parhaiten se toteutuu, kun nuoren urheiluyläkoululaisen tueksi rakentuu toimintamalli, jossa lajivalmentaja, koulun liikunnanopettaja, yleisvalmentaja ja akatemiavalmentaja yhdessä asiantuntijoiden kanssa määrittelevät urheiluvalmennuksen sisällöt ja tavoitteet urheilijakohtaisesti.

– Sen ansiosta urheilijat ovat entistä valmiimpia treenaamaan ja nostamaan viikoittaista harjoitusmääräänsä ja kasvavat sitä kautta urheilijoiksi. Aamuharjoittelun järjestäminen urheiluyläkoululaisille syventää entisestään myös yhteistyötä seurojen, koulujen ja urheiluakatemian kanssa.

 

Suomen Olympiakomitean johdolla käynnistettiin syksyllä 2017 urheiluyläkoulukokeilu. Kansallisessa kokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 kunnasta eri puolilta Suomea. Syksyllä 2020 kokeilusta siirrytään pysyvään valtakunnalliseen urheiluyläkoulutoimintaan. Uusien kuntien ja yläkoulujen on mahdollista liittyä mukaan Suomen Olympiakomitean johtamaan urheiluakatemioiden urheiluyläkouluverkostoon.

Urheiluyläkoulutoiminnan tavoitteena on tarjota nuorille yläkouluikäisille urheilijoille mahdollisuuksia tavoitteelliseen harjoitteluun koulupäivän yhteydessä. Oppilaitokset, seurat ja urheiluakatemia tekevät suunnitelmallista yhteistyötä, jotta nuoren viikoittainen noin 20 tunnin kokonaisliikuntamäärä toteutuisi. Urheiluyläkoulun tavoitteena on toteuttaa tästä määrästä noin 10 tuntia liikuntaa ja harjoittelua.  

Urheiluyläkouluissa on käytössä valtakunnallinen soveltuvuuskoe.

 

Lisätietoja asiasta antaa asiantuntija Laura Tast Suomen Olympiakomiteasta, laura.tast@olympiakomitea.fi 

#urheiluyläkoulu

#kasvaurheilijaksi

#nuorellesiivet

Lue lisää aiheesta