Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
10.03.2021 | Olympiakomitea | Tiedote

Olympiakomitean hallitustiedote 2/2021

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 9.3.2021. Kokouksessaan hallitus vahvisti viiden urheilijan valinnan Tokion olympialaisiin, käsitteli esityksiä Olympiakomitean kevätkokoukselle ja keskusteli liikunnan valtionrahoituksesta.

Hallitus käsitteli kokouksessaan helmikuun lopulla valmistunutta Liikasen työryhmän selvitystä rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista. Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori painottaa, että hallituksen työlistalla tärkeimpiä asioita on liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen vähintäänkin nykytasolla.

– Liikunnan rahoitusta on uudistettava pitkäjänteisesti siten, että rahoitukseen saadaan tuleville vuosille ennakoitavuutta ja vakautta. Liikunta ja urheilu ei ole syyllinen rahapelien aiheuttamiin ongelmiin, minkä lisäksi on ymmärrettävä, että koronakriisi kasvattaa liikunnan merkitystä kriisin jälkeisessä toipumisessa, Vapaavuori sanoo.

Hallituksen keskustelussa todettiin, että liikunnan ja urheilun taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset merkitykset ovat kiistattomat ja erittäin merkittävät. Yhteiskunta saa liikuntaan ja urheiluun satsatun euron moninkertaisena takaisin.

– Tätä viestiä koko liikunta- ja urheiluyhteisön tulee yhdessä viedä eteenpäin. Meidän on vaikutettava julkiseen mielipiteeseen ymmärryksen lisäämiseksi siitä, että liikunnan valtionrahoituksesta ei ole nyt perusteltua säästää. Viime kädessä kysymys on kuitenkin siitä kuinka paljon poliittiset päätöksentekijät arvostavat liikuntaa.

Olympiakomitean mielestä liikuntabudjetin siirtäminen sekä kokonaan että osittain valtion normaalin budjettitalouden piiriin ovat mahdollisia malleja. Siirtämiseen soveltuvia eriä olisivat esimerkiksi valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä liikuntapaikkarakentamisen avustaminen.

Roolia koko kansan liikuttajana terävöitettävä 

Vapaavuoren mukaan Olympiakomitean on myös terävöitettävä rooliaan koko kansan liikuttamisessa.

– Olympiakomitean strategian kulmakivet ovat huippu-urheilu ja seuratoiminta. Haluamme vahvasti kehittää näitä molempia. Strategisten päävalintojen lisäksi Olympiakomitean pitää vahvistaa rooliaan liikkumattomuuden aiheuttamien haasteiden edessä. Meillä on tässä paljon tehtävää erityisesti edunvalvonnan ja viestinnän sektoreilla, yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa.

– Tulen tapaamaan kaikkien jäsenjärjestöjemme puheenjohtajat tämän kevään aikana voidakseni keskustella heidän odotuksistaan Olympiakomitean työtä kohtaan, Vapaavuori toteaa lopuksi.

Hallitus käsitteli kokouksessaan myös kevätkokoukselle tehtäviä esityksiä sekä nimesi puheenjohtajat Suomen Urheilun tukisäätiön hallitukselle ja valtuuskunnalle. Tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Vapaavuori ja valtuuskunnan puheenjohtajaksi Ilpo Kokkila.

Hallitus vahvisti Tokion olympiavalinnat 

Hallitus vahvisti Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tekemät urheilijavalinnat Tokion kesäolympialaisiin. Aiemmin Suomen joukkueeseen on valittu 7 urheilijaa, ja nyt joukkueeseen nimettiin viisi uutta urheilijaa. Nimetyt urheilijat ovat Ida Hulkko (uinti), Ella Junnila (yleisurheilu, korkeushyppy), Kristian Pulli (yleisurheilu, pituushyppy), Henri Ruoste (ratsastus) ja Tuula Tenkanen (purjehdus).

Hallituksen seuraava kokous on 20.4.2021.

Lue lisää olympiavalinnoista