Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
22.02.2021 | Huippu-urheilu

Urheiluakatemiaverkostolle 4 M€ kehittämisavustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut päätökset urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraisista kehittämisavustuksista vuodelle 2021. Urheiluakatemioiden toiminta nähdään tärkeänä myös valtion toimesta, sillä avustussumma nousi hieman tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta. Olympiakomiteassa ollaan tyytyväisiä avustuspäätöksiin, jotka ministeri Annika Saarikko päätti Olympiakomitean antaman asiantuntijalausunnon mukaisesti.

– Vuoden 2020 alusta lähtien urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston rahoitus on noussut ja lisärahoitusta on suunnattu erityisesti valmennuksen tukena toimivaan asiantuntijatoimintaan. Rahoituspohjan kasvu mahdollistaa ammattimaisemman työn ja siten tukee myös suomalaisen huippu-urheilun yhtä merkittävimmistä tavoitteista, ammattilaisuuden kasvua, toteaa urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen.

Ministeriön myöntämä avustus on tarkoitettu huippu-urheilun toimintaympäristöjen kehittämiseen parantamalla urheilijan kaksoisuran ja valmentautumisen edellytyksiä ja tukemalla huippu-urheiluosaamisen valtakunnallista kehittämistä ja jakamista keskeisissä urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa.

Urheiluakatemiat voivat käyttää myönnettyä rahoitusta koordinointiin ja johtamiseen sekä asiantuntijatoiminnan ja valmennuksen kustannuksiin.

– Uutena kriteerinä tälle vuodelle lisättiin kehittämisavustuksen käytön mahdollistaminen myös lajivalmennuksen kustannuksiin. Tällä tavalla urheiluakatemiat voivat tarpeen niin vaatiessa olla lajin mukana rakentamassa kestävämpiä ratkaisuja lajivalmennukseen. Päätarkoituksena tuella on kuitenkin edelleen kattaa asiantuntijatoiminnasta ja koordinoinnista aiheutuvia kustannuksia, lisää Paananen.

Suomen Olympiakomitea toimii ministeriön asiantuntijaorganisaationa urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa arvioitaessa ja hakemuksista pyydetään kirjallinen lausunto Suomen Olympiakomitealta.

Valmennuskeskuksille tukea osaamisen kehittämisen erityistehtäviin

Valmennuskeskuksille myönnettiin avustuksia huippu-urheilun osaamisen kehittämisen erityistehtäviin. Tukea oli mahdollista saada kolmelle osa-alueelle: huippu-urheilun datastrategian mukaisten kokeiluprojektien toteuttamiseen, urheilijan terveyttä edistävän harjoittelun kehittämiseen tai huippu-urheilijan suorituskyvyn kehittämiseen.

– Valmennuskeskukset ovat pitkäjänteisesti kehittäneet omaa osaamistaan huippu-urheilun näkökulmasta. Näillä osaamisen kehittämisen erityistehtävillä on rahoitusta myönnetty tiettyyn yksilöityyn tehtävään, mutta kuitenkin niin että tehtävien toteuttajat toimivat verkostona ja ovat velvollisia jakamaan tuloksia koko suomalaiselle huippu-urheiluverkostolle. Osaamisen kehittämisen erityistehtävät tulevat vuoden 2021 alusta alkaen osaksi huippu-urheilun osaamisohjelmaa, jonka johtovastuu on Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksella (KIHU), Paananen toteaa.

Päätökset https://minedu.fi/-/urheiluakatemiat-ja-valtakunnalliset-valmennuskeskukset

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkosto sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemiaverkosto mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

 

Lue lisää aiheesta